fbpx Sykepleien 4/2019, Fag og forskning 2019, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus Hopp til hovedinnhold

Sykepleien 4/2019, Fag og forskning 2019, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus

2019; 107 (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no i 2019.
Les PDF-utgave (pdf, 14.03 MB)

Denne utgaven inneholder artikler om: Migrasjonshelse, psykisk helse og rus.

Leder, redaktør Barth Tholens: Vi skriver, altså er vi         
10
Gjesteleder, Espen Gade Rolland: Både pasienter og pårørende etterspør sykepleieres kompetanse 
14
Helsesøstre har ikke rutinemessig spurt om foreldre utøver vold
20 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Elisabeth Holm Hansen     
22
Ulike kulturer har forskjellige smerteuttrykk
25 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Alf Kristian Bjørkli
26   Første- og andrespråklige sykepleiere har ulik journalføring
34Møt forskeren: Ragnhild Hellesø: – Journalen er et viktig arbeidsverktøy
38Slik er sykepleie i verdens største flyktningleir
46Hvordan unngå at språkvansker fører til feilbehandling?
52Smerteteam kan være god støtte for helsepersonell ved smertelindring til rusavhengige  
58Hva hindrer unge voksne i å møte til rusbehandling?
64Møt forskeren: Anne Lene Årseth: Mener rusavhengige bør få delta mer i egen behandling
68Slik kan sykepleiere motivere rusmisbrukere til et bedre liv
74Involvering øker motivasjonen til å delta i undervisningen  
80Stigmatisering og skam – en kvalitativ studie om å leve med fedme  
86Etikk, Elisabeth Sveen Kjølsrud: Tvang i psykiatrien: Blir vi mer voktere enn pleiere?
88Hvorfor går pasienter fra legevakten før de får hjelp?  
94 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Monica Skogly    
96
Kunnskap om vulva kan bidra til god seksuell helse  
100 Derfor skrev jeg denne artikkelen: Tale Wetteland Stoa    
101 Forfatterveiledning for fagartikler
104 Forfatterveiledning for forskningsartikler

Flere utgaver
Annonse
Annonse