fbpx Å jobbe skift gir dårlig søvn Hopp til hovedinnhold

Å jobbe skift gir dårlig søvn

Søvnproblemer og søvnforstyrrelser er utbredt blant sykepleiere som går i turnus viser ny undersøkelse.

En spørreundersøkelse som omfatter 1 586 norske sykepleiere som går skif,t viser at de sliter med søvnløshet, redusert søvnlengde og søvnighet i arbeidstida. Resultatene er gjengitt i januarutgaven av British Medical Journal.

De fleste opplever søvnproblemer, men det varierer for de ulike skiftordningene. Blant sykepleiere som jobber tredelt turnus svarer to av tre (67.7 prosent) at de ”ofte” eller ”alltid” opplever søvnproblemer, mens fire av ti (41,7 prosent) som kun jobber fast på natten oppgir å ha søvnproblemer.

Også på fritida sliter en del sykepleiere med søvnen. Litt mer enn hver tiende (11,4 prosent) av sykepleierne som arbeider faste nattvakter har problemer med å sove, mot rundt 4 prosent blant sykepleiere som arbeider to skift (4,2 prosent) og tre skift (3,6 prosent).

Det er forskere fra Universitetet i Bergen, Haukeland universitetssjukehus og Karolinska Institutet i Sverige som har undersøkt hvordan forskjellige skiftordninger gir søvnproblemer.

 

Viktig å følge døgnrytmen

Funnene bekrefter tidligere undersøkelser som viser at den negative effekten av skiftarbeid er avhengig av typen vakter og hvordan de roterer.

Det er generelt anbefalt at to- eller tre-skifts turnus følger dagsrytmen – med andre ord å ha dagvakt som første skift, kveldsvakt som annet skift og nattvakt som eventuelt tredje skift.

Andre tiltak for å redusere søvnforstyrrelser kan ifølge forskerne være å ha færrest mulig nattvakter på rad, og følge samme døgnrytme så lenge som mulig før man skifter til en annen turnus – for å unngå at kroppens døgnrytme blir for mye forskjøvet i forhold til virkelig døgntid.


Les: Flo et.al, Shift-related sleep problems vary according to work schedule, British Medical Journal, januar 2013.

 

Les: Tema Søvn

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse