fbpx Ble saksøkt: – Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater Hopp til hovedinnhold

Saksøkte spesialsykepleiere: – Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater

Fire sykepleiere som er saksøkt av sin arbeidsgiver Sykehuset Østfold
SAKSØKTE SYKEPLEIERE: Fra v.: Maria Worren Vågsholm, Ann Christin Skrøder, Agnethe Karlsen og Elin Gunther Jensen.

– Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater. Men likevel har tanken vært der om at jeg kanskje har gjort noe galt, sier en av de saksøkte sykepleierne.

Alle de fire saksøkte spesialsykepleierne har valgt å stå frem i flere medier i dag. Ann Christin Skrøder, er en av dem.

– Hadde du noen gang forestilt deg at du skulle bli saksøkt av arbeidsgiver?

– Nei, den tanken har aldri slått meg, svarer Skrøder lattermildt.

Skrøder er intensivsykepleier, mens de tre andre er nyfødtsykepleiere.

– Tusen, tusen takk

Kommentarene på Sykepleiens facebookside er full av støtteerklæringer til de fire spesialsykepleierne.

– Den støtten har vært overveldende, sier Skrøder og legger til:

– Jeg vil gjerne si tusen, tusen takk til alle kjente og ukjente. Når jeg har lest kommentarfeltene, er det nesten som det går frysninger nedover ryggen. Det betyr utrolig mye, sier hun.

Men tiden før saken kom i offentlighetens lys, har vært tøff.

– Jeg har gått noen runder med meg selv. Jeg har jo bare krevd min rett etter hva lovverket tillater. Men likevel har tanken vært der om at jeg kanskje har gjort noe galt, sier hun.

Ingen endring i stillingsprosent

I nemndas vedtak står det følgende:

Nemndas konklusjon står ved lag mens saken er til behandling ved domstolene. Dersom dette vil virke urimelig, kan retten etter krav fra en av partene fastsette en annen midlertidig ordning.

Det skulle bety at frem til saken er ferdig behandlet i retten, skal alle spesialsykepleierne ha full stilling.

– Får dere det?

– Beskjeden vi har fått, er at vi ikke får endret stillingsstørrelse i ventetiden, sier Skrøder.

Administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, sier at årsaken til at spesialsykepleierne ikke får full stilling i ventetiden, er at stillingen er besatt av ekstern person, og dette skjedde før saken ble behandlet av Tvisteløsningsnemnda.

Ikke personlig

Arbeidsgiver har sagt til alle de fire spesialsykepleierne at søksmålet ikke må tas personlig. 

– Vi har fått beskjed om at vår kompetanse er viktig, og at de anser oss som dyktige arbeidstakere de ønsker å beholde, men at dette er eneste mulighet de har til å overprøve Tvisteløsningsnemndas vedtak, sier Skrøder.

– Hva tenker du om det?

– Jeg skjønner på en måte at det ikke er personlig, men det er likevel vanskelig å ha tillit til noen som er villig til å saksøke deg, sier hun.

Skrøder skryter av bistanden hun har fått fra NSF.

– Tillitsvalgte på alle nivåer ved Sykehuset har vært koplet inn i saken. Ingen av oss fire hadde hatt kapasitet til å gjennomføre dette uten den hjelpen.

Les også: Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Her kan du lese Tvisteløsningsnemndas avgjørelse i en av de fire sakene.

Klønete av arbeidsgiver

Karen Brasetvik er NSFs fylkesleder i Østfold. Hun har sammen med lokale tillitsvalgte på Sykehuset Østfold fulgt saken om de fire spesialsykepleierne som nå er saksøkt av sin arbeidsgiver.

– Det er utrolig at en arbeidsgiver kan opptre så klønete, sier Brasetvik.

Hun mener saken gir svekker Sykehuset Østfolds omdømme.

– Støtten de fire sykepleierne har fått, er enorm, sier Brasetvik.

Hun håper støtten vedvarer.

– Det tok ni måneder – et helt svangerskap – før saken var behandlet i tvisteløsningsnemnda. Domstolene har lange ventetider, så det kan ta sin tid før saken kommer for retten. Jeg håper landets sykepleiere fortsetter å støtte disse spesialsykepleierne, også etter at mediestormen er over.

Spent på dommen

– Det er tøft å stå i en konflikt med arbeidsgiver over tid, legger fylkeslederen til.

Brasetvik er spent på hva dommen blir.

– Dommen vil være avgjørende for om fortrinnsretten er en reell rett til å få bukt med ufrivillig deltid. Dersom retten ikke støtter tvisteløsningsnemndas avgjørelse, er veien lang mot politiske mål om å skape en heltidskultur, sier Brasetvik og legger til:

– Jeg skulle likt å vite hva helseminister Bent Høie mener om Sykehuset Østfolds avgjørelse om å saksøke ansatte som ønsker hel stilling.

Det er arbeidsmiljølovens paragraf 14–3 som handler om deltidsansattes fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver ansetter en ny person. (se faktaboks nederst i saken)

Arbeidsmiljøloven om fortrinnsrett

Paragraf 14–3. Fortrinnsrett for deltidsansatte

(1) Deltidsansatte har fortrinnsrett til utvidet stilling fremfor at arbeidsgiver foretar ny ansettelse i virksomheten. Fortrinnsretten kan også gjelde en del av en stilling.
(2) Fortrinnsretten er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert for stillingen og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten.
(3) Før arbeidsgiver fatter beslutning om ansettelse i stilling som arbeidstaker krever fortrinnsrett til, skal spørsmålet så langt det er praktisk mulig drøftes med arbeidstaker, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.
(4) Fortrinnsrett etter § 14-2, med unntak av § 14–2 andre ledd første punktum, går foran fortrinnsrett for deltidsansatte.
(5) Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte etter § 14–3 avgjøres av tvisteløsningsnemnda, jf. § 17–2.

Kilde: Lovdata

Sykehuset Østfold saksøker fire spesialsykepleiere som ønsker å jobbe heltid

Hege Gjessing, administrerende direktør Sykehuset Østfold.
NØYE VURDERT: – Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing. Foto: Sykehuset Østfold

De fire sykepleierne sier det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver.

I april 2019 stilte fire spesialsykepleiere krav om fortrinnsrett til en ledig stilling i seksjons nyfødtintensiv ved Sykehuset Østfold. Sykehuset avslo kravet, og sykepleierne brakte saken inn for Tvisteløsningsnemnda.

I desember i fjor ga nemnda sykepleierne medhold i at de hadde fortrinnsrett. Ledelsen ved Sykehuset Østfold har imidlertid bestemt seg for å ikke følge nemndas vedtak. De har nå saksøkt de fire sykepleierne.

Tøff situasjon

Sykepleierne selv opplever situasjonen som tøff.

– Det føles surrealistisk og svært tøft og krevende å bli saksøkt av arbeidsgiver. Det eneste vi har gjort, er å bruke de rettighetene som finnes i norsk lovverk for å få en stilling som sikrer økonomisk trygghet nå og i fremtiden, sier Ann Christin Skrøder på vegne av alle de saksøkte sykepleierne på NSFs nettside.

Rettssak den eneste muligheten

– Hvorfor har dere saksøkt sykepleierne?

– Først må jeg få si at jeg beklager overfor de fire sykepleierne. De er viktige medarbeidere. Problemet vårt er at vedtaket i nemnda kan ikke påklages. Den eneste muligheten vi har når vi er uenige, er å ta saken til retten, sier administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing.

Ifølge sykehusdirektøren er hovedproblemet at sykehuset ikke klarer å sikre en forsvarlig bemanning i helgene dersom de fire sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsretten.

– Betyr ikke det at dere er for lavt bemannet i utgangspunktet?

– Vi frykter at dersom vi hadde fulgt nemndas vedtak, så ville det strømmet på med flere slike krav. Det vil i så fall føre til at vi ikke klarer å ha en forsvarlig bemanning hele døgnet, sju dager i uka, sier hun.

Vesentlig ulempe

Hun legger til at saken er grundig vurdert.

– Vi har snakket med ledelsen i Helse Sør-Øst, Spekter, samt alle direktørene i alle helseforetak. Vi er enige om at saken om fortrinnsrett må prøves ut for domstolen, sier Gjessing.

– Hvorfor det?

– Det gjelder det prinsipielle i saken, sier hun.

– Betyr det at dere er imot fortrinnsretten?

– Nei. Men i loven står det at fortrinnsretten ikke skal gjelde dersom det fører til vesentlig ulempe for driften. Det mener vi nemndas vedtak gjør. Det er dette prinsippet rettssaken vil dreie seg om, sier hun.

Har tilbudt 100 prosent

Gjessing legger til at alle de fire spesialsykepleierne har fått tilbud om 100 prosent stilling.

– Men deler av stillingen må legges til bemanningsenheten. Dette tilbudet står fremdeles åpent. Jeg vil igjen understreke at vi på ingen måte klandrer sykepleierne for å kreve sin rett.

Sjokkert forbundsleder

NSFs forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen, sier det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid.

– Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier Larsen på NSFs nettsider.

Fire intensivsykepleiere

Alle de fire saksøkte har arbeidet deltid i 75 til 80 prosent stilling i flere år.

– Hva gjør NSF for å støtte sykepleierne?

– De fire sykepleierne har bedt om advokatbistand fra NSF. Det kommer vi til å gi dem, sier Larsen til Sykepleien.

Ellers regner hun med at de fire også blir fulgt opp av det lokale tillitsvalgtapparatet etter behov.

– Stygg sak

– Dette er en stygg sak, sier Larsen.

Ifølge NSF er det kun tre av 56 sykepleiere som har 100 prosent stilling på seksjon nyfødtintensiv. Forbundet skriver også at det er en dårlig unnskyldning at sykehuset vil mangle kompetanse i helgene dersom sykepleierne hadde fått innvilget fortrinnsrett.

Larsen mener også at sykehusets tilbud om høyere stillingsbrøk i bemanningsenheten er en dårlig løsning.

– I praksis innebærer det at de skal jobbe noen få vakter i måneden på flere ulike avdelinger ved sykehuset. De vil da ikke få den kontinuiteten og opplæringen som er nødvendig for å ivareta kravet om forsvarlig pasientbehandling. Intensivsykepleierne har en svært etterspurt kompetanse som sykehuset burde benytte på en bedre måte, sier hun på NSFs nettside.

Sykehusets egne regler innebærer dessuten at man minimum kan arbeide 25 prosent i bemanningsenheten.

– To av sykepleierne har 80 prosent stilling på nyfødtintensiv, og vil dermed uansett ikke kunne få utvidet stillingen sin på bemanningsenheten, sier Larsen til NSFs nettside.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.