fbpx Saksøkte sykepleiere: – Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater Hopp til hovedinnhold
Saksøkte spesialsykepleiere:

– Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold

– Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater. Men likevel har tanken vært der om at jeg kanskje har gjort noe galt, sier en av de saksøkte sykepleierne.

Alle de fire saksøkte spesialsykepleierne har valgt å stå frem i flere medier i dag. Ann Christin Skrøder, er en av dem.

– Hadde du noen gang forestilt deg at du skulle bli saksøkt av arbeidsgiver?

– Nei, den tanken har aldri slått meg, svarer Skrøder lattermildt.

Skrøder er intensivsykepleier, mens de tre andre er nyfødtsykepleiere.

– Tusen, tusen takk

Kommentarene på Sykepleiens facebookside er full av støtteerklæringer til de fire spesialsykepleierne.

– Den støtten har vært overveldende, sier Skrøder og legger til:

– Jeg vil gjerne si tusen, tusen takk til alle kjente og ukjente. Når jeg har lest kommentarfeltene, er det nesten som det går frysninger nedover ryggen. Det betyr utrolig mye, sier hun.

Men tiden før saken kom i offentlighetens lys, har vært tøff.

– Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater. Men likevel har tanken vært der om at jeg kanskje har gjort noe galt, sier hun.

Ingen endring i stillingsprosent

I nemndas vedtak står det følgende:

Nemndas konklusjon står ved lag mens saken er til behandling ved domstolene. Dersom dette vil virke urimelig, kan retten etter krav fra en av partene fastsette en annen midlertidig ordning.

Det skulle bety at frem til saken er ferdig behandlet i retten, skal alle spesialsykepleierne ha full stilling.

– Får dere det?

– Beskjeden vi har fått, er at vi ikke får endret stillingsstørrelse i ventetiden, sier Skrøder.

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier at årsaken til at spesialsykepleierne ikke får full stilling i ventetiden, er at stillingen er besatt av ekstern person, og dette skjedde før saken ble behandlet av Tvisteløsningsnemnda.

Ikke personlig

Arbeidsgiver har sagt til alle de fire spesialsykepleierne at søksmålet ikke må tas personlig. 

– Vi har fått beskjed om at vår kompetanse er viktig, og at de anser oss som dyktige arbeidstakere de ønsker å beholde, men at dette er eneste mulighet de har til å overprøve Tvisteløsningsnemndas vedtak, sier Skrøder.

– Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner på en måte at det ikke er personlig, men det er likevel vanskelig å ha tillit til noen som er villig til å saksøke deg, sier hun.

Skrøder skryter av bistanden hun har fått fra NSF.

– Tillitsvalgte på alle nivåer ved Sykehuset har vært koplet inn i saken. Ingen av oss fire hadde hatt kapasitet til å gjennomføre dette uten den hjelpen.

Les også: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Her kan du lese Tvisteløsningsnemndas avgjørelse i en av de fire sakene.

Klønete av arbeidsgiver

Karen Brasetvik er NSFs fylkesleder i Østfold. Hun har sammen med lokale tillitsvalgte på Sykehuset Østfold fulgt saken om de fire spesialsykepleierne som nå er saksøkt av sin arbeidsgiver.

– Det er utrolig at en arbeidsgiver kan opptre så klønete, sier Brasetvik.

Hun mener saken gir svekker Sykehuset Østfolds omdømme.

– Støtten de fire sykepleierne har fått, er enorm, sier Brasetvik.

Hun håper støtten vedvarer.

– Det tok ni måneder – et helt svangerskap – før saken var behandlet i tvisteløsningsnemnda. Domstolene har lange ventetider, så det kan ta sin tid før saken kommer for retten. Jeg håper landets sykepleiere fortsetter å støtte disse spesialsykepleierne, også etter at mediestormen er over.

Spent på dommen

– Det er tøft å stå i en konflikt med arbeidsgiver over tid, legger fylkeslederen til.

Brasetvik er spent på hva dommen blir.

– Dommen vil være avgjørende for om fortrinnsretten er en reell rett til å få bukt med ufrivillig deltid. Dersom retten ikke støtter tvisteløsningsnemndas avgjørelse, er veien lang mot politiske mål om å skape en heltidskultur, sier Brasetvik og legger til:

– Jeg skulle likt å vite hva helseminister Bent Høie mener om Sykehuset Østfolds avgjørelse om å saksøke ansatte som ønsker hel stilling.

Det er arbeidsmiljølovens paragraf 14–3 som handler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny person. (se faktaboks nederst i saken)

Fakta
Arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett

Paragraf 14–3. Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.
(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.
(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14–2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.
(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14–3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17–2.

Kilde: Lovdata

0 Kommentarer

Annonse
Annonse