fbpx Tromsø lokker med heltid og mer helgejobbing Hopp til hovedinnhold

Tromsø lokker med heltid og mer helgejobbing

Margrethe kristiansen

Sykepleiere i Tromsø kan inngå særavtaler etter eldreministerens smak.

Eldreministeren, Åse Michaelsen, sa i intervju med Sykepleien at hun ønsket at sykepleiere skulle jobbe oftere enn hver tredje helg for å få opp heltidsandelen. I Tromsø kommune lokker de nå sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell til å inngå særavtaler som kan være i tråd med eldreministerens ønsker.

LES: Eldreministeren vil ha tøffere helgeturnus for sykepleiere i eldreomsorgen

Tromsømodellen

Fast ansatte i helse- og omsorgstjenesten har tre avtaler de kan velge mellom. (Se faktaboks om særavtalene nederst i saken)

Særavtale 1 innebærer vridning av minst 30 timer til helg per år for dem som jobber hver tredje helg i dag. Så langt har 81 ansatte inngått en slik avtale. Av disse er 14 sykepleiere.

Særavtale 2 krever at den ansatte har fast arbeidstid hver andre helg. I skrivende stund har 38 ansatte inngått en slik avtale. Av disse er 8 sykepleiere.

Særavtale 3 innebærer langvakter hver fjerde helg med vaktlengde på 12,5 timer. 73 ansatte har sagt ja takk til denne avtalen. Av disse er 5 sykepleiere.

Alle særavtalene gjelder ansatte som er organisert i Delta, Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund, Fellesorganisasjonen, Akademikerforbundet og Norsk ergoterapeutforbund. Avtalene gjelder for ett år.

Bakgrunn

– Hvorfor har Tromsø kommune laget disse avtalene?

– Vi er en av mange kommuner som har problemer med å rekruttere nok sykepleiere, helsefagarbeidere og annet helsepersonell. I tillegg har vi forpliktet oss til «Heltidsløftet», som er en avtale mellom KS og arbeidstakerorganisasjonen for å få flere heltidsstillinger i sektoren, sier seksjonsleder for sykehjem i Tromsø kommune, Margrethe Kristiansen.

Hun forteller at kommunen har jobbet sammen med arbeidstakerorganisasjonene om å få til løsninger som både dekker bemanningsbehovet kommunen har, men også innfrir målet om å få flere heltidsstillinger.

– Det gjør det mulig å tilby de ansatte en helt annen fleksibilitet i arbeidslivet enn tidligere, sier Kristiansen, som skryter av fagforeningene som tør tenke nytt.

– Dette må til for at vi som kommune skal være innovative i møte med utfordringene i fremtiden, sier hun.

Tromsømodellen

Kommunen har til slutt endt opp med tre avtaler som ansatte frivillig kan inngå.

– Hvordan har responsen vært?

– Den har vært god. Så langt har nesten 200 ansatte inngått en av særavtalene. Av disse er 27 sykepleiere, sier Kristiansen.

– Har dere ikke fått noen negative tilbakemeldinger?

– Nei. Vi har bare fått positive tilbakemeldinger fra tjenesten og fra noen av de ansatte som har inngått avtaler sier hun og legger til:

– Ansatte er i forskjellige livssituasjoner. Slike avtaler passer bra for noen, mens for andre ikke. Dette er helt frivillig, sier hun.

LES:  Kristin Steffensen trives med langvakter

Det virker

Og ifølge Kristiansen virker særavtalene godt.

– Vi har en jevnere kompetanse tilgjengelig hele uken og på alle vakter. Vi har også fått opp heltidsandelen, sier hun.

Tromsø kommune regner stillinger over 84 prosent som heltidsstillinger. Målet er at alle fast ansatte i helse- og omsorgssektoren skal opp i en slik stillingsstørrelse.

– Vi har fortsatt en vei å gå, men er et stykke på vei, sier hun.

– Når regner dere med at målet om at alle jobber heltid (84 prosent) nås?

– Vi vet ikke sikkert, men håper vi kan si vi har klart det ved utgangen av 2018, sier hun.

Kristiansen er i tillegg fornøyd med at kommunen nå så å si kun lyser ut heltidsstillinger.

Samarbeid er viktig

Kristiansen mener det er viktig å få frem at å få på plass en heltidskultur i helsesektoren må gjøres i samarbeid med alle yrkesgrupper som jobber der, ikke bare sykepleiere.

– Det er en stor fordel for sykepleiere om også deres kolleger jobber hele stillinger, slik at kollegene og vaktlag også blir mer stabile, sier hun.

Ordningen de har fått på plass i Tromsø er i tillegg til avtalene med NSF og de andre fagforeningene også forankret politisk.

– Saken er behandlet i kommunestyret. At avtalene er ønsket i politisk ledelse, tror jeg er svært viktig for å klare å gjennomføre tiltakene ute i praksis.

– Særavtalene kan minne turnuser som eldreministeren har sagt at hun ønsker seg. Håper dere hun ser nærmere på hva dere har gjort i Tromsø?

– Ja, vi inviterer henne mer enn gjerne til Tromsø for å høre mer om hva vi har fått til, sier Kristensen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse