fbpx Turnusarbeid koster Hopp til hovedinnhold

Turnusarbeid koster

Turnusarbeid har negativ innvirkning på det sosiale livet og øker faren for skilsmisse.

En litteraturstudie Fafo har gjennomført viser at å jobbe utenfor normalarbeidstid, har negative effekt på famieliv og det sosiale liv.

Flere av studiene viser at skiftarbeid kan føre til sosial marginalisering. Årsaken er at turnusarbeid ikke passer overens med den typiske organiseringen av sosiale aktiviteter.

Les også:Mens du sov


Kvinner berøres mest

Spesielt kvinner med barn opplever at turnusarbeid påvirker balansen negativt mellom familieliv og arbeidsliv, ifølge studien.

Tre av forskningsstudiene som er gjennomgått, viser at turnusarbeid også har negativ påvirkning på barns velbefinnende og deres prestasjoner. Turnusarbeids øker i tillegg faren for skilsmisse.

Les også:Robuste sykepleiere tåler skiftarbeid


Bekreftes

Litteratustrudien får støtte i en rapport om arbeidstid og sosiale konsekvenser i regi av Nordisk Ministerråd. Bak denne rapporten står seks nordiske forskere.

- En av konsekvensene ved skiftarbeid er at det påvirker søvnen og gjør en trøtt. Dette påvirker igjen hvor opplagt man føler seg på dagtid, samt overskuddet i forhold til familien, skriver Stami i sitt sammendrag  av rapporten.

Les:Tema om søvn


Lys i tunellen

Denne rapporten viser imidlertid at ikke alt er helsvart. Ansatte som har innflytelse på arbeidstiden opplever at turnusarbeid kan ha positiv innvirkning på balansen mellom arbeid og privatliv. Det gir dem større mulighet for å tilpasse familiens behov, står det i rapporten.

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse