fbpx Færre læresteder Hopp til hovedinnhold

Færre læresteder

bildet viser lederen i NSF Student

NSF er bekymret for hvordan studenter og ansatte skal sikres innflytelse i prosessene når det blir færre utdanningsinstitusjoner.

I dag la kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen frem smakebiter på den store strukturmeldingen for høyere utdanning. Samtidig startet en todagers Uniokonferanse «Skyhøye ambisjoner – hvordan leve opp til forventningene?», som fikk besøk av Isaksen rett etter at han hadde hatt pressekonferanse om meldingen. Stortingsmelding nr. 18 «Konsentrasjon for kvalitet – strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» høstet både ros og bekymring fra Unios medlemmer.

Hovedbudskapet var at 14 institusjoner skal bli til fem. I tillegg kan fem statlige institusjoner bli til to, og fire private kan bli til en. Ytterligere 13 institusjoner vil avklares etter hvert, på grunnlag av kvalitetskriterier  (se hvem som slår seg sammen her).

– Argumenterer svært godt

En nyhet som kom fra Isaksen i dag var at det åpnes opp for at det kan bli fler universiteter, men kravene vil bli strengere enn før.

Målene for strukturreformen sier han er utdanning og forskning av høy kvalitet, robuste fagmiljøer, god tilgang til utdanning og kompetanse over hele landet, regional utvikling, verdensledende fagmiljøer og effektiv ressursbruk.

– Jeg synes Torbjørn Røe Isaksen argumenterer svært godt for seg. Likevel tror jeg det er viktig at vi i debatten differensierer og presiserer hva vi legger i begrepene kvalitet og kvalitetskrav. Sammenslåing og robust er to ord som går igjen, og robust betyr gjerne at noe skal legges ned. Nå har vi fått beskjed om at ingen skal legges ned, men flere skal slås sammen. Men får vi bedre nasjonal styring da? Det er jeg ikke så sikker på, sa Anders Folkestad, leder av Unio til de fremmøtte.

Han stilte også spørsmål med meldingens underforståtte «sannhet» om at smått er per definisjon dårlig.

– Stort kommer ikke nødvendigvis til å levere bedre på alle områder, advarte Folkestad.

Han lovte at Unio vil være en vaktbikkje når meldingen skal omsettes i praksis, og at organisasjonen vil påse at vilkårene legges til rette for å gjøre omstillingen mulig.

Valgt eller tilsatt rektor

Når Isaksen åpnet for spørsmål, kom det ingen fra Norsk Sykpleierforbund (NSF). I salen var det fler som uttrykte bekymring for at rektor ved institusjonene nå skal tilsettes og ikke velges av de ansatte, slik det har vært vanlig.

– Blir det bedre ledelse med tilsatt rektor? spurte representanten for Forskerforbundet i Tromsø.

– Ikke automatisk, men det har noen formelle fordeler der man kan gå noen runder for å sikre kompetansen. The proof is in the pudding, repliserte Isaksen og henviste til de steder der man har gått over til å ansette rektor. Ingen av disse har gått tilbake til gammel modell.

– Noe topptungt

Vi spør andre nestleder i NSF, Karen Bjøro, om hva hun ville spurt Isaksen om:

– Hvordan skal studenter og ansatte inkluderes i utviklingsprosessene? Det blir noe topptungt dette. Fagmiljøene må med. Jeg er også redd for alle krav som skal møtes i denne utviklingsperioden mens det fortsatt skal utdannes gode sykepleiere. Det dreier seg om hva pengene kommer til å gå til. Både plassering av ledelse og institutt- og fakultetsstruktur må utvikles slik at de fremmer de respektive fag, sier Bjøro og legger til at det er jo bare litt som har sluppet ut av sekken i dag.

– Vi skal lese dette grundig og vurdere hvilke av forslagene som vil bringe fag og utdanning fremover i en ny struktur, lover hun.

Studentene avmålt positive

Studentlederen i NSF, Mia Andresen, sier de i utgangspunktet er positive til meldingen.

– Vi ønsker oss likere fagplaner og sykepleiere. Derfor er det flott at studentene får en likere mulighet til sluttkompetanse. Det vil sikre fleksibiliteten til studentene ved at de kan skifte studiested underveis i studiet, hvis ønskelig.

Men hun understreker at meldingen også inneholder elementer de er mer bekymra over.

– Hvordan blir det med tilgangen til praksisplasser og vil det bli lengre reisevei? Vil det bli færre lærere og flere studenter? Vil det bli forskyving av makt hvis ledelsen sitter ved en annen campus? Og vil det bli slik at studenter som har gått ved NTNU i Trondheim blir foretrukket fremfor studenter som har gått ved NTNU på Gjøvik?

Meldingen legges formelt fram på fredag hos Kongen i Statsråd.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse