fbpx Nesten absurd med søksmål mot sykepleiere som vil ha heltidsstilling Hopp til hovedinnhold

Nesten absurd med søksmål mot sykepleiere som vil ha heltidsstilling

USIKKER FREMTID: Undersøkelser viser at helseforetakene verken har oversikt over bemanningsbehovet eller planer for hvordan de skal møte utfordringene fremover. Dette lover ikke bra for fremtidens sykepleiere, skriver Berg Lauritsen. Illustrasjonsfoto: Mostphotos

Har sykehuset i Østfold – egentlig – tenkt på hvilke signaler de sender nyutdannede sykepleiere og sykepleierstudenter når de velger å gå til søksmål mot sykepleiere som ønsker å jobbe heltid?

Dette er et leserinnlegg. Innholdet gir uttrykk for forfatterens egne synspunkter og holdninger. Innlegg sendes til meninger@sykepleien.no. Les også veiledningen.

At arbeidsgiver går til søksmål mot sykepleiere som ønsker heltidsstilling, virker nærmest absurd. Det strider imot stort sett alt vi har hørt under utdanning – om at behovet for sykepleiere er stort, og at vi har en høy jobbgaranti etter endt utdanning.

Riksrevisjonens undersøkelse, fra november, viste at helseforetakene har store problemer med å beholde og rekruttere sykepleiere og spesialsykepleiere. Undersøkelsen viste også at helseforetakene verken har oversikt over bemanningsbehovet eller planer for hvordan de skal møte utfordringene fremover. At et helseforetak går så aktivt ut for å gjøre seg uattraktiv som arbeidsgiver, vel vitende om at fremtidig rekruttering vil være vanskelig, er for NSF Student uforståelig.

Bør få faste stillinger

NSF Student har i mange år vært tydelig på at vi krever at alle nyutdannede sykepleiere, som hovedregel, skal få tilbud om hele faste stillinger. Dette er noe som NSF har kjempet for. Lenge. Helseministerne har også kommet med klare oppdrag til helseforetakene om å øke andelen av heltid.

Det er snakk om sykepleiere som trives så godt at de ønsker en høyere stilling.

Derfor er det skremmende at sykehuset i Østfold velger å gå til søksmål mot sine sykepleiere og spesialsykepleiere som i flere år har jobbet for, og har krav på, å få en slik stilling. Det er snakk om sykepleiere som trives så godt at de ønsker en høyere stilling og en stillingsprosent som er levedyktig. Dette er noe arbeidsgiver burde bli glad for, ikke saksøke for.

Dystre fremtidsutsikter

Sykehusledelsen skriver videre at saken er prinsipielt viktig for alle offentlige sykehus i Norge, og at det er en kollektiv anbefaling fra landets sykehusdirektører om å ta saken til retten. Dette viser at sykehusdirektørene har tatt skylappene på og nekter å orientere seg om realitetene, noe som gjør at fremtidsutsiktene for nyutdannede sykepleiere ikke akkurat ser gode ut.

På seksjon nyfødtintensiv er det kun 3 av 56 sykepleiere som jobber 100 prosent. Disse tallene er rett og slett svært urovekkende. Hva gjør slikt med arbeidsmiljøet på avdelingen og hvordan vil det påvirke pasienter og pårørende? Forskning viser til at pasientsikkerheten er tryggere på avdelinger hvor det er stort overtall av faste fulltidsstillinger. Det samme gjelder for arbeidsmiljøet.

Manglende rekrutteringsstrategi

Studentledelsen i Norsk Sykepleierforbund er helt enig med vår forbundsleder om at det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. NSF Student oppfordrer derfor Sykehuset Østfold på det sterkeste om å gå et par runder med seg selv om de ønsker å rekruttere flere nyutdannede sykepleiere i fremtiden. Fordi eksempelet de setter viser at de har en fullstendig manglende rekrutteringsstrategi og ikke minst ser det ut til at pasientsikkerheten kommer i andre rekke etter økonomien. 

Et overtramp på deres rettigheter er også et overtramp for alle sykepleiere og fremtidige sykepleiere.

Vi ønske også å vise vår støtte til kollegaene våre. Et overtramp på deres rettigheter er også et overtramp for alle sykepleiere og fremtidige sykepleiere.

Les også:

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold.
NØYE VURDERT: – Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Sykehuset Østfold

De fire sykepleierne sier det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver.

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne.

Tøff situasjon

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff.

– Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort, er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne på NSFs nettside.

Rettssak den eneste muligheten

– Hvorfor har dere saksøkt sykepleierne?

– Først må jeg få si at jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere. Problemet vårt er at vedtaket i nemnda kan ikke påklages. Den eneste muligheten vi har når vi er uenige, er å ta saken til retten, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Ifølge sykehusdirektøren er hovedproblemet at sykehuset ikke klarer å sikre en forsvarlig bemanning i helgene dersom de fire sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsretten.

– Betyr ikke det at dere er for lavt bemannet i utgangspunktet?

– Vi frykter at dersom vi hadde fulgt nemndas vedtak, så ville det strømmet på med flere slike krav. Det vil i så fall føre til at vi ikke klarer å ha en forsvarlig bemanning hele døgnet, sju dager i uka, sier hun.

Vesentlig ulempe

Hun legger til at saken er grundig vurdert.

– Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier Gjessing.

– Hvorfor det?

– Det gjelder det prinsipielle i saken, sier hun.

– Betyr det at dere er imot fortrinnsretten?

– Nei. Men i loven står det at fortrinnsretten ikke skal gjelde dersom det fører til vesentlig ulempe for driften. Det mener vi nemndas vedtak gjør. Det er dette prinsippet rettssaken vil dreie seg om, sier hun.

Har tilbudt 100 prosent

Gjessing legger til at alle de fire spesialsykepleierne har fått tilbud om 100 prosent stilling.

– Men deler av stillingen må legges til bemanningsenheten. Dette tilbudet står fremdeles åpent. Jeg vil igjen understreke at vi på ingen måte klandrer sykepleierne for å kreve sin rett.

Sjokkert forbundsleder

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid.

– Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier Larsen på NSFs nettsider.

Fire intensivsykepleiere

Alle de fire saksøkte har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i flere år.

– Hva gjør NSF for å støtte sykepleierne?

– De fire sykepleierne har bedt om advokatbistand fra NSF. Det kommer vi til å gi dem, sier Larsen til Sykepleien.

Ellers regner hun med at de fire også blir fulgt opp av det lokale tillitsvalgtapparatet etter behov.

– Stygg sak

– Dette er en stygg sak, sier Larsen.

Ifølge NSF er det kun tre av 56 sykepleiere som har 100 prosent stilling på seksjon nyfødtintensiv. Forbundet skriver også at det er en dårlig unnskyldning at sykehuset vil mangle kompetanse i helgene dersom sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsrett.

Larsen mener også at sykehusets tilbud om høyere stillingsbrøk i bemanningsenheten er en dårlig løsning.

– I praksis innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte, sier hun på NSFs nettside.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 prosent i bemanningsenheten.

– To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten, sier Larsen til NSFs nettside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.