fbpx Særaldersgrensen skal vurderes av nytt utvalg Hopp til hovedinnhold

Særaldersgrensen skal vurderes av nytt utvalg

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) setter i gang en gjennomgang av reglene for særaldersgrensen. 85-årsregelen for sykepleiere blir evaluert.

Det er en ekstern arbeidsgruppe som skal vurdere ordningen med særaldersgrenser, ifølge Regjeringens pressemelding. Det er ingen sykepleiere i denne gruppen.

Flere stillinger tilknyttet offentlig tjenestepensjonsordning har særaldersgrenser, det vil si lavere aldersgrense enn den alminnelige aldersgrensen på 70 år. Nå skal en arbeidsgruppe se på behovet for denne ordningen.

– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Pensjonsavtalen fra 2018 sier det skal utredes og avtales pensjonsregler for personer som har særaldersgrenser, og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon.

Fakta
Særaldersgrensen
 • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
 • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
 • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
 • Før hadde sykepleierne både plikt og rett til å slutte i arbeid når de ble 65 år. Retten til å slutte består, men i 2020 ble plikten fjernet, så nå har alle rett til å stå i jobb til de er minst 70 år.

85-årsregelen:

 • 85-årsregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år: Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år.
 • Dette er mest gunstig for de som har jobbet mye full tid.

Arbeidsgruppen skal kartlegge omfanget og redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrensene. Den skal drøfte begrunnelsen for særaldersgrensene i aldersgrenseloven og særaldersgrenser som ikke er hjemlet i aldersgrenseloven:

 • Aldersgrensen i forsvarsloven
 • Sykepleierpensjonsloven
 • Særaldersgrensene i kommunal og fylkeskommunal sektor

Mandatet deres kan man lese her.

Fakta
Dette er arbeidsgruppen

Gruppen har frist til 1. juni i 2023.

 • Arbeidsgruppen ledes av Pål Molander, professor i analytisk kjemi og administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning.
 • Bjørn Heine Strand (biostatistiker og seniorforsker ved Avdeling for fysisk helse og aldring, Folkehelseinstituttet)
 • Kari Røren Strand (biokjemiker og sjefforsker, Forsvarets forskningsinstitutt)
 • Katharina Herlofson (sosiolog og forsker 1, Oslomet)
 • Simen Markussen (økonom og direktør, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning)
 • Melanie Regine Hack (jurist og førsteamanuensis, Juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen)

2 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Astrid Torgunrud

Helsesykepleier i praksis 100?
1 year 4 months siden

Jeg har stått i 100% stilling i snart 40 år . Særaldersgrense er viktig for de som står i frontlinjen. Andre yrkesgrupper har vel bedre ordninger enn sykepleiere. Mange sykepleiere klarer ikke å stå i jobb til pensjonsalderen. Det er et psykisk og fysisk belastende yrke.
Det må ikke gjøres noe med særaldersgrensen.

Tone E

Leder
1 year 4 months siden

Vi som er sykepleieledere har ikke anledning til å gå av på særaldersgrense. Det er en misforstått antakelse at ledelse er mindre krevende fordi vi ikke løfter like tungt. Men helsen min ble ødelagt av lederjobben, ikke jobben i klinikken. I andre yrker diskrimineres ikke ledere i yrkene. De er likestilt. Hvorfor skal sykepleiere tape på alle kanter? Kan jo innrømme at jeg mer enn en gang har angrer yrkesvalget, og jeg gruer meg til de neste 25 årene før jeg kan gå av. Er nå 46 år.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse