fbpx NSF sterkt imot forslag om å fjerne pensjonsplikt ved særaldersgrensen Hopp til hovedinnhold

NSF sterkt imot forslag om å fjerne pensjonsplikt ved særaldersgrensen

Fredag går regjeringen i statsråd inn for å fjerne plikten rundt 200 000 offentlige ansatte har til å gå av tidligere med pensjon. NSF er sterkt imot forslaget.

Den såkalte særaldersgrensen gjør at en del yrkesgrupper, deriblant sykepleiere, i dag har rett og plikt til å gå av med pensjon tidligere enn den ordinære aldersgrensen på 70 år. Nå vil regjeringen fjerne plikten, skriver NRK.

– Folk er friskere og lever mye lengre. Plikten til å fratre ved særaldersgrense er moden for å fjernes, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til NRK.

– Det vi gjør nå, innebærer rett og slett at du kan få gå av ved særalder, men hvis du har lyst til å fortsette, så får du lov til det.

Reagerer kraftig

En rekke aktører fra arbeidstakersiden reagerer kraftig på forslaget, deriblant Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Vi oppfatter forslaget om fjerning av fratredelsesplikten som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for dem som har særaldersgrensene
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

– Vi var sterkt imot forslaget fordi plikt til å fratre er grunnlaget for særaldersgrensen, kommenterer NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

– I forhandlingene om pensjonsordning for de med særaldersgrense i 2020 – som vi ikke klarte å enes om – var motparten klar på at bare de med fratredelsesplikt skal kompenseres. Vi oppfatter forslaget om fjerning av fratredelsesplikten som et forsøk på å unngå en helhetlig forhandlingsløsning om tilpasningen av pensjonssystemet for dem som har særaldersgrensene.

Mener forslaget kortslutter pensjonsforhandlingene

Forbundsleder i Fagforbundet Mette Nord sier til NRK at forslaget fra regjeringen i praksis kortslutter forhandlingene om pensjon for offentlig ansatte, noe som blir avvist av Torbjørn Røe Isaksen.

– Forhandlingene med partene om pensjon i offentlig sektor vil fortsette på vanlig måte når disse rundene eventuelt kommer i gang igjen, sier arbeidsministeren.

– Da forutsetter jeg at dette snarlig prioriteres, repliserer NSF-leder Larsen overfor Sykepleien.

Hun mener tiden er overmoden for at sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre med særaldersgrense får en avklaring om hvordan pensjonsordningen skal tilpasses.

– NSF var ansvarlig bidragsyter gjennom Unio til avtalen om en tilpasset tjenestepensjon for offentlig ansatte i 2018 og hadde forventet en løsning for særaldersgruppene for lengst. Når regjeringen med sitt forslag kjører sololøp med denne proposisjonen i strid med arbeidstakernes og andre høringsinstansers syn, er det ikke overraskende at vi reagerer.

Frykter valgfriheten vil uthules

– Hvilke konsekvenser vil det få for NSFs medlemmer om forslaget går gjennom i Stortinget?

– Dersom forslaget går igjennom, vil en sykepleier kunne velge å jobbe ut over aldersgrensen på 65 år. Vi oppfatter ikke at problemet ligger der. Det største problemet for hovedtyngden av våre medlemmer er å klare å stå i yrket frem til aldersgrensen på 65 år, eller ved 62 år, når mange kan velge å gå av etter 85-årsregelen.

Det er for enkelt å fremstille forslaget som en ubetinget rett
Lill Sverresdatter Larsen, NSF-leder

Larsen viser med dette til regelen som gir noen sykepleiere anledning til gå av ved pensjon når man er 62 år, hvis alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år.

– Det er for enkelt å fremstille forslaget som en ubetinget rett, mener Larsen.

– Vi frykter at den økte valgfriheten til å jobbe ut over 65 år på sikt vil uthules til en plikt til å fortsette eller bære de økonomiske konsekvensene av et belastende yrke selv. Dette vil på sikt ytterligere svekke rekrutteringen til sykepleieryrket.

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

hilde Sinding-Larsen

Helsesykepleier
1 year 4 months siden

Jeg er født på slutten av året i 1956. Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde rett, men også plikt til å gå av ved 65 år føltes det som en brutal måte å bli kastet ut av arbeidslivet på. Heldigvis ble plikten tatt bort og jeg har fortsatt å jobbe. Hvis en arbeidstaker har god helse og motivert for å fortsette i jobb bør det være valgfritt å få fortsette. Hvorfor skal arbeidsdyktige mennesker tvinges til å slutte?

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse