fbpx Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus Hopp til hovedinnhold
Cover: #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus

Sykepleien 4/2020, Fag og forskning 2020, #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus

2020; (4)

Fem forskjellige utgaver med fag- og forskningsartikler som er blitt publisert på sykepleien.no fra august 2019 til juli 2020.

Les PDF-utgave (pdf, 11.41 MB)

Her finner du innholdsliste og lenker til alle artiklene til #Migrasjonshelse, psykisk helse og rus:

8 Leder, redaktør Barth Tholens: Sykepleieforskning er sykepleiernes columbi egg
10 Kommentar, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen: – Er det et realistisk mål å arbeide kunnskapsbasert?
14 Psykiatri: Brukerstyrte innleggelser gir pasientene økt trygghet
20 Tidevannsmodellen kan bidra til bedre psykiatrisk sykepleie
26 Brukermedvirkning i samhandling i psykisk helsearbeid
32 Møt forskeren, Jorunn Nærland Skjærpe: Ønsker tettere samarbeid mellom DPS-er og kommunene
36  Sammenhengen mellom depressive symptomer og egenbehandling (self-management) hos personer med diabetes 2
46 Utforsket pasienters opplevelse av tvang
52 Utmattede pasienter kan miste noe av sin identitet og selvfølelse
56 Rutinemessig kartlegging av fødselsdepresjon setter psykisk helse på dagsordenen
64  Slik kan helsesykepleiere hjelpe ungdom som ruser seg
68 Helsefremmende sykepleie i psykisk helsevern – pasienters drømmesykehus
74 Møt forskeren, Nina Helen Mjøsund: Psykisk helsevern: Pasientene mener god sykepleie er helsefremmende under innleggelse
78 Hyppig bruk av sosiale medier kan gi ungdom psykiske utfordringer
82 Bruk av rusmidler er utbredt hos personer med psykoselidelse
88 Foreldres opplevelse av å ha en voksen datter med spiseforstyrrelse
96 Innlagt på somatisk avdeling – er det greit å bli spurt om alkoholvaner?
104 Kommentar, Mette Irene Ramstad Dønåsen: Med faggruppene i front: – Klinisk fagutvikling og forskning må være våre fremste oppgaver

Flere utgaver
Annonse
Annonse