fbpx «Den røde fare» Hopp til hovedinnhold

«Den røde fare»

Bilde av ryggen til et barn som har meslinger

Det kan være en god idé å framskynde vaksinasjonen hos små barn som skal til land med mye meslinger og lav vaksinasjonsdekning.

Det er stadig utbrudd av meslinger i Europa og andre deler av verden. Derfor kan det være en god idé å framskynde vaksinasjonen hos små barn som skal bli med på reise til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning – både i og utenfor Europa, råder Folkehelseinstituttet.

Skal du reise hit?

Her er oversikt over europeiske land hvor Folkehelseinstituttet anbefaler at MMR-vaksine hos små barn fremskyndes:

 • Belgia
 • Bosnia-Hercegovina
 • Frankrike
 • Georgia
 • Tyskland
 • Italia
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Polen
 • Romania
 • Serbia
 • Sveits
 • Tyrkia
 • Ukraina

Sårbare land

Listen over er, ifølge WHO, land som er sårbare for store meslingutbrudd på grunn av lav vaksinasjonsdekning.

I andre europeiske land vil vurdering av fremskyndet vaksinasjon gjelde for spesifikke områder med utbrudd, og ikke for landet som helhet.

Ingen utbrudd i Norge

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Øystein Riise, sier til Sykepleien at Norge så langt ikke har registrert noen tilfeller med meslinger i 2017.

– Vi forventer at smitte kommer til Norge når smitten sirkulerer i Europa. Imidlertid er vaksinasjonsdekningen i Norge høy og faren for store utbrudd er dermed liten, sier han. 

– Hvilke råd vil dere gi til familier som skal reise i sommer?

– Barn bør følge anbefalingene i barnevaksinasjonsprogrammet. Generelt kan det ofte anbefales å framskynde vaksinasjonen ved reiser til land med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, både i og utenfor Europa. Kontakt helsestasjon eller lege i god tid før reisen. Familier kan også finne reiseråd på våre nettsider, sier Riise.

Kontakt lege i utlandet

– Hvis barn blir smittet i utlandet, hva bør foreldrene gjøre?

– Det anbefales å kontakte lege. Det kan være aktuelt å gi immunglobulin eller vaksine, sier Riise.

– Når var siste store «meslingutbrudd» i Norge?

– Etter at MMR-vaksinen kom i 1983, er meslinger en sjelden sykdom i Norge. Den siste epidemien var på begynnelsen av 1980-tallet. I 2011 var det 39 tilfeller og det var det høyeste tallet siden 1992.

Vaksineskeptikerne

Det finnes fremdeles vaksineskeptikere som viser til den tilbakeviste «forskningsstudien» om at MMR-vaksinen kan føre til autisme.

– Er det mulig å «avlive» den koplingen?

– En rekke forskergrupper har med ulike metoder etterprøvd hypotesen uten å finne holdepunkter for at MMR-vaksinasjon kan øke risikoen for autisme eller inflammatorisk tarmsykdom, sier han.

Flere studier har vist at helsesøsters og leges informasjon, anbefaling og tilbud om vaksiner er det som betyr mest når foreldrene skal avgjøre om deres barn skal vaksineres.

– Høyt kunnskapsnivå om MMR vaksinen blant helsepersonell og publikum er nødvendig for å unngå at slike koplinger «får leve sitt eget liv», sier Riise.

– Anser dere vaksineskeptikere som et stort problem i Norge?

– I dag har vi ikke problem med store uvaksinerte grupper av barn i Norge. Over 96 prosent av barn under 2 år i Norge får vaksinene sine. Vi er dermed i en bedre situasjon enn mange andre land. (Se vaksinekartet over)

Ni måneder er laveste alder for vaksinering

MMR-vaksinen er godkjent fra 9 måneders alder. Årsaken til det, er at effekt og sikkerhet ikke er undersøkt hos yngre barn. Dersom barnet blir vaksinert 2–3 uker før avreise vil dette i de aller fleste tilfeller gi god beskyttelse.

– Det er likevel en fordel å vente med første dose MMR-vaksine til barnet er 15 måneder, fordi vaksinen virker bedre ved den alderen. Ved vaksinasjon i alderen 9–12 måneder må barnet få en ny dose ved riktig alder (15 måneder) for å sikre tilfredsstillende beskyttelse, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider.

MMR-vaksine gitt etter fylte 12 måneder er fullt tellende i norsk program. 

Hva med barn under 9 måneder?

Nyfødte barn og spedbarn vil ofte være beskyttet mot meslinger gjennom antistoffer overført fra mor i svangerskapet. Men det forutsetter at mødrene er vaksinert mot meslinger eller har hatt sykdommen.

– Det er derimot vanskelig å si sikkert hvor god og langvarig beskyttelsen er, men antistoffene forsvinner når barnet er mellom 3 og 9 måneder gammelt. Varigheten er kortere ved vaksinasjon enn ved gjennomgått sykdom, skriver Folkehelseinstituttet.

Meslingepidemi i USA

Aftenposten skrev nylig at delstaten Minneapolis i USA står i det verste meslingutbruddet på flere tiår. Meslinger er utbredt i mange deler av verden, men ble utryddet i USA i begynnelsen av dette århundret.

– De dukket opp igjen for noen år siden, samtidig som stadig flere – mange av dem velstående, hvite og velutdannete – begynte å nekte å vaksinere barna sine, eller utsette å ta sprøytene, skriver Aftenposten.

Antall vaksinasjoner har falt, og de første tilfellene av meslinger dukket opp. Årssaken er at vaksinemotstandere målrettet oppsøker spesielle grupper, blant annet somaliere, for å spre sin <<propaganda>>.

Suaado Salah er en av de mange somaliske kvinner som ble skremt med at vaksine kan gi autisme. Nå er begge barna hennes del av en meslingepidemi, skriver Aftenposten.

17 barn har ifølge avisen dødd av meslinger i Minneapolis de siste månedene.

Andelen meslingvaksinerte øker på verdensbasis

– Er det slik i Norge at det er særlig vaksinemotstand blant somaliere?

– 96 prosent av 2 åringene er meslingvaksinert her i landet. Nasjonal vaksinasjonsstatistikk, SYSVAK, har imidlertid ingen opplysninger om etnisitet eller landbakgrunn. Dersom det er lave dekningstall på kommune eller bydelsnivå, er det kommuneoverlege og helsestasjonen som må finne eventuelle årsaker lokalt. I 2011 hadde vi utbrudd som blant annet rammet somalisk innvandrermiljø med lav vaksinasjonsdekning, sier Riise.

ECDC overvåker situasjonen i Europa

Det er European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) som overvåker meslingutbrudd i Europa og legger ut oppdatert informasjon ukentlig.

Et meslingutbrudd i Romania har pågått siden februar 2016. I tidsrommet 1. januar 2016 til og med 28. april 2017, har Romania rapportert om 5 119 tilfeller av meslinger og 24 dødsfall.

I tillegg til Romania har følgende EU / EØS-land rapportert om meslingutbrudd i 2017:

 • Østerrike
 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tsjekkia
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Island
 • Italia
 • Portugal
 • Slovakia
 • Spania
 • Sverige

Siste oppdatering fra ECDC

Her er oversikt over utviklingen i land som har meldt inn nye meslingtilfeller til ECDC siden siste oppdatering:

Østerrike: Østerrike har siden begynnelsen av 2017 frem til 28. april rapportert inn 73 saker. Dette overstiger det kumulative antall saker rapportert for hele 2016.
Tsjekkia: Frem til 3. mai 2017 har den moraviske-schlesiske regionen rapportert inn 78 tilfeller av meslinger, 72 er bekreftet. Av disse er tolv av de bekreftete tilfellene rapportert blant helsepersonell.
Tyskland: Tyskland har siden begynnelsen av 2017 frem til 16. april rapportert inn 504 saker. Dette er en økning med 42 saker siden den forrige oppdateringen. I samme periode i 2016 rapporterte Tyskland inn 33 tilfeller av meslinger.
Italia: Italia har siden begynnelsen av 2017 frem til 30. april rapportert inn 1 920 saker i 18 av 21 regioner. Blant disse er 176 utbrudd registrert hos helsepersonell. De fleste tilfellene er over 15 år og 88 prosent av tilfellene var ikke vaksinert.
Sverige: Den 30. april rapporterte Sverige inn fem meslingtilfeller i den sørlige delen av landet. Siden begynnelsen av 2017 og frem til 21. mars har Sverige rapportert om 15 tilfeller i Stockholms-området.

Kilder: Folkehelseinstituttet, ECDC, Aftenposten, Tidsskriftet.no

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse