fbpx Er dette de eneste mannlige jordmødrene i Norge? Hopp til hovedinnhold

Er dette de eneste mannlige jordmødrene i Norge?

Det er langt mellom menn som ønsker å bli jordmødre. Sykepleien fant bare fire som er i jobb på fødeavdelinger eller i kommunene.

Sykepleien skrev nylig om Åsgeir Almvik, Norges eneste mannlige jordmorstudent. Og spørsmålet oppsto om hvor mange mannlige jordmødre som egentlig finnes?

Siden 1978 har jordmorstudiet vært åpent for menn. Den første som utdannet seg, Jan Bakke, var ferdig i 1988. Han jobbet i ti år på fødeavdelingen EC Dahl, som senere ble til St. Olavs hospital i Trondheim. Etterpå har han jobbet med et privat helsetilbud og ikke praktisert som jordmor.

En av de aktive vi fant, Paul Larsen, forteller at han var den sjuende mannen som hadde utdannet seg til jordmor da han var fersk i 1988. Les mer om Larsen lenger nede i saken.

En del av pionermennene har altså gått av med pensjon eller forlatt yrket, og rekrutteringen av menn til yrket ser ut til å ha tørket kraftig inn. De siste ti årene har bare to fullført utdanningen i Norge, og bare én er altså under utdanning, ifølge tall fra Norsk senter for forskningsdata på Universitetet i Bergen.

Ifølge Helsedirektoratet er det 22 menn av de totalt 6711 jordmødrene som har autorisasjon i Norge i dag. Av disse kan noen være utdannet i andre land.

Vil finne jordmormennene

Nå skal Senter for kvinne-, barn- og familiehelse ved Universitetet i Sør-Øst-Norge undersøke hvorfor så få menn søker seg til jordmoryrket.

– Vi ønsker generelt et større mangfold i studentmassen. Det vil si at det ikke bare er kvinner på typiske studieretninger for kvinner, og omvendt, at det ikke bare er menn på for eksempel ingeniørstudiet. Vi ønsker å vite mer om hvilke forhold som gjør at det er slik, sier Halvor Austenå ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). 

– Vår ambisjon er å få snakke med alle de 22 mennene som har autorisasjon som jordmor, eller i hvert fall 15–20 av dem. Det blir en kvalitativ studie, forteller Austenå, som er seniorrådgiver ved USN-rektorens stab.

Foreløpig har han bare 7–8 navn på blokka og ønsker tips om hvor resten av de 22 befinner seg.

Er yrkestittelen en barriere?

Spørsmålene forskerne stiller, er hva som motvirker det at menn ønsker å bli jordmor, hvordan mannlige jordmødre opplever studieløpet og hvordan de blir møtt av gravide og fødende kvinner, kolleger, familie og venner.

– Ved å snakke med dem som har vært i området en stund, vil vi få en dypere forståelse av hva de opplever som barrierer mot at flere menn søker seg til jordmoryrket, sier Austenå.

– Vi vil også kunne få et svar angående yrkestittelen, om eventuelt jordmortittelen er en av barrierene, legger han til.

Studenter synes det er et unaturlig valg

En masteroppgave fra Universitetet i Sørøst-Norge i 2019 viste at mannlige sykepleierstudenter ikke så på det som et naturlig valg å utdanne seg videre til jordmor. Riktignok var bare sju studenter intervjuet i studien, i fokusgrupper, litt få til å trekke bastante konklusjoner. Men dette var noe av det som kom frem:

  • Studentene synes jordmor er et unaturlig yrkesvalg for menn, fordi det er en «kvinnegreie». De mener forventningene i samfunnet tilsier at jordmødre er kvinner på grunn av yrkets historie, og blant annet fordi de selv ikke føder barn og dermed ikke kan fortelle en kvinne hvordan hun skal føde. Dette mener studentene ikke vil gi den nødvendige tilliten hos fødekvinnene og deres familier.
  • Studentene er klar over at jordmoryrket er interessant, siden det kan være veldig akutt, og at man arbeider selvstendig og har mye ansvar – men de mener likevel at det blir feil å velge dette for en mann.
  • De opplever stereotypering på grunn av sitt yrkesvalg og har blant annet fått spørsmål om sin legning, fordi de har valgt å bli sykepleier. Dette tror de vil forverres hvis de velger å bli jordmor.
  • Jordmortittelen bidrar til at faget er et unaturlig yrkesvalg for menn. Den oppfattes ekskluderende. Men om de først hadde valgt det, ville det ikke være noe problem å bli kalt jordmor.
  • Det er få rollemodeller. Mannlige jordmødre bør treffe studenter i større grad for å vise hva yrket innebærer.
  • Det er vanskelig å komme inn på masteren, på grunn av høyt karakternivå. Etterpå er det vanskelig å få fast jobb. Siden en del mannlige sykepleierstudenter er eldre og dermed mer etablerte, frister ikke en så usikker tilværelse.

Opplever det som drømmeyrket

Mannlige jordmødre Sykepleien har snakket med, tegner et annet bilde av det å være mann og jordmor. Samtlige er strålende fornøyde med sitt yrkesvalg og møter i all hovedsak positive reaksjoner.

Her kan du lese litt om hva de forteller (les hele artikler ved å klikke på lenkene):

Paul Larsen, UNN i Narvik: – Jeg ville valgt det samme på nytt

Paul Larsen, jordmor

Paul Larsen kan se tilbake på et langt yrkesliv som jordmor. I februar når han pensjonsalderen som 62-åring, men han vil fortsette å ta vakter som jordmor.

– Det blir mange intense og fine opplevelser sammen med de fødende. Det er sterke inntrykk når fødselen står på, sier han om hvordan han opplever yrket.

– Det er fantastisk å se det første lykkelige møtet mellom foreldre og barnet. Den spontane gleden, latter, gråt, snørr og tårer.

Det meste av yrkeslivet har han vært i Nord-Norge. Han har likt de små fødestuene og vært en tilhenger av hjemmefødsler når forholdene har ligget til rette for det.

Det gjorde det en stormfull vinterdag i 1991, da han tok imot sin egen datter.

Les hele saken om Paul Larsen og hans liv som jordmor her: – Jeg ville valgt det samme på nytt

Christer Holst, Nordlandssykehuset Bodø og Leger uten grenser: – Det er flott å kunne være med på å bidra til at kvinnene kan føde trygt

Christer Holst med kollegaer

– Det at det skal så lite til for å redde mor og barn, gjør det meningsfylt å gjøre en innsats der det ikke fins et fungerende helsevesen.

Det sier jordmor Christer Holst, som har delt arbeidstiden mellom Nordlandssykehuset i Bodø og i alt tre oppdrag for Leger uten grenser. Han har vært to ganger på oppdrag i Sør-Sudan og en gang i Sierra Leone.

– Bare det å ta noe så enkelt som en urinprøve og et blodtrykk kan redde liv. Å gi medisin mot urinveisinfeksjon kan avverge en eventuell senabort eller en prematur fødsel. Det er kanskje bare en tablett som skal til. Og blodtrykksmåling kan identifisere svangerskapsforgiftning, sier Holst.

På bildet står han sammen med jordmorkollega Ecema Stephen og Clara Bisman utenfor svangerskapsavdelingen ved helsestasjonen til Leger uten grenser i Yei i Sør-Sudan.

Les hele artikkelen om Christer Holst her: – Det er et fag som alle andre fag

Jose Zarazaga, Haugesund sykehus: – Vi er like, vi jordmødrene, det har ikke noe å si hva som er vårt kjønn

Jordmor Jose Zarazaga

– Jeg tenker på meg selv som jordmor, ikke mannlig jordmor, understreker Jose Zarazaga.

– Først hvis pasienten påpeker det, tenker jeg over det.

Det hender sjelden, men Zarazaga har hatt noen ubehagelige episoder.

Les hele artikkelen om spanjolen Jose Zarazaga og hvordan han ble koronafast i Haugesund her: Dette er et drømmeyrke

Gunnar Baumgarten-Austrheim, Stokmarknes sykehus og Øksnes kommune: – Tittelen bærer jeg med stolthet. La nå jordmora jobbe i fred!

Jordmor Gunnar Baumgarten-Austrheim

Gunnar Baumgarten-Austrheim har slått seg ned på en liten øy i Øksnes kommune i Vesterålen. Der bor han og kona, samt en flokk villsauer.

Det var i 2011 han utdannet seg til jordmor i Tromsø.

– Det var ikke min idé, altså, sier han på telefon fra øya i nord.

Før jobbet han i demensomsorgen og mener det og jordmorjobben har visse likhetstrekk. Det gjelder å finne en måte å kommunisere på.

Nå har han ordlister på arabisk, farsi og somali i bakhånd, i nord finnes folk fra mange land: 

– Gjestearbeiderne er som regel gode i engelsk, men kanskje ikke asylsøkerne, så «press», «vent», «du er flink» og «blødninger» er ord jeg har på ordlistene.

Les hele artikkelen om Gunnar Baumgarten-Austrheim her: – Tittelen bærer jeg med stolthet

Kjenner du flere mannlige jordmødre? Tips oss på e-post: ellen.morland@sykepleien.no

Oppdatering 8. februar: Etter at denne artikkelen ble publisert, har Sykepleien fått mange tips om jordmor Atle Sitter på Namsos sykehus. Vi har snakket med ham, og han ønsker ikke å bli intervjuet, men har ikke noe imot å bli nevnt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse