fbpx Det holder at én forelder samtykker til vaksiner Hopp til hovedinnhold

Det holder at én forelder samtykker til vaksiner

Kristin Waldum-Grevbo, leder for helsesøstrenes faggruppe

– Vi er enige i logikken som sier at vaksinasjon er en del av den daglige omsorgen for barn og at det er barnets beste som gjelder, sier leder for NSF Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

Regjeringen vil ha en lovendring som sier at det er nok at én forelder samtykker til vaksinasjon av barn gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

– Hva tenker du om denne lovendringen?

– Denne lovendringen kommer på bakgrunn av at vi helsesøstre lenge har ønsket en avklaring på hvordan samtykke til vaksinasjon skal praktiseres. Etter flere henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet om tema kom endelig denne avklaringen. Vi er enige i logikken som sier at vaksinasjon er en del av den daglige omsorgen for barn og at det er barnets beste som gjelder, sier leder for Landsgruppen av helsesøstre, Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

LES OGSÅ: WHO slår alarm om meslingutbrudd i Europa

Gratispassasjerer

Det finnes foreldre som er skeptiske til å vaksinere barna sine, samtidig slår WHO alarm om meslingutbrudd i Europa. Waldum-Grevbo tror skepsisen til noen foreldre kan skyldes for lite eller feil informasjon.

– Enkelte ganger er det tanken om at barnet ikke skal tilføres noe unaturlig som er bakgrunnen, eller redsel for bivirkninger. De som ikke vaksines klarer seg ofte fint, men de skal vite at det er fordi de fleste andre vaksineres og dermed gjør sin «borgerplikt». De blir gratispassasjerer og det bør de reflektere over, sier hun.

Rekordhøy dekning for toåringer

I dag la Folkehelseinstituttet frem tallene som viser v aksinasjonsdekningen for 2016.

– Årets vaksinasjonsdekning viser en rekordhøy dekning for toåringene sammenliknet med tidligere år. Vi tilskriver dette den gode innsatsen som gjøres ute på helsestasjonene, sier Sigrun Kongsrud, fagleder for det nasjonale vaksinasjonsregisteret SYSVAK.

De aller fleste av to- og niåringene har fått sin første dose MMR-vaksine. Derimot er dekningen for to doser for 16-åringene på kun 91 prosent, og for tre fylker er den under 90 prosent. Samtidig har hele 97 prosent av 16-åringene fått minst én dose MMR.

– Den lave dekningen for to doser MMR til 16-åringene kan skyldes manglende tilbud om den andre dosen av MMR før fylte 16 år. Spesielt for eldre barn som ikke har fulgt det norske barnevaksinasjonsprogrammet de første leveårene, er det viktig å sikre et slikt tilbud, tilføyer Kongsrud.

I tabellen under kan du sjekke vaksinasjonsdekningen av meslinger i alle fylker for 2016.

Vi må vaksinere oss i lojalitet

– Kan barn som er vaksinert likevel få noen av sykdommene de er vaksinert mot?

–  Det er alltid noen som ikke blir immune selv om de er vaksinert. Av den grunn er det viktig at vi i lojalitet for våre medmennesker vaksinerer oss selv og våre barn. På den måten holder vi sykdommen i sjakk og beskytter de få som ikke er immune, sier Kristin Sofie Waldum-Grevbo.

– Dette ansvaret bør de som ikke vaksinerer konfronteres med. De kan rett og slett være medvirkende årsak til at en gravid kvinne får et sterkt skadet barn etter å ha blitt smittet av røde hunder under svangerskapet, eller at en gutt i puberteten blir steril etter kusma eller liknende, legger hun til.

Trenger ikke påfyll av MMR

– Er dagens voksne vaksinert like godt mot meslinger, kusma og røde hunder som de som får vaksinen i dag?

– Hvis du har fått MMR-vaksinen som barn, er ikke dette en vaksine du som voksen trenger påfyll av, slik du gjør av for eksempel difteri, stivkrampe og polio, sier Waldum-Grevbo.

– Hva kan helsesøstre og myndigheter gjøre for å øke vaksinasjonsdekningen?

– God informasjon er etter vår mening det beste virkemiddelet. Helsesøstre opplever at foreldre trenger en påminnelse på hvorfor vi vaksinerer og hvorfor det er viktig at en stor andel av befolkningen er vaksinert for å hindre nye utbrudd. Sykdommene vi vaksinerer mot er alvorlige, noe som er lett å glemme når vi ikke lenger ser dem hyppig rundt oss i samfunnet, sier Waldum-Grevbo.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse