fbpx Sjekk hva sykepleierne i Rogaland tjener Hopp til hovedinnhold

Sjekk hva sykepleierne i Rogaland tjener

Nina Horpestad

– Du får ikke den lønnen du fortjener – du får den lønnen du forhandler, sier NSFs fylkesleder i Rogaland, Nina Horpestad.

NSF Rogaland har kartlagt minimumslønnen sykepleierne kan vente seg etter årets lønnsoppgjør.

– Oversikten viser at fem kommuner i fylket tilbyr turnusarbeidende sykepleiere med 16 års ansiennitet over 500 000 i årslønn, sier fylkesleder i NSF Rogaland, Nina Horpestad.

Mellom to nabokommuner kan årslønnen variere med over 50 000 for sykepleiere med lik ansiennitet. (Se lønnsoversikt nederst i saken)

Størst lønnsvekst for helseforetakene

– Det er ingen tvil om at det var sykepleierne i sykehus som kom best ut av årets oppgjør hvis vi utelukkende ser på økning i minstelønn – både hva gjelder sykepleiere og spesialsykepleiere, sier Horpestad.

Sykepleiere uten ansiennitet fikk i sykehusene 15 000 kroner i lønnsøkning, mens de med 10 års ansiennitet økte sin lønna med 30 000 kroner. I kommunene var det sentrale tillegget for 0 og 10 års ansiennitet henholdsvis 10 000 og 8800 kroner.

16-års trinn

I kommunene har lønnsstigen et 16-års trinn som de ikke har i sykehusene.

– Når vi sammenlikner lønn til sykepleiere med 16 års ansiennitet, er det fem kommuner som har høyere lønn enn 500 000 kroner, og dermed også høyere enn hva sykepleiere i sykehus med tilsvarende ansiennitet har, sier Horpestad.

Stavanger kommune tilbyr 512 200, men det er Forsand som troner øverst på 16-årstrinnet, med 515 400 kroner som lokal garantilønn. Dette er over 50 000 kroner mer enn nabokommunen Strand.

Med lokal garantilønn menes den lønnen sykepleiere tilbys hvis de ikke stiller noen lønnskrav som forutsetning for å takke ja til tilbud om stilling. 

– Også når det gjelder spesialsykepleiere er Stavanger seg bevisst at de har et konkurrerende helseforetak lokalisert i kommunen. For spesialsykepleiere med 16 års ansiennitet tilbyr de en årslønn på 539 500 kroner, noe som er mer enn både Helse Stavanger og Helse Fonna tilbyr sykepleiere med tilsvarende ansiennitet, sier fylkeslederen.

Still lønnskrav!

Horpestad minner om at oversikten viser lokal garantilønn, altså den laveste lønnen det er adgang til å tilby hos de ulike virksomhetene.

– Det er fullt mulig for arbeidsgivere å tilby bedre lønnsvilkår enn dette, men det forutsetter at jobbsøkende sykepleiere er seg bevisst den verdi deres kompetanse har og stiller lønnskrav i tråd med dette. Som ordtaket sier, «du får ikke den lønnen du fortjener – du får den lønnen du forhandler.» Herved er utfordringen gitt!

Du finner mer detaljer om lønn i Rogaland her.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse