fbpx Støtter kravet om 3 i norsk Hopp til hovedinnhold

Støtter kravet om 3 i norsk

Bildet viser leder i NSF Student, Mia Andresen

– Ikke minst for sykepleierstudentens egen del er det viktig å kunne nok norsk, sier studentleder Mia Andresen. 

– Sykepleierstudentene bør ha språkkunnskaper nok til å klare studiet, sier leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) Student, Mia Andresen.

Hun støtter Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) som har søkt om en forsøksordning med karakterkrav 3 i norsk for opptak til bachelorutdanningen i sykepleie.

Ble kastet ut siste studieåret

Andresen påpeker at slike krav ofte blir oppfattet som et angrep fra skolen, som vil ha mer av det og det.

– Men det er viktig for studenten selv å kunne norsk godt nok. Vi hadde en språkdebatt i fjor. Da kom det fram at flere av studentene føler de ikke mestrer språket godt nok og faller fra.

– Er dette utenlandske studenter?

– Mange av dem er det. NSF ønsker minst karakteren 3 i både engelsk, norsk og matte for å komme inn på sykepleierstudiet. Hvis det er høye inntakskrav, blir resultatene på skolene bedre.

Andresen vet om studenter som har strøket siste året fordi de ikke er gode nok i norsk.

– Det er kjedelig. De føler seg uglesett. Å bli kastet ut på tampen av utdanningen er trist.

Handler ikke om litterære evner

Andresen har merket seg kommentarer i saker om språkkrav:

– Flere sier: «Åja, så vi må skrive poesi og perfekt skjønnlitteratur for å bli gode sykepleiere.» Men det er ikke det det handler om. Det er en misforstått debatt. Man må ha et visst språknivå når man tar høyere utdanning. Å sette seg inn i akademiske tekster og forskning krever ganske mye.

Andresen skjønner at en dårlig norskkarakter kan ha ulike årsaker: Det kan skyldes at man ikke er motivert nok, eller at faget rett og slett er for vanskelig:

– Her er det mange variabler. Det skal selvfølgelig være rom for forbedring. Men for studentens egen skyld må nivået være på et visst nivå. Man skal jo som sykepleier dokumentere, veilede og undervise. Og til syvende og sist handler det jo om pasientsikkerheten.

Har sett skremmende dokumentasjon

Andresen har selv sett en stor variasjon i hvordan sykepleiere veileder. Ikke alt har vært like bra:

– Språkkunnskapene er essensielle. Mye av det jeg har sett i praksis når jeg har hatt veiledning i å dokumentere, har vært skremmende. Det er ikke i praksis jeg har lært å dokumentere, det har jeg lært på jobb. Det er noe man lærer underveis. Det er viktig å ha gode forbilder.

– Å kunne formulere seg handler om å ivareta pasienten. Det har lite for seg å skrive hvor mange brødskiver pasienten har spist hvis man skal vurdere effekten av smertestillende etter en kneoperasjon. Man må skille mellom viktig og uviktig informasjon.

Vil ha språktest for utlendinger

Andresen ønsker ikke å skvise ut de som har potensial til å bli gode sykepleiere.

– Det skal være rom for å utvikle deg.

– Helsevesenet trenger sykepleiere med utenlandsk bakgrunn?

– Ja, og vi støtter forslaget fra regjeringen om krav om språktest for at sykepleiere utenfor EØS-området skal kunne få norsk autorisasjon.

NSF Student har nettopp levert høringssvar sammen med NSF om dette. Fristen var 2. februar.

– Vi har felles syn på saken.

I dag er det opp til arbeidsgiver å vurdere om språknivået hos den enkelte helsearbeider er godt nok til å kunne utøve yrket forsvarlig.

– Vi mener at det burde det være en språktest for alle innenfor EU/EØS også, men der gjelder jo prinsippet om fri flyt av arbeidskraft over landegrensene, sier studentlederen.

 

Man skal jo som sykepleier dokumentere, veilede og undervise.
Mia Andresen, studentleder

0 Kommentarer

Annonse
Annonse