fbpx Sykepleieryrket tiltrekker seg «deltidskvinner» Hopp til hovedinnhold

Sykepleieryrket tiltrekker seg «deltidskvinner»

Forelesning med mange studenter

Deltidsorienterte kvinner blir heller sykepleier enn politi.

Kvinnelige politibetjenter og kvinnelige sykepleiere har så å si lik vaktbelastning. Hvorfor er det da slik at nesten alle politibetjentene jobber heltid, mens nesten halvparten av sykepleierne jobber deltid?

Spurte studentene

Dette faktumet pirret de to forskerne Bente Abrahamsen og Silje Bringsværud Fekjær, som bestemte seg for å se nærmere på fenomenet. De jobber begge som professorer ved Senter for profesjonsstudier ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

De laget en spørreundersøkelse som de sendte ut til 442 kvinnelige sykepleierstudenter og 219 kvinnelige politistudenter. Svarprosenten var henholdsvis 57 og 80 prosent.

LES: Her kan du lese kronikken som forskerne selv har skrevet om undersøkelsen.

Funn

Studentene ble spurt i hvilken grad muligheten for deltid var viktig da de valgte utdanning. På en skala fra 0-4, der 4 er svært viktig, scorer sykepleierstudentene 2,3 på skalaen, mens politistudentene scorer 1,5. Politistudentene forventer også i mindre grad at de jobber deltid om ti år enn sykepleierstudentene.

Hvorfor er det så store forskjeller mellom kvinner som velger å bli politi og sykepleier?

Forskerne mener undersøkelsen tyder på at kvinners holdninger til deltidsarbeid formes før studentene starter på studiet. Det kan ifølge dem bety at kvinners holdninger til deltidsarbeid påvirker hvilket yrke de velger. Altså at yrker som har gode muligheter for deltidsarbeid tiltrekker seg personer som ønsker å jobbe deltid.

– Vi kan ikke se bort fra deltidsorienterte kvinner i større grad rekrutteres til sykepleieryrket enn til politiyrket, skriver de to forskerne i sin kronikk.

Forskjellige tradisjoner

– Hva tenker du om forskjellene mellom politi- og sykepleierstudentene?

– Det er en forskjell der, og jeg tror det har historiske årsaker. Det har ikke vært tradisjon for å jobbe deltid i politiet. Vi skal huske at det her spørres om muligheten for å jobbe deltid. Hadde studentene blitt spurt om muligheten til å jobbe heltid, så tror jeg ikke forskjellen hadde vært like stor. Alle som ønsker det skal ha rett til å jobbe heltid, sier forbundsleder i NSF, Eli Gunhild By.

Rett til heltid

Eli Gunhild By, NSF-leder

Eli Gunhild By sier at NSFs hovedfokus er at medlemmene ønsker å jobbe heltid.

– Da må vi arbeide for at de får anledning til det, sier hun.

I siste avgangsundersøkelse har NSF Student spurt alle som er på vei ut i jobb hvilken stillingsstørrelse de ønsker.

– 74 prosent av studentene sier de ønsker full stilling, og 24 prosent ønsker seg stillinger mellom 75 og 100 prosent. Det er et klokkeklart signal om at de unge ønsker heltid, og det er både sykepleierne og pasientene avhengige av skjer, sier By.

By er derfor ikke enig med forskerne i at sykepleierstudenter velger nettopp den utdanningen fordi de da har mulighet til å jobbe deltid.

– Så lenge avgangsundersøkelsene viser at de unge ønsker å jobbe full stilling, så har jeg liten tro på at det skal være en viktig driver for å velge sykepleierutdanningen, sier hun.

Avsporing

Hun mener det blir feil å dvele ved antydninger om at enkelte yrker tiltrekker seg mennesker som ønsker å jobbe deltid.

– Vi vet at det er et stort problem med ufrivillig deltid, både for de ansatte, kvaliteten på tjenesten og pasientene. Slike antydninger blir i beste fall en avsporing, sier hun.

Hun legger til at det de siste dagene har det vært mye oppmerksomhet på at kvinner må få mulighet til å jobbe heltid.

– Samtidig er over halvparten av sykepleierstillingene som lyses ut fortsatt deltid. Alle nyutdannete vet at de risikerer å jobbe deltid i mange år før de får sin første hele stilling. Det er ikke bærekraftig for noen å investere i en høyere utdannelse hvis man ikke får mulighet til å jobbe full tid i sitt yrke, sier By.

Feil fokus

– Er du enig med Anne-Kari Bratten når hun sier at det er et samfunnsansvar å jobbe 100 prosent dersom du har muligheten til det, og at det er egoistisk å jobbe deltid fordi man ønsker det av ulike årsaker?

– Igjen blir det etter mitt syn helt feil fokus at vi skal sette oss til dommer over den enkelte som tar sine valg. Det kan være gode grunner til at noen ønsker å jobbe deltid, sier hun.

– Men jeg er helt enig i at det er sløsing med samfunnets ressurser at vi har så mye uønsket deltid samtidig som vi opplever stor sykepleiermangel i Norge. Løsningen på dette problemet ligger hos myndigheter og arbeidsgivere. En kan ikke kritisere sykepleiere for at de ikke jobber fulle stillinger, hvis de bare kan velge mellom ulike deltidsstillinger, sier By.

Heller ikke NSFs studentleder, Christian Strømnes, er enig med Bratten.

– Nei, uttalelsene hennes er unyanserte og bærer preg av en forestilling om at alt som ikke er jobb, har mindre verdi. Det er urettferdig ovenfor de som er ansatt i sykehusene, for fritid har stor verdi for mange, sier studentlederen.

Stressende jobb

Christian Strømnes

– Hva tenker du om forskjellene?

– Det mediebildet som eksisterer av dagens jobb som sykepleier, kan ha en del å si for hvilke holdninger søkere har til sykepleierutdanningen. Sykepleieryrket betegnes ofte som stressende, og dette kan kompenseres for med en lavere stillingsprosent. Studien sier ikke noe om studentenes forventete arbeidsbelastning, og dette tror jeg kan spille en viktig rolle, sier Christian Strømnes

Studentlederen mener at de som søker sykepleierutdanningen og syns det er viktig at de har muligheten for deltidsarbeid, er et tegn på at de har en god langtidshorisont.

– Hvis vi ser på hva sykepleierstudentene faktisk ønsker fremfor å ha mulighet til når de er ferdigutdannet, så er det et tydelig flertall som ønsker hele stillinger, ifølge våre årlige avgangsundersøkelser, sier Strømnes.

Setter fleksibilitet høyt

– Har NSF Student inntrykk av at mange sykepleierstudenter velger nettopp den utdanningen fordi de da har mulighet til å jobbe deltid?

– Mange som velger sykepleierutdanningen, setter fleksibilitet og valgfrihet høyt. Sykepleiefaget er mangfoldig, og det at det er mulighet for ulik arbeidsmengde, kan gjøre sykepleieryrket attraktivt for mange, sier Strømnes.

Spekter ikke overrasket

Anne Turid Wikdahl

Spekter er ikke overrasket over forskjellene mellom sykepleierstudenter og politistudenter.

– Starten av yrkeskarrieren sammenfaller med tiden man stifter familie både for menn og kvinner. Tidligere studier av Bente Abrahamsen viser at mange sykepleiere har valgt sykepleieryrket fordi det er mulighet for deltid. Man har altså ansett yrket som fleksibelt i forhold til arbeidstid, sier arbeidsdirektør i Spekter Anne Turid Wikdahl, og legger til:

– Selv om det er færre i dag som oppgir deltid som årsak til å velge å bli sykepleier, tror jeg dette fortsatt henger igjen.

Wikdahl tror ikke samme mentalitet gjelder for politiyrket.

– Det har aldri vært spesielt omtalt som et yrke hvor man kan jobbe deltid. Sykepleieryrket har jo nærmest vært markedsført som det, i alle fall på folkemunne. Jeg er altså ikke overrasket over dette, men jeg synes det er betenkelig at det fortsatt er slik at enkelte yrker defineres som «deltidsyrker». For å opprettholde velferdsordningene, trenger vi at flest mulig jobber heltid – uavhengig av om de er sykepleier, politi eller noe annet, sier Wikdahl.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse