• Hva er sykepleie i psykisk helse- og rustjenesten?

  ... sykepleiefaglig spesialisering og utdanning til lederskap i psykisk helsevern (1). Utdanningstiden var på ett år med noen uker med ... Dagens videre- og masterutdanninger i psykisk helse og rus utdanner både for arbeid i psykisk helsevern og kommunalt psykisk ...

  Fagutvikling
 • Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv

  ... Recovery omhandler hva som fremmer fysisk og psykisk helse hos bruker, samt brukers evne til å tilegne seg ny kunnskap for å ...

  Fagutvikling
 • Antiselvmordskontrakt: Tar kritikken på dypeste alvor

  ... sier hun til Sykepleien. Hun henviser videre til etat for psykisk helse og rustjenester, som er ledet av psykiatrisk sykepleier Rønnaug ...

  Nyheter
 • Psykisk helse og rus 1/18

  ... 22 Norsk-estisk samarbeid om miljøterapi 28 Svanesang og ørnetvang 30 Tilbakeblikk 32 Mestring av sinne 37 Invitasjon ... 62 Personer med schizofrenlidelse kan bli friske Psykisk helse og rus 1/18 ...

  Nyheter
 • Psykisk helse og rus

  ... 12 Basal eksponeringsterapi i møte med lært hjelpeløshet og “splitting” 18 Trivselstiltak skal hjelpe barn av psykisk syke 21 Nytt spørreskjema måler tvang 22 Færre ... 34 Spesialistutdanning i barn og unges psykiske helse 35 Psykiatrikonferanse i Istanbul 36 Bli medlem   ...

  Nyheter
 • Psykisk helse og rus 3/2017

  ... 6   Tvinges pasientgruppe ut på anbud? 9   Valg og nytt landsstyre i NSF-SPoR 10 Hageterapi på Gaustad 12 NSF ... 40 Sykepleieres kunnskap om psykofarmaka  Psykisk helse og rus 3/2017 ...

  Nyheter
 • Psykisk helse og rus

  ... 5 Leder: Kurt Lyngved 8 Mer alkohol og medisiner blant eldre 13 Hjelp til pårørende 16 Hun hadde det ... Rus i parken 51 På plakaten   Psykisk helse og rus ...

  Nyheter
 • Psykisk helse og rus

  ... feire 51 Bli medlem i LPS 52 Skriv om rus til neste Psykisk helse og rus   FASTE SPALTER 6 Smånytt 16 Aktuelle bøker ...

  Nyheter
 • What factors prevent young adults from showing up for their addiction treatment?

  ... AL. Drop-out prosjektet. Delrapport 2. Pasientforløp og drop-out i overgang fra Avd. for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) Sørlandet Sykehus HF til videre ... 4.            St.prp. nr. 1 (2007–2008). Oslo: Helse- og omsorgsdepartementet; 2008. Available at:  ...

  Research
 • Psykisk helse og rus 2/2017

  ... på samtalene 12 Hvem skal jeg være lojal mot – og hvorfor? 14 Dokumentasjon som drar oss videre 16 Musikk og dyr gir ... å forebygge selvmord 41 Marie Lysnes' stipend Psykisk helse og rus 2/2017 ...

  Nyheter