fbpx Bruk 50 millioner - vinn 50 000 Hopp til hovedinnhold

Bruk 50 millioner - vinn 50 000

Bildet viser korridorpasient på sykehus. Helsepersonell jobber i bakgrunnen

Hvis du hadde hatt 50 millioner kroner som du skulle bruke på et pasientsikkerhetstilstak, hva ville du brukt dem på? Beste forslag vinner 50 000 kroner.

Pasientsikkerhetskonferansen 2015 utlyser nå konkurranse for å få inn det beste pasientsikkerhetstiltaket. Oppdraget er å komme med forslg til hvordan pasientsikkerheten kan bli bedre med en pengesekk på 50 millioner kroner.

De beste forslagene blir presentert på Pasientsikkerhetskonferansen 24. september. Vinneren av 50 000 kroner vil også bli kåret på konferansen.

Frist 15. august

Det er Kunnskapssenteret og Helse Vest RHF som skal stå for årets pasientsikkerhetskampanje. Dersom du har gode ideer, er forslagsfristen satt til 15. august. 

– Det blir gjort mye for å bedre pasientsikkerheten, men både medarbeidere i helse- og omsorgstjenesten og brukere har sikkert mange gode forslag til hvordan pasienttilbudet kan bli tryggere og sikrere. Vi ønsker derfor å gi dem en mulighet til å presentere sine forslag, sier seksjonsleder Øystein Flesland i Kunnskapssenteret.

Han leder programkomiteen, og er intitiativtaker til konkurransen.

Seks forslag, seks minutter

Forslagene vil bli vurdert av en fagjury. Inntil seks forslag blir plukket ut og forslagsstillerne blir invitert til konferansen. Den som presenterer bidraget vil få dekket konferanseavgift og normale reisekostnader.

Hver forslagstiller får seks minutter på seg til å presentere forslaget. Vinneren kåres av konferansedeltakerne som stemmer på forslaget de synes er best. Vektingen mellom fagjury og deltakere en henholdsvis 60/40.

Regler og kriterier

Kriteriene som ligger til grunn for å bli vurdert er:

  • Potensiell gevinst i form av færre pasientskader eller bedre overlevelse.
  • Gjennomførbarhet.
  • Brukerinvolvering.
  • Kostnad-nytteeffekt.
  •  Originalitet.

Slik er konkurransereglene:

  • Forslaget kan ha en kostnadsramme på inntil 50 millioner kroner.
  • Tiltaket må kunne gjennomføres i helse- og omsorgstjenesten i Norge.
  • Juryen begrunner ikke sine valg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse