fbpx Vestre mener alvor og skal kutte ventelistene Hopp til hovedinnhold

Vestre mener alvor og skal kutte ventelistene

Bildet viser Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre.

Bare uker etter at Arbeiderpartiets «wonderboy», Jan Christian Vestre, overtok som helse- og omsorgsminister, kommer to milliarder til en storsatsing på kortere ventetider. 

 

Vestre var raskt ute med at hans aller viktigste oppgave som øverste sjef i Helse-Norge ville bli å redusere ventetidene. Vi var nok mange som tenkte at vi har hørt dette før.

Lange ventetider på utredning og behandling ved våre offentlige helseforetak er ikke nytt. Ventetidene har økt siden 2017. Vestre er ikke den første helseministeren som vil ha slutt på de lange ventetidene. 

Men Vestre overrasker positivt. Der andre har pratet, viser han nå imponerende handlekraft. Det er et kunststykke å kapre to milliarder kroner til helsetjenestene i det reviderte nasjonalbudsjettet som legges frem i morgen, tirsdag. Særlig i en tid hvor forsvar og beredskap må prioriteres foran det aller meste.

Unikt samarbeid skal sikre gode løsninger

De to milliardene er friske midler til en spesialisthelsetjeneste som lenge har slitt økonomisk. Og Vestre er smart når han trekker med seg alle sentrale aktører fra både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden i et samarbeid om de beste løsningene. 

Her har de regionale helseforetakene, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, Fagforbundet, Spekter, Virke, NHO og mange flere forpliktet seg til å spille på lag. Det er helt avgjørende for å lykkes med det som nå heter «Ventetidsløftet». 

To milliarder kroner er mye penger, men det hjelper fint lite hvis ikke alle som har en rolle i dette kommer til enighet om hvordan pengene skal brukes og hva som må til. Det blir tøffe tak og forhandlinger. Ingen må tro noe annet. 

Tenke nytt og jobbe smartere

Det blir ikke flere leger, sykepleiere, helsefagarbeidere og annet kvalifisert personell over natten av at milliarder legges på bordet. 

Da er løsningen å tenke nytt og jobbe smartere. Vestre ser ut til å ha lyttet til innspill fra blant annet Sykepleierforbundet. Noe av det som skal redusere ventetidene er bedre ansvars- og oppgavedeling. Eller sagt litt mer forståelig: Bruke kompetansen til leger, sykepleiere og andre mer fornuftig enn i dag. 

Personell blir et satsingsområde fremover. Nå kan flere heltidsstillinger bli en realitet. Sykehusenes poliklinikker skal ha utvidede åpningstider, og rapporteringskravene skal bli færre. 

Skal man få til de nødvendige endringene må det ledes klart og tydelig på alle nivåer. Lederspennet må ned, og lederne må ha nødvendig faglig kompetanse. 

Vil bruke private aktører

Jeg merker meg at mens Ingvild Kjerkol var nær kompromissløs mot bruk av private aktører, setter Vestre den private døren på vidt gap og inviterer til samarbeid. Det skal skje i kontrollerte forhold og styrt av det offentlige. 

Det er til å undre seg over hvordan regjeringens politikk om bruk av private kan endre seg nærmest over natten. Alt som skulle til var et statsrådsskifte. 

Det er liten tvil om at mye har skjedd på det politiske bakrommet både før og etter at Vestre ble helse- og omsorgsminister. Da han ble utnevnt var jeg usikker på hvor klokt det var å gi Arbeiderpartiets åpenbare kronprins den kanskje aller vanskeligste statsrådsposten. 

Valgkampen er i gang

Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker at Vestre skal lykkes. Dessuten blir helse et sentralt tema i kampen om regjeringsmakten ved stortingsvalget neste år. 

Det lover godt for alle som jobber i helse- og omsorgstjenesten. Ikke minst lover det godt for pasienter og pårørende. Til syvende og sist er det dem dette handler om. Vi fortjener alle en trygg og god offentlig helsetjeneste når vi trenger den, og uten for lange ventelister.

Hvis valgkamp og en kronprins er det som skal til for at helse blir satset på, har jeg bare en ting å si: Bring it on!

1 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Jan Eide

Spesialsykepleier
1 month 1 week siden

Lurer på hvordan LO og helsefagarbeiderne skal bidra? Komisk

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse