fbpx NSF vil bli hørt før streiken stanses Hopp til hovedinnhold

NSF vil bli hørt før streiken stanses

NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen og fylkesleder i Oslo Bård Eirik Ruud

– Vi innhenter informasjon kun fra arbeidsgiverne, sier Statsforvalteren i Oslo og Viken, som informerer Helsetilsynet om fare for liv og helse under en streik. NSF vil ha rett til å si sin mening før en streik stoppes med tvungen lønnsnemnd.

Sykepleierforbundet ønsker å ha retten til å kunne beskrive fra sitt perspektiv om det er fare for liv og helse før en streik blir avblåst med tvungen lønnsnemnd.

Dette spilte Norsk Sykepleierforbund (NSF) inn i et møte med arbeidsministeren 25. januar.

– Det er behov for å se situasjonen fra begge sider. Det har tidligere vært en norm om kontradiksjon. Når det kom et varsel om fare for liv og helse, så undersøkte statsrådene med arbeidstakerorganisasjonene, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Kontradiksjon betyr motsigelse. Det kontradiktoriske prinsipp handler om at begge parter i en sak skal få si sin mening.

Arbeidsministeren: – Varsler ingen endringer nå

– Under streikene i fjor var det ingen slik kontradiksjon, regjeringen gjennomførte tvungen lønnsnemnd uten å høre med oss. Da vi protesterte, hadde det ikke noe å si. Hvor reell er da streikeretten? lurer Larsen.

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap) sier til NRK at det er viktig at et så inngripende virkemiddel som tvungen lønnsnemnd har legitimitet hos partene i arbeidslivet.

Hun vil ta meldingen fra NSF med seg videre, men lover ingenting:

– Jeg kommer ikke nå til å varsle noen endringer i hvordan vi løser akkurat dette, sier Tajik til NRK.

NSF-lederen sier til Sykepleien at NSF nå venter på et skriftlig svar fra arbeidsministeren. 

Når er det fare for liv og helse?

Hvem vet når det er fare for liv og helse på grunn av en streik?

Statsforvalterne melder daglig til Helsetilsynet. Men innholdet er hemmelig så lenge streiken pågår.

Dette fortalte Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, til Sykepleien da streikene pågikk i juni 2021.

– Statsforvalterne er i kontakt med tjenestene og spør om konsekvensene av streiken. Så gjør de en vurdering, sa Andresen.

På ettermiddagen sender Helsetilsynet en samlet vurdering om faren for liv og helse til Helsedepartementet.

Se hva Statsforvalteren i Oslo og Viken sier nede i saken.

– Vi innvilget alle dispensasjoner 

Dersom en arbeidsgiver opplever at det er fare for liv og helse under en streik, kan den søke om dispensasjon fra streiken for arbeidstakere.

– Innfris dispensasjonssøknadene, kan en streik stå lenge, sa direktøren i Helsetilsynet til Sykepleien i juni.

Det var nettopp det NSF Oslo gjorde, mener fylkesleder Bård Eirik Ruud nå, åtte måneder etter streiken:

– Arbeidsgiver søkte om dispensasjoner, og vi innvilget alt.

Ruud legger til:

– I siste runden tok ikke arbeidsgiver kontakt med oss før de gikk til Statsforvalteren for å varsle om fare for liv og helse. 

Som nestleder i Unio Oslo var Bård Eirik Ruud med i streikeledelsen i hovedstaden.

– Vi var villige til å gå i dialog med arbeidsgivere og dispensere ytterligere for å holde streiken i gang, men regjeringen stoppet streiken, sier han.

Les også: Tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune

NSF: Ikke verre enn vanlig

NSFs poeng var at helsetjenesten på det tidspunktet ikke var dårligere bemannet enn det som er vanlig, og vurdert til å være forsvarlig, i ferier og helger, påpeker Ruud.

Ansatte ved Nordre Aker hjemmetjeneste sier til NRK at bemanningen ofte har vært like tynn eller dårligere etter at Oslo kommune meldte om fare for liv og helse, og slik fikk avblåst streiken.

– Det er vi som føler problemene på kroppen. Hvor det er fare, sier sykepleier Gjertrud Langnes til NRK.

Fylkesleder Bård Eirik Ruud er enig.

– I hverdagen, den man står og trår i, oppleves det som frustrerende når man bruker et lovlig virkemiddel som streik, og blir stoppet med tvang, sier fylkeslederen i Oslo til Sykepleien.

Statsforvalter: – Vi innhenter informasjon kun fra arbeidsgiverne

Helsetilsynet henter altså inn informasjon fra statsforvalterne for å få oversikt over faren for liv og helse under en streik.

Sykepleien har spurt Statsforvalteren i Oslo og Viken hvordan dette gjøres.

– Hvordan henter statsforvalterne inn informasjon om tilstanden? Blir arbeidstakersiden hørt like mye som arbeidsgiversiden?

– Når det gjelder streik av denne typen er dette organisert spesielt, svarer konstituert fylkeslege Helga Arianson og assisterende avdelingsdirektør Eskil Lobben i en e-post.

Og videre:

– Det er Helsetilsynet som foretar avveiningene mellom partene og gjør vurderinger om liv og helse er i fare. Vi innhenter informasjon kun fra arbeidsgiverne.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer til dette, skriver de.

– Som om arbeidsgiver kan finne på ting

NSF-lederen er ikke overrasket over at statsforvalteren kun innhenter informasjon fra arbeidsgiverne.

– Det er jo det vi vet, derfor protesterte vi. I Oslo kommune vet vi at det var høyere bemanning under streiken enn i vanlig helg og ferie. Det oppleves som om arbeidsgiver kan finne på ting, og får regjeringen med seg uten å sjekke fakta bedre, sier Lill Sverresdatter Larsen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse