fbpx Fortsatt 5,5 minutter per elev Hopp til hovedinnhold

Fortsatt 5,5 minutter per elev

Helsesøster Kari Engdal har fremdeles ansvaret for 1 300 elever helt alene.

Kari Engdal er helsesøster ved Christianslund på Fredrik ll videregående skole i Fredrikstad. Hun har ansvaret for 1 300 elever helt alene. Da Sykepleien snakket med henne i fjor fortalte hun at det gir henne 5,5 minutter per elev til «drop-in»- timer per år. Ifølge Helsedirektoratets normkrav, skulle Engdal maksimum hatt ansvaret for 800 elever (se faktaboks nederst i saken)

- Hvordan er situasjonen nå? Har du fått mer tid til hver elev i 2014?

- Nei, jeg har nok ikke fått bedre tid. Situasjonen er den samme her, sier hun.

Sjekk:Oversikten over helsesøsterårsverk i Østfold
Sjekk:Helsesøsterårsverk i 356 kommuner

 


Styrket på ungdomsskolen

Men situasjonen er ikke helsvart.

- Det er bevilget to ekstra årsverk, men de er fordelt ned på ungdomsskolenivå. De hadde det enda verre en meg, sier hun.

- Er du skuffet over at helsesøstersatsingen ikke har ført til bedre kår?

- Jeg har forsonet meg med at jeg har det jeg har, sier Engdal.


NRK Østfold har laget en oversikt over hvor mange helsesøstre det er per elev på de videregående skolene i Østfold fra 2011/2012 til 2013/2014.

Tallene viser at situasjonen har gått til det verre. Ved Glemmen videregående skole har en helsesøster ansvaret for hele 1777 elever.

Tallene er antall elever per helsesøsterstilling:

Skole

2011/12 2013/14 
 Borg Sarpsborg  879  882
 Greåker Sarpsborg  1079  985
 St. Olav Sarpsborg: 1284 1318
 Kalnes Sarpsborg: 1165 980
 Frederik II Fredrikstad: 1511 1636
 Glemmen Fredrikstad:  1634 1777
 Kirkeparken Moss 1588 1691
 Malakoff Moss 1533 1610
 Mysen Eidsberg 1270 973
 Askim 16031282 
 Halden 1042 641

- Hårreisende

- Det er hårreisende lesning, sier Faggruppeleder for helsesøstrene, Astrid Grydeland Ersvik.

Hun mener det er et hån mot ungdommene å si at de har et helsetjenestetilbud med en slik bemanning.

- Det sier seg selv at en helsesøster ikke kan ivareta 1777 ungdommer, sier hun.

Grydeland Ersvik mener det er alvorlig at ungdommer ikke får det helsetilbudet de har krav på.

- Derfor er det positivt at det nå er åpnet tilsynssak mot Hobøl kommune. Det ser ut til at det er det eneste som hjelper for å få kommunene til å rette opp slike forhold, sier hun.

 

Tilsynssak i Hobøl

Utdanningsforbundet sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen i Østfold. Kommunen har en halv helsesøsterstilling som skal dekke tre barneskoler og en ungdomsskole med til sammen 607 elever. Fylkesmannen har åpnet tilsynssak.

Ordfører i Hobøl, Håvard Osflaten, sier til NRK Østfold at kommunen er opptatt av forebygging, men at anstrengt økonomi gjør at de ikke kan prioritere tjenesten.

Reparerer istedenfor å forebygge

Karen Brasetvik er skuffet over at det settes av så lite ressurser til helsesøstertjenesten.

Da Sykepleien snakket med Brasetvik for ett år siden, var hun glad for at daværende helseminster Jonas Gahr Støre bevilget 180 millioner kroner for å styrke tjenesten.- Alle snakker om hvor viktig forebygging er, men ingen handler. Det er billigere å forebygge enn å reparere, likevel er det reparasjon som prioriteres, sier hun.

- Men det var bare ett lite skritt på veien mot de nærmere 900 helsesøsterårsverkene som mangler ifølge helsedirektoratets normtall og intensjonene i folkehelsemeldingen, sier hun.


- Gir oss ikke

Tallene Sykepleien presentere viser per dags dato at Østfold har fått nesten 9,6 millioner kroner for å styrke tjenesten. Våre tall viser at det har resultert i 2,6 flere helsesøsterårsverk i 2014 enn i 2013. Fredrikstad har riktignok budsjettert med en styrking på 3,3 årsverk, men de er foreløpig ikke fordelt på yrkesgruppper i tjenesten.

- Det er ikke mye. Samtidig har jeg fått noen meldinger om at enkelte kommuner har brukt pengene for å hindre budsjetterte kutt, sier Brasetvik.

Selv om veien er lang frem til Helsedirektoratets normtall, sier Karen Brasetvik at de ikke har tenkt å gi seg.

- Vi skal stå på og jobbe for at tjenesten til kanskje de svakeste og mest sårbare i samfunnet får et bedre tilbud, sier hun.

MÅ HANDLE:Karen Brasetvik etterlyser handling.

 

Normtallene fra Helsedirektoratet – per 100 prosent helsesøster:

Helsestasjon: 65 fødsler pr. år

Barneskole: 300 elever

Ungdomsskole: 550 elever

Videregående: 800 elever

(Forutsetter merkantile ressurser i tillegg)


Les:Hva har vi gjort

 

 

 

 

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse