fbpx Utsetter forhandlingene om særaldersgrenser til 2019 Hopp til hovedinnhold

Utsetter forhandlingene om særaldersgrenser til 2019

Ragnhild Lied, Unio-leder
VIKTIG: – Den midlertidige avtalen skal ikke legger føringer for den endelige avtalen, understreker Unio-leder Ragnhild Lied. Arkivbilde: Marit Fonn

En midlertidig avtale om særaldersgrenser er underskrevet. – Vi klarte ikke å komme i land med en endelig avtale i år, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Arbeidet med den endelige avtalen om særaldersgrenser skal ferdig innen 1. november 2019, ifølge Unio-lederen.

Det var ledere i arbeidstakerorganisasjonene Unio, LO og YS og arbeidsminister Anniken Hauglie som underskrev den midlertidige avtalen onsdag 12. desember. Også ledere i Spekter og Akademikerne har undertegnet avtalen.

Skulle vært forhandlet om i år

Planen var at en endelig avtale om særaldersgrenser skulle være ferdig forhandlet innen utgangen av 2018.

Les:  Unio sier ja til ny pensjonsavtale

Pensjon: – Alt arbeid vil telle med

– Vi klarte ikke å komme i gang i tide til å bli ferdig i år. Vi holder på med flere forhandlinger på samme tid, blant annet IA-avtalen. Nå skal vi bruke 2019 på å få til en god avtale om særaldersgrensene, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Sykepleien.

Unio er Norsk Sykepleierforbunds hovedorganisasjon.

– Det er viktig for oss at den midlertidige avtalen ikke legger føringer for den endelige avtalen. Det skal være fullt mulig å se de ulike særaldersgrensene i sammenheng når de skal forhandles om til neste år, understreker Unio-lederen.

Gjelder ikke sykepleiere

Den midlertidige avtalen angår personer født i 1963 som har aldersgrense 60 år – altså ikke sykepleiere.

De nevnte, for eksempel politi, brannmenn og folk i Forsvaret, skal få en pensjon på 66 prosent, som i dagens ordning, hvis de går av etter 85-årsregelen i 2020. Dette gjelder altså de i 1963-kullet som er 57 år i 2020.

Alt annet vedrørende tilpasningen av særalderspensjonene til den nye folketrygden og påslagsmodellen som ble avtalt 3. mars 2018, skal avtales i 2019, opplyses det på Unios nettside.

Ny tjenestepensjon

Det var den 3. mars i år det ble det inngått en avtale om ny tjenestepensjon og AFP for offentlig ansatte. Unio leverte sitt endelige ja til regjeringen 23. mai.

Det ble vedtatt å utsette å forhandle om særaldersgrensene høsten 2018.

De nye pensjonsløsningene skal gjelde fra 2020 for årskull født fra og med 1963.

Prosessen videre 

Slik blir prosessen for å få til en avtale om særaldersgrenser, ifølge en egen avtale for arbeidet videre: 

Omfang

 • Partene er enige om å gjennomføre en prosess med sikte på å komme frem til enighet om pensjonsreglene for personer med særaldersgrense som er født i 1963 eller senere.
 • Partene skal både finne løsninger som kan virke på lang sikt og løsninger som sikrer pensjonsnivået til de eldste årskullene med særaldersgrense.
 • Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med de løsningene det er oppnådd enighet om.
 • Partene er enige om at arbeidet ikke skal gi føringer for hvilke stillinger/oppgaver som i fremtiden skal ha særaldersgrense eller hvilke aldersgrenser som skal gjelde. Dette må avklares i en senere prosess.

Arbeidets rekkefølge og tidsfrister

 • Det tas sikte på at regelverket for beregning av pensjon som skal gjelde for de eldste årskullene som i utgangspunktet skal omfattes av påslagsordningen, skal avtales innen 15. desember 2018.
 • Det legges opp til en todelt prosess for den langsiktige løsningen og for gjenstående sikrings- og overgangsregler. Første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene. Første fase skal avsluttes innen 1. oktober 2019.
 • Andre fase skal ha som mål å avtale en langsiktig pensjonsløsning for personer med særaldersgrense, samt gjenstående sikrings- og overgangsbestemmelser senest 1. november 2019.
 • Andre fase skal ledes av arbeids- og sosialministeren. Partene i avtalen deltar i arbeidet.
 • Oslo kommune inviteres til å delta som observatør. Hver av organisasjonene kan delta med tre representanter.
 • Regjeringen vil utarbeide et lovforslag i tråd med den løsningen det er oppnådd enighet om. De nye pensjonsløsningene skal, i tråd med det som er avtalt 3. mars 2018, kunne virke fra 1.1.2020.

Slik er dagens særaldersgrense for sykepleiere:

Særaldersgrensen
 • Aldersgrensen er 65 år for underordnede sykepleiere. Dette er hjemlet i lov om pensjonsordning for sykepleiere.
 • For sykepleiere som er ledere, eller har administrative stillinger eller underviser, er aldersgrensen 70 år.
 • Sykepleierpensjonsloven omfatter sykepleiere i kommuner, sykehus og store deler av privat sektor.
 • Sykepleiere som er 65 år, har plikt til å fratre / ikke rett til å fortsette i jobb. Men de som ikke har full opptjening, kan søke om å jobbe til de er 67 år.
Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.