fbpx Lokker gutta med griselunger, blålys, HLR og intensivsykepleie Hopp til hovedinnhold

Lokker gutta med griselunger, blålys, HLR og intensivsykepleie

Unge menn velger ikke bort sykepleie, de har rett og slett ikke muligheten i tankene. Kanskje endrer dette seg på Gjøvik, etter en «guttedag» på sykepleierutdanningen.

I løpet av to dager skal 155 gutter som går i tiende klasse ved Gjøviks ungdomsskoler, besøke sykepleierutdanningen.

– Målet er at flere gutter skal få lyst å bli sykepleiere, sier seniorrådgiver ved NSFs fylkeskontor i Oppland, Thomas Lykken.

Han understreker at å få flere menn til å velge sykepleieryrket ikke er gjort over natta.

– Dette er et langsiktig arbeid. Vi kommer ikke til å se resultatene av arbeidet vi gjør nå før tidligst om fem til ti år.

Griselunger og dissekering

Gutter i 10. klasse besøker sykepleierutdanningen på Gjøvik for å bli kjent med sykepleieryrket.

Første pulje med skoleelever er godt i gang. I klasserommet ligger et titall griselunger. Elevene får etter instruksjon fra høgskolelektorerer og innhentet hjelp fra sykepleierstudenter, kyndig veiledning. Noen synes det er ekkelt, mens andre gyver løs med skalpell, klare for å utforske.

Sykepleien er ikke eneste redaksjon som er til stede. NRK og lokalpresse har møtt opp for å lage reportasjer.

– Kan du tenke deg å bli sykepleier? spør NRKs journalist en av gutta etter at han har prøvd å blåse opp griselungen han har foran seg.

– Nei.

– Hva vil du bli da?

– Fotballspiller.

Ikke overraskende

Og han er nok ikke den eneste. For de fleste guttene som har møtt opp, er det andre yrkesvalg enn sykepleier som topper lista.

– Det er ikke så overraskende, sier Lykken.

– De er unge og har store drømmer. Det som er viktig, er at de nå har fått et innblikk i at sykepleie er mer enn å sitte og holde noen i hånda. Om noen år, når de skal velge utdanning, håper vi de tenker tilbake på denne dagen og kanskje bestemmer seg for å velge sykepleie hvis ikke fotballdrømmen går i oppfyllelse.

Vil vise mangfold

Elevene skal i løpet av to timer gjennom fire stasjoner som viser litt av mangfoldigheten sykepleieryrket har. De får prøve seg på hjerte- og lungeredning, innføring i intensivsykepleie ved hjelp av simulering, akuttsykepleie i ambulansesimulator og anatomi hvor altså elevene selv får dissekere griselunger.

Gutter i 10. klasse besøker sykepleierutdanningen på Gjøvik for å bli kjent med sykepleieryrket.

Vurderer sykepleie

Odin Kuntze, Ole Henrik Myrvang og Torje Frydenlund Skare går på Vardal skole.

– Kunne dere tenke dere å bli sykepleiere?

Henrik Myrvang og Torje Frydenlund Skare rister begge på hodet og peker på Odin Kuntze.

– Han vurderer å bli sykepleier.

– Jeg har tenkt på det. Jeg har lyst å jobbe med mennesker, så sykepleie, lærer, eller kanskje å jobbe i barnehage er noe jeg har lyst til, sier Kuntze.

Han har flere sykepleiere i familien.

– Både mamma, tante og bestemor er sykepleiere, så jeg vet litt om hva det er.

Gutter i 10. klasse besøker sykepleierutdanningen på Gjøvik for å bli kjent med sykepleieryrket.

Jurist og selvstendig næringsdrivende

– Hva har dere andre lyst til å bli, da?

– Jeg har lyst å studere juss, sier Torje Frydenlund Skare.

– Jeg har lyst å bli selvstendig næringsdrivende og selge, eller importere maskiner eller noe sånt, sier Ole Henrik Myrvang.

– Men frister ikke sykepleie etter dagen i dag?

– Nja. Det var interessant å se hva sykepleie er. At det er mer enn å sitte og trøste, sier Skare.

De to andre nikker.

– Hva var mest interessant av det dere så i dag?

– Alt var interessant på forskjellig vis, sier Myrvang.

– Jeg lærte noe nytt på alle stasjonene, så det går ikke an å si hva som var mest interessant, sier Skare.

Ole Henrik Myrvang og Terje Frydenlund Sture følger med.

Har aldri angret

Thomas Lykken har aldri angret på at han ble sykepleier.

– Jeg hadde en mor og en farmor som var sykepleiere. I tillegg ønsket jeg å ta en utdanning hvor jeg var sikker på å få jobb etterpå, sier Lykken.

Det er første gang sykepleierutdanningen på NTNU Gjøvik arrangerer «guttedag».

– Jeg håper dette kan bli et fast innslag. Vi har fått god respons fra ungdomsskolene, og NTNU har vært rause som har sørget for ressurser til å arrangere dette over to dager.

Gutter i 10. klasse besøker sykepleierutdanningen på Gjøvik for å bli kjent med sykepleieryrket.

Intensivt

I øvingslokalet for intensivbehandling ligger en «pasient» klar på bordet.

– Ser dere noen opplagte skader, spør intensivsykepleier og høyskolelektor, Viktor Haugom.

– Hodeskade, foreslår Myrvang.

– Ja. Han har tydelig skrubbsår i hodet, noe annet?

– Brystskade? sier Skare.

Gutter i 10. klasse besøker sykepleierutdanningen på Gjøvik for å bli kjent med sykepleieryrket.

Landsmøtevedtak

På landsmøtet i 2015 vedtok NSF å jobbe for å få flere menn inn i sykepleieryrket. Over hele landet jobber fylkeskontorer og sykepleierutdanninger med tiltak for å få dette til. 

– Tanken er at gutter skal blir kjent med sykepleieryrket og forhåpentligvis endret holdningen til at dette er et kvinneyrke, sier Thomas Lykken.

Thomas Lykken. Konsulent ved NSFs fylkeskontor i Oppland.

Stiger litt

Tall Norsk Sykepleierforbund har fått tak i, viser at det har vært en svak økning i andelen menn som søker på sykepleierutdanningen. I 2012 var 12,2 prosent av alle sykepleierstudenter menn, og i 2016 har tallet økt til 13,8 prosent.

I 2017 var det 23 235 kvinner som søkte sykepleierutdanningen og 5338 menn. Av disse hadde 13 317 kvinner sykepleie som førstevalg og 2421 menn hadde sykepleie øverst på ønskelista.

Sikker jobb

NSF har siden Landsmøtet i 2015 jobbet med å påvirke ulike aktører for å få flere menn inn i sykepleierutdanningen. Som et ledd i dette arbeidet, gjennomførte NSF en kunnskapsinnhenting hvor de blant annet fikk TNS Kantar til å gjøre en undersøkelse våren og sommeren 2017.

En kvantitativ undersøkelse ble gjennomført som web-intervju. Totalt ble det gjennomført 467 intervjuer med befolkningen i alderen 16–20 år, 864 intervjuer i aldersgruppen 21–40 år, 804 intervjuer med sykepleierstudenter og 789 intervjuer med sykepleiere. 

Kantar gjennomførte også en kvalitativ undersøkelse. Den besto av tre fokusgrupper, to minigrupper og fire dybdeintervjuer med sykepleiere, sykepleiestudenter, elever ved videregående skole og karriererådgivere.

Funn

Kartleggingen viser blant annet:

  • Ni av ti mener at en sikker jobb og gode jobbmuligheter etter studiet har ganske eller svært stor betydning for dem selv ved valg av yrke
  • Unge menn velger ikke bort sykepleie, de har det ikke i tankesettet
  • Ungdom har ikke kjennskap til det faktiske innholdet i sykepleieyrket
  • Lite kjennskap til karriere- og utdanningsmulighetene som finnes som sykepleier
  • Forbinder yrket med mye blod og sprøyter
  • Tror/mener at yrket praktiseres av kvinner og homofile
  • Tror/mener at omsorgsevne er viktigere enn kunnskap

Menn får tilleggspoeng ved to sykepleierutdanninger

Ved Universitetet i Agder og Lovisenberg diakonale høgskole får menn som søker sykepleierutdanning to tilleggspoeng.

Det er første gang sykepleierutdanninger gjør forsøk med å kvotere gutter på denne måten. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven som trådte i kraft ved nyttår ga åpning for å gi ekstrapoeng til gutter som vil studere kvinnedominerte fag.

– Pasientene er av alle kjønn og aldre, og det er viktig at sykepleierne gjenspeiler befolkningen, sa studieleder ved sykepleierutdanningen på Lovisenberg diakonale høgskole, Edith Roth Gjevjon, i en intervju med Sykepleien tidligere i år.

Også i Agder er andelen gutter i sykepleierutdanningen rundt 14 prosent. Skolens mål er at 30 prosent av sykepleierstudentene er menn innen 2020.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse