fbpx – Omdisponering av helsesykepleiere til reint smittearbeid vil gå utover barn og unge Hopp til hovedinnhold

– Omdisponering av helsesykepleiere til reint smittearbeid vil gå utover barn og unge

Bildet viser en gruppe med skolebarn.

– Det ligger også et ansvar hos helsesykepleierne å tydeliggjøre overfor politikerne og bevisstgjøre dem om den jobben vi allerede gjør, skriver innleggsforfatteren.

I den siste tiden har flere ytret bekymring for at helsesykepleiere blir satt til å arbeide med smitteoppsporing og informasjonsarbeid i forbindelse med koronapandemien.

Helsesykepleiere blir omdisponert

I en spørreundersøkelse utført av Sykepleien i mai, svarer 6 av 10 helsesykepleiere at de var blitt satt til andre arbeidsoppgaver. Hvorfor skjer dette? Svaret er sammensatt og har flere sider. Jeg mener en av grunnene til at helsesykepleiere blir omdisponert for å arbeide rettet mot pandemien er fordi mange ikke vet hva en helsesykepleier egentlig jobber med. For hva gjør egentlig en helsesykepleier utenom å vaksinere?

«En som setter sprøyter»

De gangene jeg har spurt elever på skolen om hva en helsesykepleier jobber med svarer de fleste: «Det er en som setter sprøyter». Når en 2.-klassing tror dette er hovedoppgaven kan jeg heller ikke forvente at for eksempel en eldre mann i 50 åra skal ha større innsikt. 2.-klassingen har mest sannsynlig sett en helsesykepleiere oftere i arbeid de siste årene enn en 50 år gammel politiker med pengesekken og myndigheten godt plassert på kontorpulten.

Dårlig oversikt over en helsesykepleiers oppgaver

Når de som bestemmer og delegerer ikke har god oversikt over det arbeidet en helsesykepleier utfører er det også lettere å sette helsesykepleieren til andre oppgaver. Det kan virke som at helsestasjons- og skolehelsetjenesten har hatt vansker med å beskrive sitt arbeid i klar tale. Forebyggende arbeid er også til tider vanskelig å beskrive og måle.

Politikerne må bevisstgjøres

Derfor er jeg heller ikke helt enig med det Kristin Ørmen Johnsen skriver i Drammens Tidende 23. september. Der mener hun at når helsesykepleiere i skolehelsetjenesten blir omdisponert sendes det ut signaler om at barn og unge ikke er viktige. Jeg mener at dette er noe av virkeligheten, men det ligger også et ansvar hos helsesykepleierne å tydeliggjøre overfor politikerne og bevisstgjøre dem om den jobben vi allerede gjør. Når de som bestemmer har en større forståelse og kunnskap om vårt arbeid vil det muligens være en høyere terskel for å omdisponere oss og forstå at det går utover en sårbar gruppe.

Jobben som helsesykepleier består også av å fremme yrket, fortelle om de oppgavene vi utfører og synliggjøre hvem vi er som yrkesgruppe.

 

Vi må vise frem yrket vårt

Vi må snakke om yrket vårt i klartekst og vise det frem for allmennheten. En politiker i slutten av 50 åra har kanskje ikke vært på en helsestasjon med sin 2 åring på over 30 år. Skolehelsetjenesten besto også nesten bare av vaksinering den gang han/hun var i skolepliktig alder. Da er det ikke rart det oppleves naturlig at helsesykepleierne bør drive med smittearbeid og delta i en eventuell massevaksinering. Helsesykepleiere har tidligere hatt vaksinering og smittevern som en av sine hovedoppgaver. Da er det lett å tro at dette fremdeles er vår hovedoppgave.

Lett å føle seg misforstått

Det er lett å ta for gitt at alle andre vet hva vi holder på med og derfor føle oss misforstått eller feilaktig omdisponert i arbeidet rundt koronapandemien. Mange vet ikke om alle de oppgavene som faller inn under vårt arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Helsesykepleiere er samfunnsaktører

Jobben som helsesykepleier består også av å fremme yrket, fortelle om de oppgavene vi utfører og synliggjøre hvem vi er som yrkesgruppe. Altså være en samfunnsaktør. Først da kan politikere lettere forstå at å omdisponere helsesykepleiere til reint smittearbeid vil gå utover barn og unge.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse