fbpx Vaksinering: Frykter helsesykepleiere vil bli omprioritert igjen Hopp til hovedinnhold

Vaksinering: Frykter helse­sykepleiere vil bli omprioritert igjen

FØRINGER: Leder for helsesykepleierne i NSF, Ann Karin Swang, har lenge etterlyst klarere føringer fra sentralt hold for hvordan koronavaksineringen skal gjennomføres.

– Vi vet at helsesykepleiere vil bli pekt på til vaksinasjonsarbeidet, sier leder for helsesykepleierne i NSF, Ann Karin Swang.

En godkjent koronavaksine vil, etter mye å dømme, snart tilbys store deler av den norske befolkningen, og fredag 4. desember presenterte sentrale helsemyndigheter sine foreløpige planer og prioriteringer for vaksinering.

Leder av faggruppen for helsesykepleiere i Norsk Sykepleierforbund, Ann Karin Swang, frykter helsesykepleiere nok en gang vil bli omprioritert bort fra sine faste arbeidsoppgaver.

Les også: Helsesykepleiere frykter vaksineringskaos

– De kommunale tjenestene er så presset allerede, påminner Swang.

– Vi er midt i en pandemi, og med smitte, sykemeldinger og mye helsepersonell i karantene.

Standardsvaret

Swang har lenge etterlyst sterkere føringer fra sentrale helsemyndigheter til kommunene i forbindelse med koronavaksinering.

Hun beskriver signalene de til nå har fått i dialogen med Folkehelseinstituttet, som uklare.

– Standardsvaret vi får, er at det er kommunenes ansvar å organisere og gjennomføre vaksineringen, sier hun.

– Vi vet at helsesykepleiere vil bli pekt på til vaksinasjonsarbeidet.

Jeg har gitt klare signaler til kommunene om at helsesykepleiere skal få jobbe med det som er deres hovedoppgaver, men helsesykepleiere spiller også en viktig rolle ved vaksinasjon

Bent Høie, helse- og omsorgsminister

Swang mener hennes medlemmer særlig vil måtte gjøre en innsats innen planlegging, organisering og opplæring av annet helsepersonell.

– Logistikk blir en hovedutfordring, og da er det vesentlig at de som planlegger, har kunnskap og erfaring med vaksinering.

Swang ser allerede utfordringer med å nå ut med tydelig og nok informasjon.

– Det fører til økt press på en allerede presset tjeneste.

Klare føringer

– Jeg har gitt klare signaler til kommunene om at helsesykepleiere skal få jobbe med det som er deres hovedoppgaver, men helsesykepleiere spiller også en viktig rolle ved vaksinasjon.

Det sier helse- og omsorgsminister Bent Høie som svar på spørsmål om hvordan myndighetene skal unngå at tilbudet ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten blir lidende på grunn av omdisponering til vaksinasjonsarbeid.

Høie sier det pågår en god dialog mellom blant annet helsedepartementet, Folkehelseinstituttet og Norsk Sykepleierforbund om dette, men understreker:

– Til slutt er det likevel kommunene som har det endelige ansvaret for hvordan dette skal gjennomføres i praksis.

Swang sier seg enig med Høie i at de har en god dialog med sentrale myndigheter.

– Men vi sliter med å få en del kommuner til å få på plass gode nok beredskaps- og pandemiplaner, påpeker helsesykepleierlederen. 

Praktisk håndbok

Godkjenningen av en vaksine kan være like rundt hjørnet, og under en pressekonferanse fredag 4. desember presenterte sentrale helsemyndigheter foreløpige planer og prioriteringer.

Mye er på plass, men en del er også usikkert, blant annet detaljer om hvordan vaksinasjonen skal organiseres i praksis ute i kommuner og i helseforetak.

– Kommunene har ansvaret for gjennomføringen og må planlegge for at det skal skje på hensiktsmessig måte, sa smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, under pressekonferansen.

Han fortalte at de hadde løpende og god dialog med blant annet Norsk Sykepleierforbund og Legeforeningen om dette.

FHI vil gi detaljerte retningslinjer for gjennomføringen, som vi vet vil bli krevende

Geir Bukholm, FHI

Bukholm opplyste også at FHI førstkommende mandag vil publisere en praktisk håndbok for gjennomføringen av vaksinasjon i kommunene.

Han understreket at organiseringen innebærer et komplisert og omfattende arbeid, men minnet om at det finnes systemer for gjennomføring som brukes ved andre vaksinasjonsprogram.

– FHI vil gi detaljerte retningslinjer for gjennomføringen, som vi vet vil bli krevende. Vi vil jobbe med å gi detaljerte råd til kommuner, helseforetak og vaksinatører, sa Bukholm.

Les også:

Oppdrag fra Høie: Utdann 100 ekstra intensiv­sykepleiere!

ENIGE: – Det er ingen tvil om at Sykepleierforbundet lenge har snakket om behovet for intensivkompetanse, sier Bent Høie. NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen setter pris på at regjeringen tar grep. (Arkivfoto: Marit Fonn)

Sykehusene får nå i oppdrag å opprette 100 nye utdanningsstillinger i intensivsykepleie. Oppdraget gjelder fra januar.

Det er helseminister Bent Høie som nå gir dette oppdraget til helseregionene.

– Koronapandemien har tydeliggjort at vi må intensivere arbeidet med å styrke tilgangen på intensivsykepleiere, sier Høie.

Helseregionene får også i oppdrag å utrede det fremtidige behovet for intensivkapasitet, og å styrke arbeidet med å rekruttere, utvikle og beholde intensivsykepleiere i sykehusene.

– Viktig å komme i gang

– Vi har i pandemien sett at behovet og kapasiteten ikke går opp. Derfor har vi gått til det uvanlige skritt å gi oppdrag om å øke antallet utdanningsplasser. Vi gjør det nå, fordi det er så viktig å komme i gang.

– Er du sikker på at sykehusene vil følge opp?

– Ja, det er et oppdrag. Erfaringen er at det vil følges. De 100 plassene blir fordelt på de regionale helseforetakene.

– Hvordan blir fordelingen?

– Det jobber vi med. Foretakene er varslet, sier Høie.

Oppdraget gjelder fra januar.

– Kan bli enda flere som trenger intensivbehandling

– De 100 vil kanskje være klare til neste pandemi?

– Den kommer, men når vet vi ikke. Heldigvis, sier Bent Høie.

– Vi vet heller ikke hvordan et nytt viruset vil være. Nå har vi et virus som er veldig smittsomt og farligst for de eldste. Hvis et nytt virus rammer de yngste, vil det være enda flere som trenger intensivbehandling enn nå i koronapandemien.

For to uker siden var en delegasjon fra NSF hos helseministeren.

Les om besøket her: De neste fem årene forsvinner 500 intensivsykepleiere

– Er det maset fra Sykepleierforbundet som var avgjørende?

– Det var ikke mas! Vi hadde et godt møte, og de kom med et godt forslag. Det er ingen tvil om at NSF lenge har snakket om behovet for intensivkompetanse, sier Bent Høie.

– Fint at det fremtidige behovet skal kartlegges

– Ja, vi har jobbet steinhardt over tid, sier NSF-leder Lill Sverresdatter Larsen.

– Blir det nok med 100 ekstra intensivsykepleiere?

– Det mangler en nasjonal oversikt. Derfor er det så fint at det fremtidige behovet skal kartlegges.

– Hvordan føles det?

– Jeg er glad for at regjeringen tar grep. Jeg setter pris på å ha blitt lyttet til, på vegne av sykepleiere og helsetjenesten. Dette er en særdeles god fredag.

– En veldig god utdanning i generell sykepleie

Larsen håper dette kan gi en ro til hardt belastede intensivsykepleiere.

– Men det er ingen kvikk fiks, det tar jo fem å bli intensivsykepleier.

Altså tre år for å bli bachelor, og to år for å bli master.

– Kan det bli vanskelig å få nok søkere? Det er et yrke med tøff turnus?

– Ja, men det en veldig god utdanning i generell sykepleie. Jeg var selv på vippen til å ta den. Men tok en teoretisk master i stedet, forteller NSF-lederen, og legger til:

– Arbeidsgiverne må nå sikre vilkår som gjør at de beholder livsnødvendig kompetanse.

Håper de slipper overtidsspøkelset

– Dette er musikk i mine ører, sier Paula Lykke om dagens nyhet.

Lykke er leder for intensivsykepleiernes faggruppe.

– Jeg håper dette er med på å trygge intensivsykepleierne, og at de vil se lys i tunnelen når de vet at det blir utdannet flere. Da kan de kanskje slippe å være hverandres vikarer, sier hun.

– Forhåpentligvis kan intensivsykepleierne bli såpass mange at de kan jobbe vanlig arbeidstid, så de ikke har overtidsspøkelset hengende over seg. De jobber tung turnus; like mye kveld, natt og helg. Det blir mange fravær fra familien.

Paula Lykke legger til:

– Jeg vet at mange skoler er klare.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.