fbpx Her er brevet som stoppet streiken i Oslo Hopp til hovedinnhold

Her er brevet som stoppet streiken i Oslo

SLUTT: Etter ti dager var det slutt. Faren for liv og helse ble for stor, mente Helsetilsynet, enkeltpersoner ville ikke få forsvarlig helsehjelp. De ansatte viser til hva som er normal helge- og sommerbemanning. Bildet er fra 28. mai, den første streikedagen, under en markering ved Rådhuset.  

«Betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter», skrev Helsetilsynet. – Jeg håper de roper like høyt for oss i sommer hvis det er så farlig som de sier, sier Marte Hagensen Gravrok, sykepleier i bydelen som blir omtalt i brevet.

I ti døgn varte Unio-streiken i Oslo. Da var rundt 240 sykepleiere i streik.

Helsetilsynet sendte det avgjørende brevet til Helsedepartementet 7. juni, og arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen besluttet samme dag at faren for liv og helse var så stor at streiken måtte stoppes med tvungen lønnsnemnd.

Les om streikestansen: Tvungen lønnsnemnd i Oslo kommune

Her kan du lese hvordan Helsetilsynet beskriver det som skjedde forut for beslutningen om tvungen lønnsnemnd:

«En bydel (Nordre Aker, red.anm.) melder natt til mandag 7. juni at 14 av 30 sykepleiere som skal på vakt i hjemmetjenesten fra mandag morgen, er tatt ut i streik. Det er søkt om dispensasjon for samtlige, men kun én er innvilget.»

– Rokering av sykepleieressurser er ikke mulig

Og videre skriver Helsetilsynet i brevet:

«Ifølge bydelen er øvrige utøvende sykepleiere som ikke er tatt ut i streik, bundet opp i TISK-arbeid (testing, isolasjon, smittesporing og karantene, red anm.) og vaksinasjon.

I tillegg er også ledere tatt ut i streik. Ytterligere rokering av sykepleieressurser i bydelen er derfor ikke mulig.»

– Mange pasienter vil ikke få nødvendig helsehjelp

Helsetilsynet begrunner slik videre i brevet:

«Enkelte pasienter kan legges inn i sykehus som avbøtende tiltak, men det vil likevel være mange pasienter som ikke vil få nødvendig helsehjelp, som administrering av insulin, intravenøs behandling og annen medisinering, stell av stomi og stell av sår, i tillegg til andre oppgaver som personlig hygiene og måltider.

Bydelen vurderer at antallet enkeltpersoner dette vil gå ut over, er så omfattende at bydelen ikke har kapasitet til å flytte disse pasientene inn på sykehjem for å avbøte konsekvensene av streiken med tanke på liv og helse.»

– Betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter

Og til slutt konkluderer Helsetilsynet slik i samme brev:

«Streiken medfører nå en stor totalbelastning på helse- og omsorgstjenesten i Oslo kommune. Samtidig ser vi nå betydelig svikt i helsehjelpen overfor enkeltpasienter. Statens helsetilsyn vurderer på denne bakgrunn at det vil oppstå fare for liv og helse i løpet av dagen 7. juni 2021 som følge av konflikten i Oslo kommune.»

På grunnlag av dette brevet ble partene i konflikten, Unio og Oslo kommune, så innkalt til møte med arbeidsministeren. Streiken ble stoppet, og de streikende måtte gå tilbake til jobb.

Les hele brevet her.

– Vi har dispensert for tilsvarende helgebemanning

Beslutningen om tvungen lønnsnemnd, nok en gang, er blitt dårlig mottatt av sykepleiere og andre Unio-medlemmer som har vært i streik.

– Vi har dispensert slik at det tilsvarer det man vanligvis har som helgebemanning, og det som er normal bemanning i en ferie, sier Bård Eirik Ruud, fylkesleder i for Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

Han har vært nestleder i forhandlingsutvalget i Unio kommune i hele prosessen og vært med på å vurdere dispensasjonssøknadene fra arbeidsgiver.

– Streikeuttaket er fordelt på åtte lag i hele bydelen

– Men 14 av 30 ble tatt ut i streik den mandagen, og bare én fikk dispensasjon?

– Det kan høres dramatisk ut. Men disse 14 jobber i såkalte mestringslag i hjemmesykepleien i hele Nordre Aker, som er en stor bydel. Streikeuttaket er fordelt på åtte lag i hele bydelen, sier Ruud.

Han forklarer at de åtte mestringslagene er organisert slik at man jobber hver for seg på dagtid. Da er det minimum to sykepleiere på hvert lag.

På kveld og helg slår man sammen to lag, for eksempel lag 1 og lag 2. Da skal det være to sykepleiere på det sammenslåtte laget, en fra hvert av de vanlige lagene.

– Har ikke hørt arbeidsgiver snakke om fare for liv og helse

– Men sykepleierne forteller at det ikke har vært nok sykepleiere til å dekke bemanningsplanen i helgene, sier Bård Eirik Ruud.

– Derfor er det slik at det er bare én sykepleier, som har ansvar for de sammenslåtte lagene, ikke to. Og da har de ikke hørt at arbeidsgiver har snakket om fare for liv og helse, sier fylkeslederen.

– En bemanning vi har i store deler av sommerferien

– Ja, denne underbemanningen skjer hver tredje helg, bekrefter Marte Hagensen Gravrok, sykepleier i et av mestringslagene i hjemmesykepleien.

Hun ble tatt ut i streik, men fikk aldri streiket, for hun ble dispensert alle dagene.

– Dette er den bemanningen vi har i store deler av sommerferien. Mange kvelder og helger er det bare én sykepleier som har ansvar for to lag, sier Gravrok.

– Vi tolker det derfor som at arbeidsgiver mener at det som skjer en normal helg, og enda mer i ferien, kan bety fare for liv og helse.

– Vi gruer oss til sommeren

– Dessuten mangler andre lag sykepleiere, slik at enkelte ledere må ta vakter. Og mestringssykepleiere som ikke jobber turnus til vanlig, må gå kveldsvakter i sommer, sier Marte Hagensen Gravrok.

– Det er veldig mange hull i grunnturnusen, og hullene blir det enda større i sommerturnusen. Vi gruer oss til å stå i det.

– Arbeidsgiver sier at det er farlig å streike med en sånn bemanning. Jeg håper de roper like høyt for oss i sommer hvis det er så farlig som de sier, sier Gravrok.

– Vi har innvilget mange dispensasjonssøknader

– For å imøtekomme bemanningsbehovet under streiken, har vi innvilget mange dispensasjonssøknader fra arbeidsgiver, sier fylkesleder Bård Eirik Ruud.

Slik behandlet streikekomiteen dispensasjonssøknadene i Bydel Nordre Aker like før streiken ble avblåst:

For 7. juni:

  • 15 dispensasjonssøknader
  • 3 ble innvilget, 1 ble delvis innvilget, 11 avvist
  • 8 anker ble behandlet – 1 ble innvilget, 1 ble delvis innvilget, 6 anker ble avvist

For 8. juni:

  • 9 dispensasjonssøknader
  • 1 ble innvilget, 1 ble delvis innvilget, 7 ble avvist
  • 7 anker, alle ble avvist

– Har sikret at spesifikke oppgaver kan løses

– Å ha lavere bemanning et par helgedager er vel mindre farlig enn å ha lav bemanning som varer hele uken?

– Ja, det kan gå fint i en avgrenset periode, men over lang tid vil jo påkjenningen øke. Og derfor har vi innvilget dispensasjoner, også delvis i noen timer, for å sikre at noen spesifikke oppgaver kan løses. Det kan være for å ivareta administrative rutiner og organisering av arbeidet, sier Bård Eirik Ruud.

– Det er vel også sånn at det er færre oppgaver i helgene?

– Ja, og derfor har vi innvilget delvis dispensasjon knyttet til rutineoppgaver i ukene. På et sykehjem kan det for eksempel bety at det må til så det lar seg gjøre å ha legevisitt, sier Ruud.

Les også: – Helgebemanning regnes som fare for liv og helse

Helsetilsynet: – Går ikke inn i diskusjoner med partene

Sykepleien har bedt om kommentarer fra Statens helsetilsyn og stilt dette spørsmålet:

– Er det sånn at helgebemanning er fare for liv og helse?

– Statens helsetilsyn vurderer de meldinger som kommer inn fra statsforvalterne om situasjonen under en streik, og rapporterer til Helse- og omsorgsdepartementet på bakgrunn av dette. Det er partenes ansvar å håndtere en streik slik at det ikke oppstår fare for liv og helse. Vi går ikke inn i diskusjoner med partene i etterkant, svarer Helsetilsynet i en e-post.

Sykepleien spør da om å snakke generelt om helgebemanning, ikke om det som skjedde i streiken:

– Er det større fare for liv og helse i helgene? Det er jo kjent at det er mangel på sykepleiere, særlig i helgene?

Helsetilsynet svarer i en ny e-post at Helsetilsynet «ikke har grunnlag for å si noe om helgebemanning i sykehjem og hjemmetjeneste eller spesialisthelsetjenesten».

Les også:
OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.