fbpx Anne-Kari Bratten er medansvarlig for kvinners deltid Hopp til hovedinnhold

Anne-Kari Bratten er medansvarlig for kvinners deltid

Anne-Kari Bratten, viseadministrerende direktør i Spekter.

Når det nesten ikke lyses ut hele stillinger, hvem har da ansvaret? spør Sølvi Sæther.

NHOs årskonferanse ble avholdt 9. januar med Norges toppelite til stede. Årets tema var «Verdien av arbeid». Administrerende direktør for Arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten, var en av mange inviterte foredragsholdere. Spekter har blant annet alle helseforetakene som medlemmer og har dermed et stort medansvar for den arbeidsgiverpolitikken som føres der.

Ifølge Dagens Næringsliv (10. januar 2018) mener Bratten at norske kvinner må prioritere jobb fremfor egentid og shopping på CC Vest. På spørsmål om hva som er årsaken til at ikke flere kvinner jobber heltid, svarer Bratten at «det er for mange kvinner der ute som vil ha tid for seg selv. De vil heller shoppe på CC Vest enn å jobbe … De taper pensjonspoeng og sittet igjen alene den dagen mannen stikker».

Bratten vedgår at hun har vært heldig og sluppet unna turnusjobbing. Hun har jobbet på dagen, og på kvelden hjemme etter at barna har lagt seg. «Det hadde jeg ikke kunnet gjort dersom jeg var sykepleier.»

Heltidskultur

Økonomiprofessor Mari Berge ved Universitetet i Stavanger, som har forsket mye på arbeidsliv og småbarnsliv, deler Brattens bekymringer for norske kvinners deltidsjobbing. Hun ønsker derimot ikke å moralisere over dem som velger å jobbe deltid, men ser heller på det strukturelle: Hva kan vi gjøre for å gi kvinner insentiver til å jobbe mer? (Aftenposten, 11. januar 2018.)

Førsteamanuensis i sykepleiefag Kari Ingstad ved Nord universitet har i flere år forsket på heltids- og deltidskultur og har blant annet skrevet boka Turnus som fremmer heltidskultur. Ingstad har definert en heltidskultur som en arbeidsplass der halvparten eller flere av de ansatte som arbeider turnus, har 100 prosent stilling.

Dessverre jobber mange av våre medlemmer på en arbeidsplass som preges av en deltidskultur.

Dessverre jobber mange av våre medlemmer på en arbeidsplass som preges av en deltidskultur. Den enkelte ansatte vil ikke alene klare å snu denne utviklingen. Det må også være et arbeidsgiveransvar, et topplederansvar, å starte en prosess der man utvikler en kultur for å kunne jobbe i hele stillinger.

Dyster lesning

I Nord-Trøndelag er det, dessverre for helsepersonell i turnus, en kultur for deltid. Den nordlige delen av Trøndelag er blant de verste i landet når det gjelder antallet deltidsstillinger. For hva tilbyr vi sykepleiere som søker seg stilling?

Retriever har på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund kartlagt graden av deltid i utlyste sykepleierstillinger i 2017. I Helse Nord-Trøndelag ble hele 76 prosent av sykepleierstillingene lyst ut som deltidsstillinger.

Situasjonen for helsefagarbeidere er enda verre. Her er de utlyste stillingsbrøkene enda mindre.

Eksempler fra kommunene er til dels dyster lesning. I Steinkjer kommune er 100 prosent av sykepleierstillingene utlyst som deltidsstillinger, i Verdal 93 prosent og i Namsos 72 prosent. Totalt har disse kommunene lyst ut 88 deltidsstillinger. Noen av stillingene er lyst ut flere ganger.

Noen få kommuner har utlyst en overvekt av heltidsstillinger: Høylandet, Meråker, Namdalseid og Røyrvik er noe eksempler. Dette er kommuner som har erkjent sykepleiermangelen, og som ser at det er viktig for rekruttering at det lyses ut hele stillinger.

Dette gjelder sykepleierstillinger. Vi vet at situasjonen for helsefagarbeidere er enda verre. Her er de utlyste stillingsbrøkene enda mindre.

Likestillingsperspektiv

Kari Ingstad hevder at sykepleiere sosialiseres inn i en deltidskultur. Er det dette vi ønsker for våre nyutdannete sykepleiere?

Anne-Kari Bratten krever at sykepleiere skal ta samfunnsansvar og jobbe hele stillinger. Det er stor mangel på sykepleiere, og det er store fordeler med en heltidsstilling i et likestillingsperspektiv. Å kunne forsørge seg selv, øke profesjonaliteten og full pensjonsopptjening er eksempler på dette.

Det er store fordeler med en heltidsstilling i et likestillingsperspektiv.

Dette er Norsk Sykepleierforbund helt enig i. Da må arbeidsgiver ta et ansvar for å ville ansette sykepleiere i hele stillinger. Når det nesten ikke lyses ut hele stillinger, hvem har da ansvaret? Har ikke Bratten som direktør i en stor arbeidsgiverforening et medansvar?

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse