fbpx Melder inn flere alvorlige hendelser Hopp til hovedinnhold

Melder inn flere alvorlige hendelser

Tre kirurger kikker ned på en pasient

Undersøkelsesenheten i Helsetilsynet får inn flest alvorlige varsler som gjelder selvmord, fødsler og kirurgi.

Alle helseforetak skal sende varsel til Statens helsetilsyn dersom det oppstår alvorlige hendelser. En alvorlig hendelse kan være dødsfall eller betydelig skade på pasient.

Når sykehus sender melding til Helsetilsynet, er det undersøkelsesenheten som vurderer hva som skjer videre. I noen tilfeller reiser de til sykehuset for å undersøkes saken, noen saker overføres til Fylkesmannen mens andre saker henlegges.

Selvmord

 I 2015 fikk undersøkelsesenheten i Statens helsetilsyn 501 varsler. Halvparten kom fra institusjoner innen psykiatri og rusbehandling.

Av de 251 varslene som kom fra psykiatri og rus, gjaldt 119 meldinger selvmord, 57 selvmordsforsøk/alvorlig selvskading, 30 overdosedødsfall som ikke er registrert som selvmord.

Liv og død

De siste årene har det vært en jevn økning i antall meldinger (se tabell under). Av alle meldingene som kom inn, gjaldt 8 prosent fødsler. 9 prosent gjaldt kirurgisk behandling og 43 prosent av hendelsene gjaldt selvmord, selvmordsforsøk, selvskading og overdose.

65 prosent av varslene Helsetilsynet fikk i 2015 gjaldt dødsfall. 19 prosent av meldingene hadde ført til betydelig skade, og i 10 prosent av tilfellene var det forhold som kunne ført til betydelig skade.

Henla halvparten

- I 55 prosent av varslene vi mottok i 2015, vurderte vi at det enten ikke var en alvorlig hendelse eller at det ikke var tegn til svikt i helsehjelpen, og saken ble avsluttet med henvisning til virksomhetens plikt til selv å gjennomgå hendelsene, skriver Helsetilsynet i sin årsrapport.

34 prosent av varslene ble overført til fylkesmannen.

- Dette var saker hvor det var mistanke om svikt eller risiko for uforsvarlig forhold, melder Helsetilsynet.

I resten av sakene har Helsetilsynet bedt helseforetakene redgjøre for hva de har gjort av oppfølging. I noen få saker har Helsetilsynet bedt om skriftlig oppfølging.

- De sakene som Helsetilsynet følger opp, blir ikke avsluttet før vi vurderer at helseforetaket har igangsatt nødvendige tiltak for å redusere risiko for lignende hendelser, melder Helsetilsynet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse