fbpx Eldreministeren roser Tromsø for å tenke nytt om heltidsstillinger Hopp til hovedinnhold

Eldreministeren roser Tromsø for å tenke nytt om heltidsstillinger

Åse Michaelsen

– Jeg synes det er veldig positivt at Tromsø tenker nytt og legger til rette for en heltidskultur, sier eldreminister Åse Michaelsen. Men ikke alle er like positive.

Sykepleien skrev i går om Tromsø kommune som har inngått særavtaler med sykepleiere og annet helsepersonell. Avtalene skal sikre flere heltidsstillinger, men krever at de ansatte jobber mer i helgene. Totalt har nesten 200 fast ansatte inngått en av tre særavtaler. 27 av dem er sykepleiere.

Les:Kristin Steffensen trives med langvakter

Viktig med frivillighet

– Jeg synes det er veldig positivt at Tromsø tenker nytt og legger til rette for en heltidskultur. Det gir brukerne enda bedre helse- og omsorgstjenester. Jeg er ikke overrasket over at de ansatte er fornøyde, og at det er såpass stor oppslutning om arbeidsavtalene, sier eldreminister Åse Michaelsen.

Hun legger til at det er viktig at avtalene er basert på frivillighet, og at det er opp til den enkelte å vurdere om dette passer for dem.

Kommer på besøk

I artikkelen inviteres eldreministeren til å komme på besøk i Tromsø for å se hva de har gjort.

– Kunne du tenke deg det?

– Jeg drar veldig gjerne til Tromsø for å høre mer om hvilke erfaringer de har gjort. Jeg håper å reise rett etter påske.

Hjertelig velkommen

– Det var kjempehyggelig! sier Margrethe Kristiansen som er seksjonsleder for sykehjem i Tromsø kommune.

Hun synes det er flott at eldreministeren er interessert i jobben de gjør i Tromsø.

– Å jobbe for heltidskultur er viktig for å løfte og sikre gode tjenester i kommunehelsetjenesten. Eldreministeren er hjertelig velkommen, sier Kristiansen.

Skeptisk

Men det finnes kritiske røster til slike særavtaler. En av dem er intensivsykepleier June Trondsen. Hun jobber til daglig ved Sykehuset i Telemark i Skien og er ikke like begeistret som eldreministeren.

– Jeg reagerer sterkt på at NSF er med på å få i stand slike avtaler, sier Trondsen.

Unntak blir regelen

Hun har ikke problemer med å forstå at sykepleiere befinner seg i ulike løp av livet, og at det for noen i en periode kan være praktisk å jobbe mer helg.

– Min bekymring er at dette går over fra å bli unntak til å bli regelen. Dersom helsetjenesten skal klare å rekruttere og beholde sykepleiere gjennom et helt yrkesliv, så må turnusene lages slik at det faktisk er mulig å kunne stå i full jobb frem til pensjon, sier hun.

Les også:Eldreministeren vil ha tøffere helgeturnus for sykepleiere i eldreomsorgen

Forsvarlig grunnbemanning

Trondsen vet at mange sykepleiere ønsker høyere stillingsbrøk, men ikke nødvendigvis 100 prosent.

– At det fører til turnustrøbbel, det skjønner jeg. Men arbeidsgivere burde sørge for en forsvarlig grunnbemanning slik at det er mulig å stå i jobb i 100 prosent stilling over tid, sier hun.

Trondsen mener at det mange steder ikke er mulig.

– Vaktbelastningen er så stor mange steder at de ansatte blir syke av det. Hvis jeg har en vakt med høy belastning, kan jeg ikke gå inn på et kontor og lukke døra og ta fem minutter. Jeg må stå i det til vakta er over, sier hun.

Hun peker også på at det er godt dokumentert at tredelt turnusarbeid over lang tid gir økt risiko for flere sykdommer, blant annet kreft.

Lei meg

At unge mennesker i sin beste alder ikke klarer å jobbe 100 prosent stilling i tredelt turnus, mener Trondsen sier sitt.

– Jeg blir derfor sint og lei meg når mitt eget fagforbund er med på å lage slike særavtaler. Jeg er ikke sikker på om jeg ønsker å være medlem av et forbund som ikke tenker mer langsiktig, sier hun.

NSF er skeptiske

– Men hva tenker NSF om arbeidsavtalene i Tromsø?

– NSF er skeptiske til avtaler som i Tromsø. Skal denne typen avtaler inngås, er vi åpne for å se på muligheten til å jobbe langvakter der det er forsvarlig og basert på frivillighet, sier Eli Gunhild By.

– Våre medlemmer ønsker ikke å jobbe oftere enn hver tredje helg. Det viser interne undersøkelser vi har gjennomført og landsmøtevedtak. Det samme kommer også til uttrykk i det store engasjementet i forbindelse med utspillet fra eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, sier hun.

Forbundslederen mener hovednøkkelen for å løse bemanningsproblemene i helsevesenet først og fremst handler om flere heltidsstillinger og høyere lønn.

– Det vil både rekruttere og beholde sykepleiere, hevder By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse