fbpx Elsker sykepleierne med ord, ikke penger Hopp til hovedinnhold

Elsker sykepleierne med ord, ikke penger

Bildet viser en collage av Torgeir Micaelsen, Erna Solberg og Bent Høie.
POLITIKERE SOM HYLLER SYKEPLEIERE: Her ved tre av dem. Torgeir Micaelsen, Erna Solberg, Bent Høie. Foto: Erik M. Sundt, Kjell Ruben/Høyre, Stig M. Weston

Toppene i norsk politikk – med Erna Solberg i spissen – gjorde sitt beste for å trykke sykepleiernes hjertesaker til sine bryst under åpningen av NSFs landsmøte på Gardermoen. Men lønnen deres vil de ikke ta i.

I kor erklærte politikerne seg enige i at det er for få sykepleiere til å bemanne helsetjenesten med kompetansen som trengs.

– Det er sykepleiere som er nærmest pasienten, fra livets begynnelse til livets slutt. Det handler ikke bare om omsorg, men også om deres tekniske forståelse og erfaring, utdypet statsminister Erna Solberg.

Skal forme politikken

Hun talte til en forsamling som denne uken skal meisle ut Sykepleierforbundets politikk for årene fremover.

Og delegatene likte nok det de hørte.

De hadde allerede vært gjennom en debatt tidligere på dagen der helseminister Bent Høie, Frps Bård Hoksrud, Aps Torgeir Micaelsen, Sps Kjersti Toppe og SVs Audun Lysbakken hadde skrevet under på NSFs diagnose: Det er et stort kompetansegap knyttet til behovene i helsetjenesten på den ene siden og mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere på den andre.

Erkjenner problemene …

De fleste hadde få problemer med å erkjenne hvilke virkemidler som må til for å bøte på de store utfordringene kompetansegapet skaper:

– Sykepleiere må tilbys heltidsjobber, ikke deltidsstillinger

– Forholdene må legges til rette for at sykepleiere skal kunne stå lengre i arbeidslivet

– Arbeidsgiverne må tilby sykepleierne bedre vilkår for videre- og etterutdanning

– Sykepleiere skal kunne jobbe på nye måter, i nye roller og ved hjelp av bedre teknologi

– Helsetjenesten må organiseres bedre slik at sykepleiernes kompetanse brukes mest mulig effektivt.

 – Det er bedre økonomi å øke grunnbemanningen i helsetjenesten enn å bruke vikarer

– Økt grunnbemanning vil gi lavere sykefravær og en bedre utnyttelse av ressursene.

Trenger flere spesialsykepleiere

Statsminister Solberg «toppet» alle gode forsetter ved å slå fast at sykepleierne representerer den yrkesgruppen som vil ha størst betydning når regjeringen skal utvikle det den kaller «pasientens helsetjeneste». Ikke minst i kommunene trenges det flere spesialsykepleiere for å utvikle bedre tilbud til eldre, demente og kronikere.

– Norge trenger 40 prosent flere helsearbeidere i 2040, men det kommer vi ikke til å klare, slo Solberg fast.

Hun mener bedre kunnskap og organisering må til for å gi pasientene et forsvarlig tilbud.

Sykepleierforbundet «badet» med andre ord i løfter og enighet fra øverste hold.

… Men lønnen rører de ikke

Forbundet har åpenbart fått bedre gjennomslag for at sykepleien ikke lenger skal bli betraktet som et yrke som utelukkende spesialiserer seg på «varme hender».

Det finnes fortsatt en del maktpersoner i Helse-Norge som nærmer seg NSF ved å referere til en hendelse hvor de selv har kommet i berøring med sykepleiernes uovertrufne empati. Påfallende mange politikere og talere ved den offisielle åpningen av landsmøtet har hatt en hyggelig mor, søster eller tante som også var sykepleier.

Heldigvis tør stadig færre politikere støtte seg utelukkende til slike opplevelser når de skal føre en dialog med landets største forbund for ansatte i helsetjenesten.

Likevel: Ett punkt var stort sett fraværende da toppolitikerne fridde til sykepleierne: Høyere lønn.

Løfter som falmet

Borte er tankene om at en «likelønnspott» skal klare biffen. Lenge så det ut til at Høyres valgløfte om en «kompetansepott» kunne gi lysning. Men også den ballen ligger i grunnen død, kunne helseminister Bent Høie bekrefte.

Han mener det er partene i arbeidslivet som eventuelt må fikse bedre sykepleierlønninger og Iot det skinne gjennom at uenighet mellom LO og Unio om likelønnsstrategi er hovedårsak til at sykepleierne ikke har fått bedre uttelling.

Pengeløs kjærlighet

Dermed står sykepleiernes lønnskamp på stedet hvil – uansett hvor høyt alle politikere synes å elske dem.

Høyere lønn virker. Derfor er et det underlig paradoks at det mest effektive virkemiddelet for å skaffe seg flere sykepleiere er et ikke-tema når alle skal erklære yrket sin kjærlighet. 

Påfallende mange politikere og talere ved den offisielle åpningen av landsmøtet har hatt en hyggelig mor, søster eller tante som også var sykepleier.

Barth Tholens
Les også: