fbpx Kunnskap er nøkkelen for å beholde og rekruttere helsepersonell Hopp til hovedinnhold

Kunnskap er nøkkelen for å beholde og rekruttere helsepersonell

Bildet viser Vetle Andersen på jobb

Kunnskap er makt. Alle trenger mer kompetanse. Kanskje særlig vi som jobber med mennesker og helse. For vi blir aldri utlært. Mennesker er så forskjellige og opplever sykdom og symptomer veldig ulikt.
 

Det er så viktig å jevnlig fylle på med mer kunnskap, oppdatere seg og dele erfaringer på tvers av fagkompetanse og stillingstittel.

Vi må lære av hverandre. Heldigvis er det et godt miljø for kompetanseheving her i Bergen kommune. Det er ikke vanskelig å be om kursing eller ny kunnskap. Dette handler om god ledelse og at en vil satse på oss ansatte. Og det vil komme alle på arbeidsplassen til gode om vi er flinke til å dele kunnskapen.

Anbefaler påfyll

Jeg er selv en ganske fersk sykepleier og jobber daglig for at flest mulig skal få bo hjemme så lenge som mulig og slippe sykehusinnleggelse. 

Før sommeren fullførte jeg Verdighetsenterets etterutdanning i «palliativ eldreomsorg», og nå studerer jeg velferdsteknologi ved siden av full jobb i hjemmesykepleien. Det motiverer meg enormt.

Etterutdanningen var veldig nyttig for meg. Den hjalp meg å bearbeide to opplevelser med hjemmedød, noe som gjorde sterkt inntrykk på meg som nyutdannet sykepleier. Samtidig fikk jeg bekreftelse på at mye av det jeg gjorde for å hjelpe og lindre disse pasientene, var bra.

Jeg anbefaler alle å få påfyll med et slikt praksisnært og bra opplegg jeg deltok i med simuleringer og gode caser der både helsefagarbeidere og sykepleiere fikk utveksle kunnskap i møte med eldre pasienter. Ikke minst var det lærerikt å simulere der vi spilte ulike roller som lege, pasient og sykepleier.

Føler meg tryggere

I min daglige jobb i hjemmesykepleien kan det være langt mellom de palliative pasientene som ligger for døden. Men jeg kjenner meg enda tryggere nå enn før til å møte disse pasientene også.

Å se noen som skal dø, er helt spesielt. Du kjenner det i rommet. En må trå varsomt og respektfullt. Samtidig kan det være fint å få bistå slik at noen får dø på en god og verdig måte.

I tillegg var det nyttig å få med pårørendeperspektivet på etterutdanningen. Vi møter mange pårørende i vår jobb. Det slo meg bare enda mer hvor viktig det er – uansett travelhet – å ta seg tid til å se og prate med de pårørende. Særlig kanskje i møte med kognitiv svikt og demens. Da er det viktig å trekke de pårørende med tidlig i forløpet. De er jo en kjemperessurs for oss, og de kjenner pasienten aller best.

Viktig for arbeidet

I min jobb vet du aldri helt hva du vil møte. I etat for hjemmebaserte tjenester har vi fire store omsorgsteam fordelt på bydelene i Bergen. Jeg jobber i helseteamet som er litt på topp av alle teamene samtidig som vi har egne pasienter å følge opp.

Når folk blir tildelt hjemmetjeneste, så overtar vi. Og etter samhandlingsreformen er det blitt mer søkelys på god kommunikasjon mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Mye som før kun ble gjort på sykehuset, gjøres nå hjemme. Det kan være væskebehandling, stell av dren, innstikkssted sår og mye mer. Målet med dette er blant annet å spare penger på overliggerdøgn og få pasienter til å bo hjemme så lenge som mulig.

Derfor er det så viktig at vi oppdager endring i helsetilstand tidlig slik at vi kommer raskt i gang med kartlegging, behandling og oppfølging. Også med tanke på velferdsteknologi. Svært mye av jobben vår handler om kartlegging, finne ut hva som er viktig for den enkelte og selvsagt litt praktisk hjelp. Samt tett oppfølging med fastlegene. Vi har også mye medisinansvar for dem som ikke lenger mestrer dette selv.

Vi kan ikke alt

Jeg kan ikke få understrekt nok betydningen av å dele erfaringer og fylle på med kunnskap – for alle som jobber med mennesker og særlig innen helse. For å trygge oss ansatte enda mer i en jobb som innebærer tett oppfølging av sårbare mennesker.

Alle i helsevesenet bør få muligheten til å videreutvikle seg, ta til seg ny lærdom og etterutdanning. Vi må ikke være så skråsikre på at vi kan alt. For det vil aldri være en helt lik situasjon i møte med ulike mennesker selv om de lider av samme sykdom. Derfor tror jeg på erfaringsdeling på tvers av fagstilling og kompetanse slik vi gjorde mye av tiden på Verdighetsenteret, men også nå på kurset om velferdsteknologi som vi tar sammen med ergoterapeuter og andre helsefagarbeidere.

Å satse på mer kunnskap er vinn-vinn. Vi blir bedre på forebygging som kan spare pasienter for mye lidelse i en ellers vanskelig situasjon. Da jeg lærte mer om liggesår og hvor lite som skal til for å unngå dette, gikk det så tydelig opp for meg. Økt kunnskap er helt avgjørende i denne jobben.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse