fbpx Helsedirektoratet vil ha normtall for helsesøstre Hopp til hovedinnhold

Helsedirektoratet vil ha normtall for helsesøstre

Skolebarn i korridor

Men direktoratet vil ikke at den skal være juridisk bindende.

Hvor mange barn skal og kan en helsesøster i helsestasjon eller skolehelsetjeneste ha ansvaret for? Helsedirektoratet har utredet spørsmålet og anbefaler at det utarbeides en veiledende bemanningsnorm for dette.

Les også:Har fremdeles fem og et halvt minutt per elev

Ikke juridisk bindende

Direktoratet anbefaler imidlertid ikke at bemanningsnormen er juridisk bindende.

– En juridisk bindende bemanningsnorm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyret og vil begrense mulighetene for å tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov, er konklusjonen i rapporten «Utredning av bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten».

Helsedirektoratet vil heller at det utarbeides en anbefalt bemanningsnorm i en egen veileder.

Tar utgangspunkt i de gamle normtallene

De gamle normtallene er fra 2010, og foreslo følgende: 

  • 800 elever per helsesøster i videregående skole
  • 550 elever per helsesøster i ungdomsskolen 
  • 300 elever per helsesøster i barneskolen.

Normen ble bestemt ut fra de oppgavene som lå i tjenesten den gang.

– Denne normen er ikke lenger i tråd med oppgavene som ligger til tjenesten, har Kristin Sofie Waldum-Grevbo, leder for faggruppen for helsesøstrene,  tidligere påpekt.

Hun har etterlyst fortgang for å få på plass en ny bemanningsnorm som sikrer nok tilstedeværelse i skolehelsetjenesten.

Direktoratet anbefaler at den nye veilederen for normtall tar utgangspunkt i 2010-tallene og oppdaterer og videreutvikler disse, sammen med den nye Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom som kom i september i år.

For å få bedre oversikt og utvikle kvalitetsindikatorer i tjenesten, skal det også samles data fra helsestasjons- og skolehelsetjenesten inn i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR),

Les også:
Helsestasjon bryter loven
Tema: Helsesøsterårsverk

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse