fbpx Tar vi forskerrekrutteringen på alvor? Hopp til hovedinnhold

Tar vi forsker­rekrutteringen på alvor?

Bildet viser en forelesningssal med mange studenter nedover på radene. Foran står foreleseren.

Sykepleiere bruker lang tid frem til en doktorgrad, og vi trenger flere stipendiater for å dekke ansettelsesbehovet til utdanningsinstitusjonene, skriver Tove Aminda Hanssen.

På stadig flere områder kreves det masterutdanning for sykepleiere for å imøtekomme samfunnets behov for oppdatert kunnskap og avansert helsepraksis i helsetjenestene. Derfor må utdanningsinstitusjonene sikre at minst halvparten av undervisningspersonalet har førstekompetanse.

På Norsk Sykepleierforbunds (NSF) forsknings- og utdanningskonferanse ble rapporten Rekruttering til forskning i sykepleie lagt frem 20. oktober i år. Rapporten er utarbeidet av NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning på oppdrag fra NSF. Deltakerne som er undersøkt, er hentet fra NSFs medlemsregister og Forskerpersonalregisteret.

Manko på stipendiater

Resultatene viste at stipendiatene som ble undersøkt, hadde brukt mer enn tolv år i snitt fra bachelor- til masterutdanningen. For mer enn halvparten av stipendiatene hadde det gått mer enn fem år fra de hadde fullført mastergraden til de hadde begynt på doktorgraden.

Per i dag har vi ikke nok stipendiater til å dekke det fremtidige behovet.

En kartlegging av personalet ved undervisningsinstitusjonene viste at 46 prosent av de ansatte var førstestillingskompetente. En analyse av de ansattes alder viste at det vil være behov for å erstatte 49 prosent av de ansatte i undervisningsinstitusjonene de neste ti årene, basert på en pensjonsalder på 67 år. Per i dag har vi ikke nok stipendiater til å dekke det fremtidige behovet.

Resultatene gir grunn til å stoppe opp ved og reflektere over hvordan erfarne sykepleieforskere og professorer kan bygge opp forskningsprogrammer der de sikrer nyrekruttering og kompetansebygging for fremtiden.

Nytt initiativ for å utvikle forskertalenter

Et spennende initiativ for å redusere tiden frem til en ph.d.-grad ble lagt frem på den samme konferansen. Initiativet innen helsefag er utviklet som en forskerlinjepilot ved Oslomet med planlagt oppstart høsten 2019. Forskerlinjen gjennomføres som et parallelt løp sammen med et masterprogram innen helsefag.

Ved å utvide med et sommersemester og et ekstra ordinært semester som inneholder blant annet kurs på ph.d.-nivå, vil man nå hovedmålet med å identifisere og utvikle forskertalenter med tanke på ph.d.-program og videre forskerkarriere. Jeg håper vi ser flere slike initiativer fremover. 

Oppfordring til sykepleieforskere

Sykepleieforskere – start nå med å planlegge forskningsprogrammer sammen med kolleger, der dyktige forskningsrekrutter kan inviteres inn. Selv om det er mange måneder igjen til fristene utløper for å søke om nasjonale og regionale forskningsmidler viser all erfaring at det er lurt å starte tidlig.

Stimuler også dyktige masterstudenter til å publisere resultatene fra sine gjennomførte forskningsprosjekter i vitenskapelige tidsskrifter, slik at de får et konkurransefortrinn når dere søker om midler til ph.d.-prosjekter. Det er gledelig å erfare at enkelte forskningsmiljøer allerede har tatt utfordringen og belønner studenter med 10 000 kroner dersom de publiserer en vitenskapelig artikkel fra masteroppgaven sin.

Sykepleien Forskning er en naturlig, godkjent norsk kanal for vitenskapelig publisering av sykepleieforskning. Vi ser frem til å motta manuskripter fra ditt miljø!

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse