fbpx Bemanning: Hva er billigst – å eie eller leie? Hopp til hovedinnhold

Bemanning: Hva er billigst – å eie eller leie?

Penger og bankkort i lommen på en sykepleieruniform

Sykepleien spurte Sykehjemsetaten i Oslo hvordan de regner på kostnader knyttet til innleie av sykepleiere kontra hva fast ansatte koster.

NSF er blant organisasjonene som mener at det å leie inn vikarer fra byråer koster langt mer enn å ansette sykepleiere. Ifølge et regnestykke som Altinn har gjort, er en tommelfingerregel å legge til 20–30 prosent på brutto årslønn for å komme frem til de reelle kostnadene.

Oslo kommune er den kommunen som bruker mest penger på innleie og gjør dette i stor målestokk. Sykepleien har derfor spurt Sykehjemsetaten om de kan sette opp hvordan de regner utgifter på innleie av en sykepleier, kontra kostnader ved å ansette en sykepleier fast.

Slik regner de i Oslo

Når Sykehjemsetaten sammenlikner kostnadene til å leie sykepleiere fra bemanningsbyråer med kostnader knyttet til egne ansatte, er utgangspunktet i dette regnestykket en sykepleier med gjennomsnittlig lønn. Det vil si lønnstrinn 39. Det gir en brutto årslønn på 536 500 kroner.

– Forskjellen i kostnader ved innleie kontra en fast ansatt er helt marginale. Hvis vi for eksempel tar for oss en kveldsvakt på 7,5 time, er kostnadene for denne vakten cirka 4600 kroner. Om Oslo leier inn en sykepleier på denne vakten, koster det rundt 15 kroner mer, skriver Henrik Mevold, som er direktør for avdeling for samfunnskontakt i Sykehjemsetaten i en e-post.

Sykehjemsetaten gjør oppmerksom på at det i regnestykket ikke er tatt med kostnader til administrasjon, lønn, personalarbeid, fravær og andre overheadkostnader til egne ansatte. Det er kun bruttolønnen som er med i regnestykket, for at sammenlikningen skal være så lik som mulig utgiftene ved innleie.

Les også:Kommunene brukte over 1,1 mrd. på vikarbyråer i fjor

Les også:– Helsevesenet trenger bemanningsbyråene

Ønsker fast ansatte i hele stillinger

NSF ønsker å kutte innleie fra vikarbyråer og heller ansette flere i faste hele stillinger.

– Hva tenker Sykehjemsetaten om det?

– Vi har jobbet mye med å øke antallet heltidsstillinger. Andelen har økt i løpet av 2018. Det er mange fordeler med faste ansatte i hele stillinger, både for våre beboere og for arbeidsmiljøet. Hvordan turnusregelverket tolkes, at medarbeiderne ikke vil jobbe mer enn hver tredje helg, legger imidlertid begrensninger for antallet heltidsstillinger. Etaten arbeider med flere alternativer for å øke heltidskulturen ytterligere, og har et godt samarbeid med Byrådsavdelingen for eldre, helse og arbeid (EHA), som er i gang med et eget prosjekt for heltidskultur, svarer Mevold.

Helgevaktene er problemet

– Hva mener Sykehjemsetaten eventuelt er problematisk med å kutte innleie til fordel for fast ansettelse av sykepleiere?

– 43 prosent av Sykehjemsetatens innleie av sykepleiere via bemanningsbyråer i 2018 var for å dekke opp udekte helgevakter. For etaten er det viktig å løse utfordringene knyttet til helgebemanningen. Etaten har i lang tid jobbet mye med å øke nærværet. Det er nå hver eneste dag 165 flere medarbeidere på jobb sammenliknet med i 2013, kun som følge av redusert sykefravær. Dette viser hvor viktig systematisk arbeid med sykefravær er for bemanningen ved Oslos sykehjem, lyder svaret fra Mevold.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse