fbpx – Må ta fremtidspessimismen på alvor Hopp til hovedinnhold

– Må ta fremtids­pessimismen på alvor

Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By

Eli Gunhild By, leder i Norsk sykepleierforbund forstår at mange sykepleiere er usikre med tanke på kvaliteten på eldreomsorgen i 2035.

NSF-leder Eli Gunhild By er ikke overrasket over tallene fra Sykepleiens undersøkelse om fremtidens eldreomsorg.

Hun synes  det er positivt at halvparten av de som svarte, sier at de kan tenke seg å bo på den institusjonen de selv jobber ved i dag.

 For mange er det en stor endring i livet å flytte på institusjon. Sånn sett skjønner jeg at mange er usikre når de blir spurt om de selv ville ha bodd på den institusjonen de jobber på i dag, sier hun.

– Det at hver fjerde sykepleier ikke vil bo der, kan tyde på at de ikke er fornøyd med bemanningen og dermed kvaliteten. Det må både sentrale og lokale politikere ta på alvor, sier By.

Må gjøre noe med ufrivillig deltid

– Overrasker det at sykepleierne i eldreomsorgen ikke er negative til å kjøpe pleietjenester av private når de blir gamle?

– Politikerne har et ansvar for at slike tjenester ikke skal være nødvendig. Alle, uavhengig av hvor god råd de har, har krav på gode offentlige helse- og omsorgstjenester, sier By.

NSF-leder By påpeker at det er vanskelig å spå, men mener at dersom man sørger for at sykepleiere gis konkurransedyktige betingelser, så vil man også rekruttere godt.

– Mange jobber ufrivillig deltid, mange må gå av før oppnådd pensjonsalder og mange har gått over til andre yrker. Dersom arbeidsgiverne gjør noe med dette, og i tillegg gir gode lønnsbetingelser, så mener jeg at vi skal klare å gi gode helse- og omsorgstilbud også i framtiden, sier By.

Les mer:

Tror eldreomsorgen blir dårligere

Tema: Eldreomsorg i 2035

Det at hver fjerde sykepleier ikke vil bo der, kan tyde på at de ikke er fornøyd med bemanningen og dermed kvaliteten.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse