fbpx Heltid: Best i Troms, verst i Telemark Hopp til hovedinnhold

Heltid: Best i Troms, verst i Telemark

Eli Gunhild By

Mens langt over 70 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut i Tromsø og Universitetssykehuset i Nord-Norge er heltid, ligger Sykehuset Telemark og flere kommuner i fylket helt på bunn av lista.

Norsk Sykepleierforbund har engasjert Retriever til å hente inn tall for utlyste sykepleierstillinger i perioden 1. februar 2017 til og med 28. februar 2018. Ekstravakter og sesongstillinger er ikke tatt med i tallene.

– Noen tall som overrasket?

– Det at det er såpass store forskjeller kommuner imellom og sykehus imellom er litt overraskende, sier NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By.

Nasjonalt

Totalt er det lyst ut 7101 sykepleierstillinger i helseforetakene, og 11 746 stillinger i kommunene. I kommunene er det i snitt 48 prosent av sykepleierstillingene som lyses ut som er heltidsstillinger, mens snittet i sykehus er på 50 prosent. Men det er store forskjeller kommuner imellom og sykehus imellom.

Mange små kommuner som lyser ut få stillinger, lyser bare ut hele stillinger.

– Hva kan det tyde på?

– Jeg mener tallgrunnlaget for mange små kommuner er for lite til at jeg ønsker å spekulerer på det, sier By.

Tromsø på topp

Tallene NSF har hentet inn viser at Tromsø kommune er den av de store kommunene som lyser ut flest hele stillinger. Ifølge tallene er 76 prosent av de utlyste sykepleierstillingene heltid.

– Hva har dere gjort for å få det til?

– I Tromsø har vi jobbet bevisst med heltidskultur både administrativt og politisk over mange år. Det tar tid – nå begynner vi å se resultater. I arbeid med heltidskultur har vi vektlagt samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene og å sikre forståelse hos ledere og ansatte om hvorfor heltidskultur er nødvendig i styrking av rekruttering og kompetanse i tjenesten, sier Margrethe Kristiansen. Hun er seksjonsleder for sykehjem, avdeling helse- og omsorg i Tromsø kommune.

Margrethe kristiansen

Har tradisjon for heltid

Forbundsleder Eli Gunhild By er ikke overrasket over at heltidstallene plasserer både Finnmark og Troms på heltidstoppen.

– Det har vært en tradisjon med mange heltidsstillinger i nord, og den tradisjonen føres videre, sier hun.

Tromsø er den kommunen som lyser ut flest heltidsstillinger av de store byene.

– Kan det skyldes særavtalene som er innført og som Sykepleien har omtalt tidligere?

– Nei, dette har ingenting med de avtalene å gjøre, sier By.

Konkurrerer med sykehuset

Margrethe Kristiansen i Tromsø synes det er vanskelig å si om «heltidskultur» i helsesektoren har bedre fotfeste i nord enn i sør.

– Men vi har tatt inn over oss rekrutteringsutfordringene med å få nok helsefaglig kompetanse i tiden som kommer, sier hun.

Hun sier videre at Tromsø ikke har så mange større byer å rekruttere faglært personell ifra. I tillegg konkurrerer kommunen med sykehuset (UNN) når det gjelder å rekruttere helsepersonell.

– Det vi også ser, er at mange av dem som flytter til Tromsø, er spesielt interessert i de kvalitetene byen har. For mange av disse er det viktig med en heltidsjobb og forutsigbar turnus, sier Kristiansen.

– Hva kan andre lære av dere?

– Sikre bred forankring i egen organisasjon, etablere godt samarbeid med arbeidstakerorganisasjoner og basere virkemidler for heltidsarbeid på frivillighet, sier hun.

Telemark på bunn

Telemark havner langt nede på listen når det gjelder å lyse ut heltidsstillinger for sykepleiere. Det gjelder både i sykehus og fylket totalt sett.

– Hvorfor er det så få heltidsstillinger utlyst i Telemark?

– Det handler først og fremst om mangel på heltidskultur, sier NSFs fylkesleder Lillian Elise Esborg Bergane.

Porsgrunn og Skien er store kommuner som har få heltidsstillinger. Ifølge tallene er andelen utlyste heltidsstillinger for sykepleiere henholdsvis 23 prosent og 29 prosent. Fylkeslederen mener kommunene som arbeidsgivere generelt ikke er bevisste nok på heltid.

– Hvis du ser på Notodden og Tokke kommune som har deltatt i læringsnettverket «NyttBlikk» i samarbeid med KS de siste to årene, så er heltidsandelen mye høyere i de kommunene. Der jobber de bevisst for å endre deltidskultur til heltidskultur, sier hun.

– I tillegg er det mange sykepleiere som sier vaktbelastningen i dag er for tøff til at de kan jobbe 100 prosent stilling.

Lillian Elise Esborg Bergane

– Lys ut flere hele stillinger!

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By, har heller ingen forklaring på hvorfor det lyses ut så få deltidsstillinger i dette fylket.

– Jeg har ingen annen forklaring enn at dette handler om manglende heltidskultur. Her trengs det mer bevissthet hos arbeidsgiverne, sier By.

– Hva bør gjøres?

– Det er bare ett svar, lyse ut flere hele stillinger, sier By.

Vant til deltid

NSFs fylkesleder Lillian Elise Esborg Bergane tror ikke det er tøffere å være sykepleier i Telemark enn andre steder.

– Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det kan skyldes at er du vant til å jobbe deltid og vant med lønna, så synes du kanskje det er greit. Er du vant til heltid, så blir du ofte værende i heltid. Derfor må regelen bli heltid, sier Bergane.

– Men vil sykepleierne i Telemark jobbe heltid?

– Noen kommuner har kartlagt hvor stor den ufrivillige deltiden er, og den varierer nok. Men beskjeden jeg får fra NSFs studentrepresentant tyder på at de nyutdannete ønsker full stilling. Da må vi rekruttere dem, heller enn å presse dem som står i 80 prosent stilling til å gå 100 prosent, mener hun.

Spekulerer i deltid

Når det gjelder Sykehuset Telemark og den lave andelen heltidsstillinger som lyses ut, mener Bergane det skyldes dårlig økonomi.

– Sykehuset har da tilgang til ekstravakter ved behov, uten at de trenger å betale ekstra for det. Sykehuset spekulerer for mye i denne måten å fylle opp vakter på, mener fylkeslederen.

Bergane sier at både kommuner og sykehus sliter med å rekruttere sykepleiere.

– For å få flere søkere, må de lyse ut hele stillinger, sier hun.

Sykehuset Telemark har fått mulighet til å komme med tilsvar, men har ikke rukket det innen fristen som ble gitt.

UNN lyser ut flest heltidsstillinger

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) er ifølge tallene det sykehuset som lyser ut flest sykepleierstillinger som heltidsstillinger (73 %).

Sykehuset organiserer hver enkelt avdelings bemanning og rekruttering ut fra egne behov og erfaringer. I mange tilfeller prioriteres det fulltidsstillinger for sykepleiere, fordi dette blant annet gir best forutsigbarhet for både arbeidstaker og arbeidsgiver, får Sykepleien opplyst i en e-post.

– Vi lyser primært ut heltidsstillinger fordi de fleste nyansettelser er av unge folk, gjerne nyutdannete sykepleiere. Og disse ønsker heltidsjobb. Vi har et fåtall ansatte i deltidsstillinger, og disse er oftest tilrettelagt etter egne ønsker, sier Ola Iversen, seksjonsleder ved Nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved UNN Tromsø.

Overbooker for å dekke opp mangel

Det samme gjelder ved hjerte-, lunge- og karkirurgisk avdeling.

Oversykepleier Hillevi Knudsen sier de helst overbooker med heltidsstillinger for å dekke opp for en generell mangel på sykepleiere og stor utskifting i bemanningen.

Hillevi Knudsen

– Å «tørre» å gå med overbooking er også et gode for å dekke opp sykefravær. Det utløser ikke overtid, og man sparer på variabel lønn. Vår erfaring er også at de fleste ønsker 100 prosents stilling, sier Knudsen.

Å dekke opp turnus i helgene løses med stram planlegging av belegget i avdelingen, samt bruk av helsefagstudenter og andre interne tilpasninger, ifølge oversykepleieren.

NSF er positiv

Foretakstillitsvalgt for Sykepleierforbundet ved UNN, Mai-Britt Martinsen, ser også positivt på at mange sykepleiere ansettes på heltid.

– Vi opplever for tiden at det lyses ut mange fulltidsstillinger, både faste og vikariater. Vikariatene blir ofte faste etter hvert. Faste stillinger er utvilsomt en vinn-vinn situasjon for pasientsikkerheten, arbeidsgivers økonomi og den ansattes lommebok, sier Martinsen. 

Viktig med fakta

Eli Gunhild By sier slike undersøkelser er viktige for NSF når de skal drive påvirkningsarbeid.

– Fakta er viktig. Når vi nå kan slå i bordet med 20 000 utlyste sykepleierstillinger, er det ingen som kan si at det bare er synsing at en stor andel av utlyste stillinger er deltidsstillinger. Harde fakta er viktig, sier hun.

NSF har presentert tallene for helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Vi legger frem og diskuterer tallene med ledelsen i de regionale helseforetakene og KS. Fakta gjør også at vi får mange medieoppslag, noe som er viktig for at politikere og befolkningen skal få kjennskap til hvordan det egentlig er, ikke hvordan de tror det er, sier By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse