fbpx Sover urolig etter hjerneslag Hopp til hovedinnhold

Sover urolig etter hjerneslag

Linda Bakken vil ha flere sykepleiere til å tenke på søvn.

I en nylig publisert artikkel viser Linda Bakken og kolleger at pasienter i akuttfasen etter hjerneslag veldig ofte våkner fra søvn.

– Normalt bør vi ikke våkne mer enn fire-fem ganger i løpet av natten, men pasientene jeg undersøkte våknet i snitt 13 ganger, sier Linda Bakken.

– En fjerdedel våknet sytten ganger eller mer.

Å sove dårlig kan gå ut over oppmerksomhet og læreevne, og dermed gjøre opptrening etter et hjerneslag vanskeligere.

 

Estimerer søvn

Bakkens studie er en del av forskningsprosjektet Tretthet og utmattelse etter hjerneslag.

I tillegg til søvn, ser forskere på depresjon, fatigue og fysisk funksjon.

Bakken har inkludert 119 pasienter i sin studie, og har fulgt dem fra akuttfasen og halvannet år fram i tid. For å estimere søvn, bruker hun aktigrafer. Det er klokkelignende bevegelsessensorer, som festes på pasientens arm og beregner søvn ut fra bevegelsene i armen. Aktigrafen settes på den armen som er minst affisert av slaget.

– Det er en mye enklere måte å estimere søvn på enn ved polysomnografi, hvor pasientene gjerne må ligge på et søvnlaboratorium, forklarer hun.

– Men i motsetning til polysomnografi, viser ikke aktigrafen dybden på søvnen, den skiller bare mellom det å sove og å være våken.

En fordel, ifølge Bakken, er at aktigrafen kan sitte på i flere dager, og dermed gi et bilde av døgnrytmen også på dagtid.

– Pasientene med hjerneslag er gjerne eldre, og de sover gjerne mer på dagen enn yngre mennesker, forklarer hun.

Pasientene i studien hadde aktigrafen på i tre dager.

 

Ikke beskrevet

– Er det kjent at slagpasienter sover urolig?

– Sykepleiere registrerer det og tenker nok at det bør tas tak i. Men det er ikke tidligere beskrevet i en såpass stor studie som denne.

– Hvilke konsekvenser bør funnet få?

– Disse pasientene ligger på travle avdelinger, ofte på flersengsrom eller i gangen. Det er et spørsmål om det lar seg gjøre å sove godt på et overfylt sykehus. Samtidig har man klart å rette oppmerksomheten mot svelgproblemer etter hjerneslag. Kan hende det samme kan gjøres med søvn?

Bakken forteller at noen av pasientene i studien sov hjemme en eller flere netter mens de hadde på seg aktigraf.

– De som sov hjemme våknet i gjennomsnitt færre ganger enn de som sov på sykehus, sier hun.

 

Søvn som rehabilitering

Etter den første målingen i akuttfasen, har Bakken målt søvnen etter seks, tolv og atten måneder. Hun er nysgjerrig på om søvnen normaliserer seg.

– Det er ikke undersøkt tidligere, sier hun.

I tillegg til de mange oppvåkningene, antyder studien at mange har søvnforstyrrelser etter et hjerneslag. Halvparten av pasientene sov for mye eller for lite. Særlig menn, uavhengig av alder, var utsatt for slike forstyrrelser. Det kan sykepleiere være oppmerksom på.

– Et annet funn var at halvparten av pasientene sover mer eller mindre enn normalt. Mens en normal natts søvn regnes for å vare mellom seks og åtte timer, sov 21 prosent mindre enn seks timer og 29 prosent mer enn åtte timer, forteller hun.

Bakken ser også på søvn som en del av rehabiliteringen. Hun håper sykepleiere vil bli mer opptatt av hvor viktig søvn kan være for ulike grupper pasienter.

– Alle vet hva det å sove dårlig gjør med deg. Men tenk å sove dårlig og være syk i tillegg, sier hun.

Halvparten av pasientene sover mer eller mindre enn normalt.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse