fbpx #Isolert | Sykepleien Hopp til hovedinnhold

#Isolert

Isolat, skjerming og lukkede avdelinger blir hyppig brukt i helsetjenesten. Seks fotografer har utforsket hva isolasjon gjør med pasientene.

Barn i isolat
Sikkerhetscellen
Skjermet demensavdeling
Infeksjonsmedisinsk isolat
Psykisk helsevern
Isolert i hjemmet
Bildet viser en hjemmesykepleier på vei inn i en oppgang

– Livet er for stort til å deles alene

Sykdom og funksjonssvikt kan sørge for at det blir vanskelig å opprettholde kontakt med andre. Det kan føre til at hjemmeboende brukere blir isolerte, sier hjemmesykepleier Gjertrud Langnes.

Utenfor

Isolasjon i serviceerklæringens tid

Isolasjon er ikke et nytt fenomen, men den har endret karakter gjennom utviklingen av velferdsstaten. Den moderne formen for isolasjon er å møte en hær av hvitkledde uten å bli sett, skriver redaktør Barth Tholens.

Av hensyn til andre

Mennesket har rett til frihet og kontroll over egen helse, men likevel isolerer vi enkeltmennesker for å skjerme oss andre mot sykdom og fare. Det setter sykepleierne i en dobbeltrolle; de er både pasientens nærmeste og isolatets vokter, skriver temaredaktør Liv Bjørnhaug Johansen.

Utgaven på papir