NSF Students årsmøte er i gang

NSF Students årsmøte 2018
STUDENTPOLITIKK: Til sammen 95 stemmeberettigete sykepleierstudenter deltar på årsmøtet som representerer NSFs 12 500 studentmedlemmer.

Nesten hundre sykepleierstudenter møtes denne helgen på årsmøtet på Klekken hotell i Buskerud. 

NSF Student ble opprettet av NSFs landsmøte i 1998, så NSF Student feirer 20 år i år.

– Første årsmøte ble gjennomført i 2006 og har blitt avholdt hvert år siden, sier avtroppende studentleder, Christian Strømnes.

Til sammen 95 stemmeberettigete sykepleierstudenter deltar på årsmøtet som representerer NSFs 12 500 studentmedlemmer.

Nye retningslinjer

– Representanter fra alle fylker og så godt som alle studiesteder er representert på årsmøtet. Både delegater fra studiestedene og fylkesdelegater har stemmerett på Årsmøtet, sier han.

– Hvilke saker skal diskuteres?

– Det skal diskuteres mange saker, blant annet hva NSF Student skal mene og gjøre det påfølgende året. En av de viktigste sakene dette året blir behandlingen av forslaget til ny nasjonal retningslinje for sykepleierutdanningen som nå er ute på høring, sier Strømnes.

– Noe spesielt du gleder deg til?

– Årsmøtet samler en mengde engasjerte og ivrige sykepleierstudenter. Jeg gleder meg til å høre på hva de har å si om den nye retningen som sykepleierutdanningen skal ta. Det er spesielt inspirerende å ha samlet delegater med så mange erfaringer fra så mange ulike utdanninger. Det gir energi!

LES: Nye retningslinjer stiller strengere krav til praksisveileders kompetanse

Skal jobbe i hjemmesykepleien

Christian Strømnes er ferdig med sitt år som leder av NSF Student.

– Hva skal du gjøre nå?

– Jeg skal flytte tilbake til Fredrikstad og jobbe i hjemmesykepleien. Jeg kommer til å sitte et år til i programgruppen for utarbeidelse av nasjonal retningslinje i sykepleierutdanningen. I tillegg har jeg et internship i International Council of Nurses, der jeg jobber med studentsaker.

– Hvem er de nye lederkandidatene?

– Til valg som leder og nestleder har det stilt til sammen tre kandidater. Trine Skaar fra Akershus har stilt til leder. Ole-Martin Hjemaas fra Nordland og Sebastian Dahl fra Rogaland har stilt til nestleder.

Les også: