fbpx Jobber du mye ekstra? Da kan du ha rett til større stillingsbrøk Hopp til hovedinnhold

Jobber du mye ekstra? Da kan du ha rett til større stillingsbrøk

Sykepleier som skynder seg

Deltidsansatte som jevnlig har jobbet utover avtalt arbeidstid de siste 12 månedene, har rett til å ha en stillingsbrøk som tilsvarer den faktisk arbeidstiden de har jobbet.

Arbeidsmiljølovens paragraf  14–4 a handler om arbeid deltidsansatte gjør som går utover den faste stillingsandelen. En typisk situasjon er når en sykepleier tar ekstravakter eller jobber overtid, såkalt merarbeid.

Deltidsansatte sykepleiere som jevnlig jobber mer enn avtalt arbeidstid og har gjort det de siste 12 månedene, har ifølge loven rett til å kreve at arbeidsgiver tilbyr en fast stilling tilsvarende faktisk arbeidstid. Unntaket er om arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke lenger er behov for merarbeidet sykepleieren har utført.

354 saker

Totalt har nemnda fattet vedtak i 354 slike saker fra 2016 til 2018. 

- I 2016 gjorde vi 139 vedtak, 182 i 2017 og vi har så langt i år gjort 56 vedtak, sier seniorrådgiver i sekretariatet for Tvisteløsningsnemnda, Helene Nødset Lang.

Det er ikke mulig å se hvor mange av sakene som gjelder sykepleiere, men Lang tror ikke det er mange.

- Det er mest ufaglærte, helsefagarbeidere, miljøarbeidere og lignende, mer enn sykepleiere.

Av de totalt 354 sakene nemnda har behandlet, har 222 fått avslag eller saken sin avvist.

- Hva er den vanligste grunnen til avslag?

- Jeg vil tro den vanligste grunnen til avlag er et merarbeidet ikke er utført jevnlig, sier Lang.

Må ha jobbet jevnlig ekstra i 12 måneder

Lovverket sier at arbeidstakere må ha hatt jevnlig merarbeid over 12 måneder. Tolvmånedersperioden regnes tilbake fra den datoen du som arbeidstaker krever større stilling av arbeidsgiver. 

Eksempel: Fremsettes kravet 23. juni 2018, vil tolvmånedersperioden være fra og med 23. juni 2017 til og med 22. juni 2018.

Ifølge Arbeidstilsynet og Tvisteløsningsnmnda vurderes hva som er jevnlig i hver enkelt sak, men det kreves alltid en viss hyppighet og stabilitet i merarbeidet.

Det bør heller ikke være for lange opphold mellom hver ekstravakt. Det kan imidlertid ikke stilles bestemte krav til at arbeidet er utført ukentlig eller liggende. Det vesentlige er at sykepleieren har jobbet ekstra gjennom hele tolvmånedersperioden, slik at det viser at det er et stabilt og varig behov for dette. 

Vikariater regnes ikke med

Ifølge Tvisteløsningsnemnda kan forhåndsavtalte vikariater og andre midlertidige arbeidsavtaler i utgangspunktet ikke regnes som merarbeid.

Et eksempel kan være en sykepleier med 50 prosent stilling som for en periode også er ansatt i et vikariat i 50 prosent for en kollega i foreldrepermisjon. I et slikt tilfelle vil sykepleieren for en avgrenset tid ha avtalt arbeidstid tilsvarende full stilling, men den kan ikke regnes som «arbeid utover avtalt arbeidstid».

Ett tenkt eksempel

- Vil en sykepleier som jobber 50 prosent, men i snitt jobber 75 prosent på grunn av at hun tar mange ekstravakter fordi det er høyt sykefravær på avdelingen, kvalifisere til at arbeidsgiver må øke stillingen til sykepleieren til 75 prosent?

- Ja, det er utgangspunktet, men kriteriene i loven må være oppfylt, sier Lang.

- Sykepleieren har ikke krav på utvidet stilling hvis arbeidsgiver kan dokumentere at behovet har bortfalt, eksempelvis ved at sykefraværet har sunket. Sykepleieren har da kun krav på deler av utvidelsen. Dersom sykefraværet skyldes ett langtidsfravær og denne personen nå er tilbake i jobb, vil behovet også ha bortfalt og sykepleieren vil ikke ha krav på utvidet stilling.  

Slik gjør du

Det er du som arbeidstaker som må kreve større stilling av din arbeidsgiver. Loven stiller ikke konkrete krav til hvordan det skal gjøres, men Arbeidstilsynet anbefaler at det gjøres skriftlig.

Beregningsperioden på 12 måneder regnes tilbake fra den datoen du la frem kravet for arbeidsgiveren. Dersom du har timelister eller andre dokumenter som viser hvor mye ekstra du har jobbet i perioden, bør du legge det ved kravet. 

Avslå arbeidsgiver kravet, kan du klage ved å sende saken til  Tvisteløsningsnemnda. Det må gjøres senest fire uker etter at arbeidsgiver har avslått kravet ditt om større stillingsbrøk.

Du kan ikke klage på vedtaket som nemnda fatter, men du kan ta saken videre til domstolene. Fristen for det er åtte uker fra avslaget du fikk i Tvisteløsningsnemnda. 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse