fbpx Pasienter har rett til møte med helsetjenesten etter svært alvorlige hendelser Hopp til hovedinnhold

Pasienter har rett til møte med helse­tjenesten etter svært alvorlige hendelser

Dør inn til operasjonsstue.

Fra 1. juli i år fikk alle deler av helsetjenesten plikt til å tilby pasienter, brukere og pårørende et møte når det har skjedd svært alvorlige hendelser.

Plikten gjelder både sykehus og kommunale helsetjenester. Dersom det skjer en svært alvorlig hendelse, skal pasienten, brukeren og pårørende tilbys et møte så snart som mulig og innen ti dager etter at hendelsen skjedde.

Uventet

Med svært alvorlige hendelser, menes hendelser som har ført til død, skade eller alvorlige komplikasjoner og er uventet i forholdt til forventet risiko ved behandlingen.

Dersom pasienten dør, har helse- og omsorgstjenesten plikt til å tilby pårørende et tilsvarende møte hvor de får informasjon om hendelsen og hvilke tiltak som innført for å hindre at det skal skje igjen. På møtet skal det også gis informasjon om hvor eventuelle klager kan sendes.

Pasienten bestemmer

Ifølge regjeringen er det opp til pasienten eller brukeren om han eller hun ønsker et møte. Og selv om pasienten eller brukeren avslår det første tilbudet om møte, skal det gis nytt tilbud senere, med mindre pasienten eller brukeren uttrykkelig har frabedt seg dette. 

Lovendring i pasient- og brukerrettighetsloven

Regelendringen er nedfelt i paragraf 3–2 i pasient- og brukerrettighetsloven og lyder som følger:

«Dersom skade eller komplikasjon som nevnt i femte ledd er svært alvorlig, skal pasienten eller brukeren gis tilbud om møte med helse- og omsorgstjenesten så snart som mulig etter hendelsen, og senest ti dager etter hendelsen.

Slike møter skal ha til formål å gi pasienten eller brukeren informasjon etter fjerde og femte ledd og svar på spørsmål knyttet til hendelsen og den videre oppfølgingen av denne. Ved dødsfall som følge av alvorlig hendelse, skal nærmeste pårørende tilbys tilsvarende møte.»

Du kan lese mer om lovendringen på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse