fbpx Min jobb: – Utfordrende å finne rett bolig innenfor rus og psykisk helse Hopp til hovedinnhold

Min jobb: – Utfordrende å finne rett bolig innenfor rus og psykisk helse

Bildet viser Bodil Bakken Domingos.
KOORDINERER TJENESTER: Sykepleier Bodil Bakken Domingos leder enheten som koordinerer helse- og omsorgstjenester for brukere i Vennesla kommune. Blant annet forvalter de 320 kommunale boliger. Foto: Per Arne Kvamsø

Det er særlig utfordrende å finne rett bolig til brukere med samtidig ruslidelse og psykiske lidelser, sier enhetsleder Bodil Bakken Domingos.

Jeg er leder for en koordinerende og helsefremmende enhet som ble nyopprettet i fjor etter omorganisering. For første gang har vi saksbehandling av alle tjenestene samlet under samme tak, og alle jobber ut fra et ønske om at brukerne skal få bo hjemme så lenge som mulig.

Vennesla er en passelig stor kommune, og vi er rundt 20 stykker som jobber sammen, men vi dekker et stort område. Vi forvalter blant annet 320 kommunale boliger. Vi hjelper folk i ulike livssituasjoner med bolig, men det er særlig utfordrende å finne rett bolig innenfor rus og psykisk helse.

Det er en større grad av dobbeltdiagnoser enn før, og særlig økning i samtidig ruslidelse og psykiske lidelser. Dette gjør sakene mer komplekse og alvorlige.

Det er interessant å prøve å forstå enkeltindivider og årsakene til situasjonen de har kommet opp i.

Bodil Bakken Domingos, enhetsleder

Vi har ansvar for å koordinere helse- og omsorgstjenester, saksbehandling, boligtildeling, rehabiliteringstjenester og hjelpemidler, kreftkoordinator og hukommelsesteam.

Det er interessant å prøve å forstå enkeltindivider og årsakene til situasjonen de har kommet opp i. Jeg synes det er givende å finne løsninger som gjør at de kan komme seg videre og ut av vanskelige løp.

Forskyvning av oppgaver fra sykehus til kommunen er utfordrende. Jeg mener at oppgavene som skal overføres, burde vært mer definerte. Jeg savner også økte økonomiske rammer og tiltak for å heve kompetansen.

Bildet viser Bodil Bakken Domingos med button med teksten "Hva er viktig for deg?"
FLYTTER OPPMERKSOMHETEN: Før spurte vi brukerne hva som var i veien med dem. Nå spør vi: «Hva er viktig for deg?» sier Bodil Bakken Domingos. Buttons markerer den nasjonale satsingen «Gode pasientforløp». Foto: Per Arne Kvamsø

Noe av det jeg liker best med jobben min, er å kunne kombinere saksbehandling med fagkunnskap. Man må gå inn i lovverket, se på hvem som kvalifiserer til hvilken type tjeneste, og sikre at brukerne får nødvendig helsehjelp. De fleste ønsker å klare seg selv med hjelpetjenester og hjelpemidler. Noen vil ikke ta imot hjelp, men kommunen kan ikke tvangsbehandle.

Jeg har vært med på et internt lederrekrutteringsprogram i kommunen og fikk en lederstilling underveis i programmet. Det gjorde meg mer sikker på at det var denne veien jeg ville gå. Et godt samhold i ledergruppen betyr mye, og det er et stort støtteapparat rundt ledere i kommunen.

Dagene mine er fylt med møter med sykehus, fastlege, brukere, faggrupper og ansatte, dokumentering i enkeltsaker, rutineskriving, innkjøp av hjelpemidler og planlegging av kort- og langtidsplasser. Jeg er med på å utvikle tjenesten til det beste for brukerne og for at vi møter rustet til fremtiden.

Fakta om Bodil Bakken Domingos jobbhverdag

Når jeg jobber, driver jeg med:

[[nid:71230 | Bodil Bakken Domingos arbeidsuke | Custom Embed Code]]

CV Bodil Bakken Domingos

Ferdig utdannet sykepleier i: 2003.
2003–2011: Stener Heyerdahl sone i Kristiansand
2011–2017: Saksbehandlerteamet i Vennesla kommune
2016–2018: Internt lederrekrutteringsprogram (Vennesla kommune)
2017–: Enhetsleder koordinerende og helsefremmende enhet

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.