fbpx Oppdatert om meslingutbruddet i Europa Hopp til hovedinnhold

Oppdatert om meslingutbruddet i Europa

Bilde av ryggen til et lite barn som er rammet av meslinger

Her er siste oversikt over meslingutbrudd i Europa og i land utenfor EU/EØS. Sjekk om ditt ferieland er på listen og få med deg Folkehelsas råd dersom du reiser med små barn.

Romania opplever et stort meslingutbrudd som startet februar 2016. Fra 1. januar 2016 til 16. juni 2017 har Romania rapportert inn 7 233 tilfeller av meslinger inkludert 30 dødsfall til European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC).  Spedbarn og småbarn er den mest berørte gruppen.

Noen tidligere og enkelte pågående meslingutbrudd i andre EU/EØS-land er epidemiologisk knyttet til utbruddet i Romania, melder ECDC.

Forventer at smitten kommer til Norge

Norge har hatt to meslingsmittede i løpet av våren 2017. Folkehelsa forventer at smitte kommer til Norge når smitten sirkulerer i Europa.

Imidlertid er vaksinasjonsdekningen i Norge høy og faren for store utbrudd er dermed liten, sa overlege ved Folkehelseinstituttet, Øystein Riise, i et intervju med Sykepleien tidligere i år.

Råd fra Folkehelsa

– Hvilke råd vil dere gi til familier som skal reise i sommer?

– Barn bør følge anbefalingene i barnevaksinasjonsprogrammet. Generelt kan det ofte anbefales å framskynde vaksinasjonen ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa. Kontakt helsestasjon eller lege i god tid før reisen. Familier kan også finne reiseråd på våre nettsider, sier Øystein Riise.

Hvis barn blir smittet i utlandet anbefaler Folkehelsa å kontakte lege. Det kan være aktuelt å gi immunglobulin eller vaksine.

Ni måneder er laveste alder for vaksinering

MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Dersom barnet blir vaksinert 2–3 uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

– Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder, fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9–12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder (15 måneder) for å sikre tilfredsstillende beskyttelse, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program. 

Barn under 9 måneder vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet. Men det forutsetter at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har hatt sykdommen.

– Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt. Varigheten er kortere ved vaksinasjon enn ved gjennomgått sykdom, ifølge informasjon på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Vaksinedekningen fra alle fylker i 2016.

 

EU-land som har rapportert om meslinger i per 22. juni 2017

I tillegg til Romania har følgende EU/EØS-land rapportert meslinger i 2017:

 • Østerrike
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Island
 • Italia
 • Portugal
 • Slovakia
 • Spania
 • Sverige

Situasjonen i Frankrike

Fra 1. januar 2017 til og med 31. mai har Frankrike rapportert inn 295 meslingtilfeller. Det er en økning på 106 tilfeller siden forrige rapport og nesten seks ganger høyere antall rapporterte tilfeller sammenliknet med samme periode i 2016 (47 tilfeller).

Sakene er hovedsakelig knyttet til et utbrudd i Lorraine (60 tilfeller mellom februar og april 2017) og flere utbrudd i New Aquitaine og Occitania. Forekomsten er høyest hos barn under 1 år. Av tilfellene med kjent vaksinasjonsstatus (258 tilfeller ut av 295) ble 190 (74%) ikke vaksinert, 40 (16%) fikk en enkeltdose, 25 (10%) fikk 2 doser og i 3 tilfeller (1%) var antall doser ukjent.

Situasjonen i Tyskland

Siden begynnelsen av 2017 frem til 14. juni har Tyskland rapportert 723 meslingutbrudd. Det er en økning på 25 tilfeller siden forrige rapportering. I samme periode i 2016 rapporterte Tyskland inn 100 saker.

Situasjonen i Østerrike

Siden begynnelsen av 2017 frem til 8. juni har Østerrike rapportert inn 78 saker. Det overstiger det kumulative antallet meslingtilfeller som Østerrike rapportert i hele 2016.

Situasjonen i Belgia

Siden 20. desember 2016 frem til 8. mai 2017 har Wallonia rapportert inn 293 meslingtilfeller. 115 av dem ble innlagt på sykehus. Utbruddet rammer alle provinsene Wallonia, med unntak av provinsen Luxembourg. Ingen dødsfall er rapportert til ECDC. Etter en topp på 40 tilfeller per uke i begynnelsen av mars, ser det ut til at epidemien gradvis avtar.

Situasjonen i Danmark

Den 15. mars 2017 rapporterte Danmark om et importert meslingtilfelle hos en uvaksinert voksen som ble smittet under en ferie i Asia.

Situasjonen i Ungarn

Mellom 21. februar og 22. mars 2017 har Ungarn rapportert om 54 saker. Helseinstitusjoner har løftet karantene fra sykehuset i Mako, Sørøst-Ungarn, da ingen nye tilfeller ble oppdaget om to uker.

Situasjonen på Island

Den 31. mars 2017 rapporterte Island om to tilfeller av meslinger hos to 10 måneder gamle uvaksinerte tvillinger. Det første tilfellet ble diagnostisert 10 dager før det andre tilfellet. Dette er første gang på 25 år at Island har rapportert inn et meslingutbrudd.

Situasjonen i Italia

Siden begynnelsen av 2017 frem til 11. juni har Italia rapportert om 2 988 tilfeller av meslinger i 18 av landets 21 regioner. Av de smittede er 237 personer helsepersonell. Medianalderen er 27 år, 89 prosent av tilfellene var ikke vaksinert og seks prosent hadde bare fått en vaksinedose.

Situasjonen i Portugal

Siden begynnelsen av 2017 og frem til 5. juni har Portugal rapportert inn 31 bekreftede tilfeller av meslinger. 20 (65%) personer er over 18 år, 19 (61%) var uvaksinert, 13 (42%) er helsepersonell, og 14 (45%) ble innlagt på sykehus. 22 tilfeller er bekreftet i regionene Lisboa og Vale do Tejo, etterfulgt av sju tilfeller i Algarve, ett i nord og ett i Alentejo.

Ett dødsfall er rapportert, melder ECDC.

Situasjonen i Slovakia

Den 24. april 2017 rapporterte Slovakia inn et tilfelle av meslinger hos en 25 år gammel, uvaksinert italiener som studerer i Kosice, Slovakia. I Slovakia ble de siste endemiske tilfellene rapportert inn i 1998 og de siste importerte tilfellene i 2011 og 2012.

Situasjonen i Spania

Et meslingutbrudd startet den første uken i januar i hovedstadsområdet Barcelona. Utbruddet var ​​relatert til en tilreisende person fra Kina. Fra 7. april er har ECDC fått melding om 46 meslingtilfeller.

– De fleste er uvaksinerte eller ufullstendig vaksinerte voksne. Fire av tilfellene er barn, og ti personer ble innlagt på sykehus, melder ECDC.

Situasjonen i Sverige

Siden midten av april frem til 31. mai har Sverige rapportert om fire saker i den sørvestlige delen av landet. Tidligere i 2017 rapporterte Sverige 15 saker i Stockholmsområdet, inkludert tre meslingsmittete fra utlandet.

Situasjonen i Storbritannia

Den 6. juni rapporterte Public Health Wales inn fire meslingsmittete på en videregående skole i Newport i Wales. I løpet av de tre første månedene av 2017 rapporterte England 17 bekreftede tilfeller av meslinger. Til sammenlikning rapporterte England inn 37 meslinger mellom oktober og desember 2016. Nord-Irland har rapportert ett tilfelle, og Skottland har ikke rapportert noen tilfeller så langt i år.

Resten av verden

Men det er ikke bare i Europa meslinger brer om seg. ECDC har også god oversikt over meslingsituasjonen i land utenfor EU/EØS. Oversikten under er oppdatert per 22. juli i år.

Situasjonen i Canada

Frem til 4. juni har Canada rapporterte om 44 tilfeller av meslinger. Det meldes om aktiv smitteoverføring i Nova Scotia.

Situasjonen i Kongo

Frem til 23. mai i år har Kongo registrerte 19 512 mistenkte tilfeller av meslinger, inkludert 229 dødsfall. Forekomsten av nye tilfeller har gått ned siden meslingutbruddet toppet seg tidlig i 2017.

Situasjonen i Etiopia

Frem til 4. juni rapporterte Etiopia om 1 981 tilfeller av meslinger hvor 961 tilfeller er bekreftet. Oromia er den mest berørte regionen med 32 prosent av de rapporterte tilfellene, og dette etterfølges av Amhara (29%), Addis Abeba (15%) og SNNPR (11%).

– Flertallet av tilfellene (38%) er barn under fem år, melder ECDC.

Situasjonen i Israel

Siden begynnelsen av 2017 og frem til 11. juni har Israel rapportert sju tilfeller av meslinger hvor seks er bekreftet i Jerusalem-distriktet. Alle tilfellene var kvinner i aldersgruppen 21–41 år. To av de smittede var helsepersonell, hvorav den ene var fullt immunisert. Immuniseringsstatusen til de andre tilfellene er ikke kjent. En epidemiologisk kopling er funnet mellom to av tilfellene. Fem av tilfellene krevde sykehusinnleggelse. Israel rapporterte åtte saker i hele 2016.

Situasjonen i Kenya

Fra februar frem til 16. juni 2017, har Kenya rapportert om 14 meslingtilfeller som er bekreftet.

Situasjonen i Liberia

Siden begynnelsen av 2017 og frem til 4. juni rapporterte Liberia om 864 mistenkte tilfeller av meslinger, hvorav 84 testet positivt for sykdommen. Ett hundre og tjue av de mistenkte tilfellene var kompatible med meslinger og epi-bundet, mens tretti ventet laboratoriebekreftelse.

Av de 600 uavhengige og negative tilfellene, har 291 (48,5%) prøver blitt testet for rubella, hvorav 135 (46,4%) var positive, melder ECDC.

Situasjonen i Nigeria

Siden begynnelsen av 2017 og frem til 31. mai rapporterte Nigeria om 1 538 tilfeller av meslinger.

Situasjonen i Pakistan

Den 12. juni rapporterte pakistanske medier om meslingutbrudd i Dera Ghazi Khan District. Hundrevis av barn er rapportert smittet.

Situasjonen i Somalia

Siden begynnelsen av 2017 og frem til 16. juni rapporterte Somalia inn 9 813 tilfeller av meslinger.

Situasjonen i Sør-Sudan

Siden begynnelsen av 2017 og per 31. mai rapporterte Sør-Sudan 644 mistenkte tilfeller av meslinger fra 20 fylker, inkludert tre dødsfall. De fleste tilfeller er rapportert i Wau, Western Bahr el Ghazal. Imidlertid er det også rapportert tilfeller fra Jonglei og Eastern Equatoria.

Situasjonen i Syria

Frem til 6. juni 2017 har Syria rapportert inn nesten 150 tilfeller av meslinger i de sørlige regionene. De smittede er for det meste nyfødte og småbarn.

Situasjonen i Thailand

Frem til 10. juni har Thailand rapportert om 1 681 personer som er rammet av meslinger i 67 provinser. Det er ikke rapportert noen dødsfall. De mest berørte aldersgruppene er 15–24 åringer (21%). Den høyeste morbiditetsgraden var i Sør-Thailand (6,7 per 100 000 innbygger).

Situasjonen i Ukraina

Frem til 13. juni 2017 registrerte Ukraina 735 tilfeller av meslinger i 15 regioner. 536 av de smittede var barn og ungdom. De fleste tilfellene ble rapportert i Ivano-Frankivsk (392) og Odessa (267).

USA

Frem til 16. juni 2017 rapporterte Minnesota Department of Health inn 78 bekreftede tilfeller av meslinger, de fleste er uvaksinerte førskolebarn. 69 av sakene er meldt inn fra Hennepin County. Minnesotas meslingutbrudd har oversteget det kumulative antallet for USA i hele 2016 da det ble meldt om 70 tilfeller.

Kilder: ECDC, Folkehelsa, sykepleien.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse