fbpx Klappet og klart for helsevesenets «havarikommisjon» Hopp til hovedinnhold

Klappet og klart for helsevesenets «havarikommisjon»

Helseminister Bent Høie utenfor Stortinget

Bent Høie og regjeringen har sikret seg flertall i Stortinget. Det betyr at helsevesenet snart får sin egen «havarikommisjon».

Torsdag 1. juni behandlet Stortinget helse- og omsorgskomiteens innstilling om Lov om Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten.

Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti støtter lovforslaget. Det betyr at helsevesenet får en egen «havarikommisjon».

– Når vil loven tre i kraft?

– Iverksettelsestidspunktet vil vi komme tilbake til i budsjettsammenheng, sier Bent Høie til Sykepleien i en e-post.

Kommisjonen er beregnet å koste rundt 40 millioner kroner i året.

Pårørendealliansen

Undersøkelseskommisjonen skal ikke være underlagt noen etat, og skal kunne undersøke svikt både på tvers av nivåer i helsetjenesten, og mellom etater. Den skal i motsetning til politi og tilsynsmyndigheter ikke ta stilling til skyldspørsmål og straff. Undersøkelseskommisjonene skal først og fremst få frem hele hendelsesforløpet som førte til den alvorlige hendelsen.

– Loven vi vedtar i dag skyldes at vi har lyttet til de pårørende og pasienter. Vi håper dere føler at dere nå får anerkjennelse for den jobben dere har gjort, sa, Tone Wilhelmsen Trøen (H) fra Stortingets talerstol.

– I møte med pårørende som har mistet noen, så svekkes tilliten til helsevesenet når de ikke får en forklaring på hva og hvorfor det har skjedd. Det er ikke vanskelig å forstå, sa Olaug V. Bollestad (KrF).

Kritiske røster

Både Ap og Sp er kritiske til å opprette en egen kommisjon for helsetjenesten. Kjersti Toppe (Sp) etterlyste også en ordning som inkluderte alvorlige hendelser i kommunehelsetjenesten.

– Senterpartiet støtter Arbeiderpartiets forslag om heller å styrke den ordningen vi har i dag sa, Toppe.

Alvorlige hendelser

– Vil den nye loven føre til noen praktiske endringer for helsepersonell som melder inn alvorlige hendelser i forhold til dagens meldesystem?

– Det følger av lovforslagets paragraf 7 at helseforetak og virksomheter som har avtale med helseforetak straks skal varsle undersøkelseskommisjonen om alvorlige hendelser. Plikten til å varsle undersøkelseskommisjonen inntrer i de samme tilfellene som det i dag foreligger en plikt til å varsle til Helsetilsynet. Helsepersonellet trenger derfor ikke foreta en særskilt vurdering av hvorvidt det skal sendes varsel til undersøkelseskommisjonen, men må også varsle undersøkelseskommisjonen i de tilfellene de har plikt til å varsle Helsetilsynet, sier Høie og legger til:

– Dersom undersøkelseskommisjonen velger å undersøke en alvorlig hendelse vil den kunne iverksette flere tiltak for å innhente opplysninger, blant annet kreve å få tilgang til lokaler, dokumenter og resultater av undersøkelser og å innhente forklaringer blant annet fra helsepersonell.

Merkedag

Helseminister Bent Høie har i mange år argumentert for å få på plass en undersøkelseskommisjon.

– På en skala fra 1-10, hvor fornøyd er helseministeren i dag?

– Dette er en viktig merkedag. En undersøkelseskommisjon vil bidra til at helsetjenesten blir flinkere til å forebygge ulykker og lære av feil. Det er viktig for å styrke pasientrettighetene, sier Høie.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse