fbpx Innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er tverrpolitisk villet pengebruk Hopp til hovedinnhold

Innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er tverrpolitisk villet pengebruk

Klistremerker.

Vikarbruken i det offentlige helsevesenet er god butikk for bemanningsbyråene. Kommunene er gode kunder, skriver Lisbeth Ovidie Storvik.

Som sykepleier sitter man gjerne i glasshus når man ytrer seg, enten man er ansatt i det offentlige eller i et vikarbyrå. Jeg har opp gjennom årene skrevet mange helsepolitiske innlegg, både som ansatt i det offentlige og som ansatt i vikarbyrå. Jeg er usikker på hvilket glasshus som er størst!

Temaet vikarbyrå har vært med i mange av innleggene. Helsepolitisk engasjement fordrer at man ytrer seg om helsepolitikk, selv om ytringsfriheten for sykepleiere er innskrenket i praksis.

Vil redusere bruken, gjør det ikke

Jeg er medlem i et politisk parti som har styrt min kommune i mange år. Jeg har skifta parti, men både mitt tidligere og mitt nåværende parti sier at de vil innskrenke bruken av vikarbyråer: Både Trondheim Arbeiderparti og Trondheim Senterparti ønsker en reduksjon i innleie fra vikarbyråer.

Både mitt tidligere og mitt nåværende parti sier at de vil innskrenke bruken av vikarbyråer.

På tross av dette viser oversikten i tidsskriftet Sykepleien at Trondheim kommune brukte 12 millioner kroner til innleie fra vikarbyråer i 2018, og hele 31 millioner i 2017!

Tverrpolitisk velsignet pengebruk

Kommunene i Norge er altså gode kunder av vikarbyråene. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 femte ledd sier dette om innleie fra vikarbyrå:

Tjenester som nevnt i første ledd [nødvendige helse- og omsorgstjenester], kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.

Både helse- og omsorgstjenesteloven og helseforetaksloven gir kommuner og sykehus adgang til innleie fra vikarbyråer. Norge bruker flere milliarder i året på innleie fra vikarbyråer til både sykehus og kommuner.

Loven gir kommunene adgang til å sette ut deler av eller hele sin eldreomsorg til vikarbyråer. Både helseforetaksloven og helse- og omsorgstjenesteloven er vedtatt med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i regjering.

Dette er en tverrpolitisk villet pengebruk av folkets skattepenger, ettersom heller ikke regjeringspartiene i sin regjeringstid har foreslått å endre loven.

Lite fremtidsrettet

De aller fleste mener sannsynligvis at skattepengene skal brukes til faste ansettelser i heltid, men mange kommuner sliter med å få ansatt nok sykepleiere. Helseledere må derfor ringe vikarbyråene for innleie av sykepleiere. I noen kommuner har man satt bort deler av eller hele bemanningen til vikarbyråene.

Ufrivillig deltid er fortsatt er stort problem i helsetjenesten.

Planleggingen av sykepleierressursene virker å være kortsiktig og lite fremtidsrettet. Ufrivillig deltid er fortsatt er stort problem i helsetjenesten, og mange etterlyser derfor kommunenes arbeidsgiveransvar. Hvorfor får ikke fast ansatte heltidsstillinger og økte stillingsandeler?

Ikke på powerpointen

Det jeg lurer aller mest på, er om millionene til innleie av sykepleiere fra vikarbyråer er lagt inn i budsjettene i utgangspunktet. Jeg kan for eksempel ikke huske noensinne å ha sett at det har vært presentert på budsjettmøtene i Trondheim Arbeiderparti gjennom årenes løp. Den posten på budsjettet ble aldri presentert på powerpointen da jeg var fast medlem i representantskapet i Trondheim Ap.

Er innleie av sykepleiere fra vikarbyråer planlagt i kommunebudsjettet? Kommunenes vikarbyråbudsjett er kanskje ikke det politikere vil presentere velgerne for først når kampen om helsekronene til eldreomsorgen er tema.

Vil fortsette

Debatten om penge- og ressursbruken i kommunehelsetjenesten vil derfor atter være et tema i den nært forestående kommunevalgkampen – selv om temaet har vært diskutert opp og ned og i mente i årevis, og jeg foreløpig ikke har sett at noen av partiene har tatt til orde for å endre loven.

Inntil det skjer, vil kommunene fortsatt leie inn sykepleiere fra vikarbyråer for milliarder av norske skattekroner.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse