fbpx Oslomet vedtok storstilt plan om å bli best på sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

Oslomet vedtok storstilt plan om å bli best på sykepleier­utdanning

Bildet viser Gro Jamtvedt

Styret ved Oslomet har vedtatt planen om hvordan utdanningen skal bli Norges beste sykepleierutdanning. Kostnadene på over 20 millioner kroner ble ikke diskutert.

Styret ved Oslomet har vedtatt at universitetet skal bli den beste sykepleierutdanningen i Norge innen 2024. Fakultetet for helsevitenskap er blitt bedt om å finne ut hvordan det skal skje, og la derfor frem en plan for det i styremøtet onsdag ettermiddag.

Klokken 15 onsdag 13. juni forelå følgende styrevedtak ved Oslomet:

«Styret tar fremlagt plan for økt kvalitet i Oslomets sykepleierutdanning til orientering, og ber rektor følge opp planen på egnet måte».

Ingen diskusjon om pengene

– Planen ble mottatt bra i styret, sier Gro Jamtvedt, dekan ved fakultet for helsevitenskap.

– Var det forståelse for at prosessen vil koste over 20 millioner kroner?

– Saken handlet ikke om det, så det ble ikke diskutert. Planen var mer en beskrivelse av situasjonen og forslag til kvalitetsindikatorer som utdanningen kan bli målt på.

– Hva syntes styret om indikatorene?

– Det var få kommentarer på det, men noen syntes det var fint med så stor variasjon i indikatorer, at vi hadde med både det som kan rangeres og mer kvalitative mål. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger på tiltak som allerede er i gang, sier Jamtvedt.

Tjenestedesign på et helt kull studenter

– Hvor går veien videre nå?

– Vi vil jobbe videre inn i budsjettprosessene og søke om strategimidler sentralt. Ny programplan og «studentreisen», er blant annet ting vi vil jobbe videre med til å begynne med.

Jamtvedt tenker på arbeidet med å få et klarere språk i programplanen, som de allerede er godt i gang med. I 2017 fikk de også midler til å hyre inn Rambøll og tjenestedesignfirmaet Halogen. Disse følger et helt studentkull gjennom sykepleierutdanningen. «Studentreisen» benytter metoden tjenestedesign for å redesigne sykepleierstudentenes «reise» gjennom tre år på bachelorutdanningen. Målet er å finne ut hvor studentenes misnøye ligger og hva som vil være de riktige tiltakene for å få mer fornøyde studenter og bedre kvalitet på utdanningen.

Et kontinuerlig arbeid

– Hvor vil dere sette inn støtet for å bli Norges beste sykepleierutdanning innen 2024?

– Vi har allerede satt inn støtet og holder på hver dag, blant annet gjennom aktivitetene med studentreisen og programplan. Vi digitaliserer undervisningen og jobber med rekruttering og mangfold. Det er et kontinuerlig arbeid, sier dekan Jamtvedt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse