• Homøopati som vekker interesse

  ... diagnose. For homøopater er symptomer kroppens språk. Hvordan en person reagerer på stress, sorg, skuffelser eller gleder er ... motivasjon hos leseren. I tillegg har hun et usedvanlig godt språk, slik at boken er lettlest. Boken har et kapittel om det naturlige ...

  Bokanmeldelse
 • En viktig bok

  ... spiller liten rolle når forfatterne så godt og med enkelt språk formidler sin kunnskap på en engasjert måte. Dette er en bok i rett ...

  Bokanmeldelse
 • Lite nytt

  ... fremheves i kapittel 2 betydningen av brukerens språk. Språket i psykisk helsearbeid må være åpent, inkluderende og ... fag og tradisjon ikke har inneholdt element av dialog, språk, etikk, fokus på relasjoner og det mellommenneskelige møtet. ... er heller ikke nytt. Det hevdes at fokus på nettopp dialog, språk, etikk, relasjoner og brukerundersøkelser er det NYE i psykisk ...

  Bokanmeldelse
 • Utvekslingsstudenter i norsk sykepleierutdanning

  ... og det har aldri vært gitt kurs for å veilede på et annet språk. Å veilede studenter på engelsk krever mer enn å veilede norske ... uttrykk for at de stadig opplever utfordringer knyttet til språk og kulturforskjeller når det gjelder pasienter og kollegaer. Kurset ble ...

  Fagutvikling
 • Sykdom i arv

  ... forsinket gange og koordinasjonsvansker. Musklene stivner. Språk, syn og intellektuelle ferdigheter går gradvis tapt, og barnet blir ...

  Nyheter
 • Studentene må ha alt riktig, men læreboka er ikke 100% korrekt!

  ... Boka er godt strukturert og er skrevet i et lettfattelig språk. Det er varierte regneeksempler med detaljerte forklaringer på hvordan ...

  Bokanmeldelse
 • Topp ti-modellen

  ... bearbeider sorg, er det godt å snakke med en som har samme språk og kultur. Det har jeg tatt inn i egen profesjonsutøvelse. Derfor må ...

  Nyheter
 • Provoserende veileder

  ... er det viktig at den er skrevet i et forståelig språk. Brukerne mener at veilederen har et betydelig forbedringspotensial ...

  Nyheter
 • Lytt og lær

  ... Dette gir mulighet for å skape en dialog. Felles språk Det blir viktig å skape et felles språk i terapien. Siden vi lever i språket, er det også i språket ...

  Fagutvikling
 • Er barmhjertighet gått ut på dato?

  ... stor mangel på bevissthet, tydelige motkrefter, mangel på språk og refleksjonsmulighet og derfor stor variasjon i holdning og ... i hverdagen, blir innflytelsen og påvirkningen deretter. Språk er makt, og det gjør mye med sykepleiens handlingsrom hvis vi gjør ...

  Nyheter