fbpx Sykepleien nedprioriteres når andre oppgaver presses på oss Hopp til hovedinnhold

Sykepleien nedprioriteres når andre oppgaver presses på oss

Sykepleier som løper og stresser.
FLERE OG FLERE OPPGAVER: Vi må begynne å synliggjøre hva vi gjør – og ikke bare godta mer og mer «annet» ved å løpe raskere, tisse mindre og ta færre pauser, skriver kronikkforfatteren. Foto: Erik M. Sundt

Jo travlere det blir, desto mindre sykepleie får vi tid til. De delegerte legeoppgavene blir viktigst, skriver Marius Mårvik.

Lisbeth Ovidie Storvik tar opp temaet bemanning, og at sykepleieren får stadig flere oppgaver, i sitt  innlegg på sykepleien.no 21. juni.

Fokuset på lønn den siste tiden har vært nødvendig, men man blir ikke mindre sliten av bedre lønn om arbeidsvilkårene ellers fortsatt er dårlige. Jeg er derfor helt enig med Storvik, og mener at fokuset fremover må ligge på bemanning.

Ikke rom for noe uforutsett

Jeg får av og til en formening om at «Ledelsen» – om det nå er våre nærmeste ledere eller de lenger opp – ikke har en god nok innsikt i hva som påvirker vår hverdag. For eksempel stilte jeg en gang et konkret spørsmål om hvor mange pasienter det var forventet at to sykepleiere skulle håndtere i en poliklinikk.

Det går jo på et vis likevel – om man bare ikke tar pause, jobber raskere, og alt går på blanke skinner.

Inntil da varslet vi selv når vi så i programmet at vi burde være tre sykepleiere. Som regel fikk vi det, men av og til ikke. Så da sto vi i det at vi selv mente det var for mange for to, men det går jo på et vis likevel – om man bare ikke tar pause, jobber raskere, og alt går på blanke skinner.

Da er det ikke rom for noe uforutsett. Og sånn kan man jo ikke jobbe i en poliklinikk. Man kan ikke sette noe videre til en senvakt, det må håndteres der og da.

LES: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

LES: Er sykepleie et grensetilfelle?

Pasientsikkerhet og HMS

Dette startet en prosess som resulterte i at vi fikk satt et tak på antallet pasienter når vi bare er to i poliklinikk.

Det gjør det mer forutsigbart hvordan arbeidsbelastningen blir – og det gir et mandat til å si at «Denne kuren må utsettes grunnet bemanning», eller «Denne undersøkelsen må utsettes eller håndteres av sengepost eller en annen enhet».

Ledelsen var overhodet ikke motvillig – men problemstillingen måtte synliggjøres.

Til syvende og sist handler dette om pasientsikkerhet, og det handler om HMS: din helse, ditt arbeidsmiljø, din sikkerhet.

Legeoppgavene prioriteres

Vår utdanning er bred! Den gjør oss i stand til å gjøre oppgaver som er sykepleie, og oppgaver som er legeoppgaver, men som er delegert til oss. Det er mange som ikke er klar over at det å administrere medikamenter er en legeoppgave, men at den er delegert til sykepleieren.

TEMA: #Hva er egentlig sykepleie?

På mange arbeidsplasser er denne oppgaven delegert også til assistenter, helsefagarbeidere, vernepleiere og så videre.

Jo mer travelt det blir, desto mindre sykepleie får vi tid til. Det blir de delegerte legeoppgavene som prioriteres – da de tross alt er viktigst, eller? Når man er innlagt med infeksjon, kan vi ikke nedprioritere antibiotika og støttebehandling, ikke sant?

Mestre en ny hverdag

Likevel mener jeg at god tid til kartlegging, samtale, veiledning, rådgivning og undervisning er nesten like viktig for at pasienten skal kunne komme ut av sykehuset raskest mulig på best mulig måte.

Det er vår veiledning som bidrar til at pasienter følger opp behandling på best mulig måte.

Det er vår kartlegging som danner grunnlaget for hvordan pasienten tas imot i kommunen når det er behov for det. Det er våre samtaler som avdekker misforståelser. Det er vår veiledning som bidrar til at pasienter følger opp behandling på best mulig måte og kan finne måter å mestre en ny hverdag på. 

Prioriter sykepleie

Min oppfordring er derfor: Begynn å synliggjøre hva vi gjør. Begynn å snakke om tall – forholdstall. Begynn å snakke om hva som nedprioriteres, når andre oppgaver presses på oss.

Begynn å prioritere sykepleie – og ikke bare godta mer og mer «annet» ved å løpe raskere, tisse mindre og ta færre pauser.

Det venter nemlig ingen medalje.

6 av 10 sykepleiere bruker daglig tid på oppgaver de mener andre burde utføre

Illustrasjon: Monica Hilsen

Renhold og kjøkkenarbeid stjeler tid i en hektisk arbeidshverdag, mens sentrale sykepleieroppgaver må vente, viser en ny undersøkelse.

Det er et stort sprik mellom hva sykepleiere ­mener de burde bruke tiden sin på, og hva de faktisk gjør, ifølge en ny undersøkelse ­Sykepleien har gjennomført blant medlemmer i Norsk Sykepleierforbund.

85 prosent av sykepleierne oppgir at de ukentlig eller ­oftere utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver. 62 prosent (6 av 10) svarer at dette er noe de opplever daglig. Kun 1,6 prosent mener at de aldri utfører slike oppgaver.

Oppgavene som stjeler mest tid, er ifølge undersøkelsen knyttet til renhold, mat og måltider, mens sykepleierne ­mener det blir altfor lite tid til kvalitets- og kompetanseutvikling.9 av 10 gjør andres oppgaver

Gruppen som i aller størst grad mener de gjør andres jobb, er sykepleiere ansatt i hjemmetjenesten.

Av disse oppgir over 90 prosent at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver andre burde gjort, mens for ansatte på sykehus er det 84 prosent som svarer det samme. Tallet for ansatte på sykehjem er 88 prosent.

Det er primært helsefagarbeidere, renholdspersonell og kjøkkenpersonell som sykepleiere mener de overtar oppgavene til.

75 prosent oppgir at de ukentlig eller oftere utfører helsefagarbeideres oppgaver, mens tilsvarende tall for oppgavene til og renholds- og kjøkkenpersonell er 69 og 66 prosent.

48 prosent oppgir at de ukentlig eller oftere utfører oppgaver de mener leger burde gjort.

LES OGSÅ: – Ja, jeg setter sykepleiere til å styre kjøkkenet  Ideal vs. realitet

  I undersøkelsen har vi også forsøkt å kartlegge hva ­sykepleierne faktisk gjør i løpet av en typisk arbeidsuke. Totalt har vi forhørt oss om 82 oppgaver innen ulike kategorier.

  Oppgavene som her scoret aller høyest, var «Administrering av medikamenter etter forordning» og «Journalføring og ­dokumentasjon (begge 95,9 prosent), «Håndtere søppel» (91,7 prosent), «Ta innkomne telefoner til avdelingen» (91,5 prosent) og «Observasjon og kartlegging av symptomer og sykdomsprogresjon» (89,6 prosent).

  [Artikkelen fortsetter under diagrammet.]  Når vi siden har spurt om hva deltakerne ser på som ­klare ­sykepleieroppgaver og hva som er andres eller delt ansvar, ser vi at det er til dels store avvik mellom ideal og virkelighet.

  Tre av fire at de ukentlig vasker opp og rydder etter ­måltider, samtidig som en like stor andel mener dette primært er andres oppgave.

  Drøyt 70 prosent av sykepleierne mener andre bør vaske ­toaletter etter søl, mens 67 prosent oppgjør at de likevel ­utfører slike oppgaver i løpet av en normal arbeidsuke.  Delte meninger

  Undersøkelsen avdekker også til dels delte meninger blant ­sykepleierne om hva som primært er deres ansvar.

  Drøyt 40 prosent mener for eksempel at rekvirering av laboratorieundersøkelser primært er en sykepleieroppgave, mens rundt 27 prosent svarer at dette primært er andres oppgave.

  53 prosent mener det primært er en sykepleieroppgave å ta blodprøver, mens 23 prosent mener andre heller bør ta seg av dette.

  LES OGSÅ ELI GUNHILD BYS KOMMENTAR: – Skulle ønske jeg kunne be sykepleiere si nei til arbeidsoppgaver

  Også når det gjelder ansvaret for spesialiserte prosedyrer, som blodgass, spinalpunksjon, intubering med mer, er meningene delte.

  42 prosent mener slikt primært er sykepleieres oppgaver, mens 37 prosent svarer at det primært er andres oppgave. I underkant av 18 prosent mener at ansvaret varierer eller er delt.  Lite tid til utvikling

  Enkelte typer oppgaver stjeler mer tid enn andre. De oppgavene flest sykepleiere oppgir at de bruker for mye tid på er renhold (70 prosent), mat og måltider for brukere (58 prosent) og vedlikeholdsoppgaver på avdelingen (53 prosent).

  46 prosent synes administrative oppgaver tar for mye av ­deres tid.

  Det flest synes de bruker for liten tid til er kompetanseutvikling (73 prosent), kvalitetsutvikling (63 prosent) og tverrfaglig samarbeid (38 prosent).

  De oppgavene flest sykepleiere oppgir å bruke passe tid på, er medikamenthåndtering (67 prosent), pasientnære observasjoner og tiltak (63 prosent) og prosedyrer knyttet til ­medisinsk behandling (60 prosent).  Aldersforskjeller

  Yngre sykepleiere opplever noe oftere at de utfører arbeidsoppgaver de ikke vil definere som sykepleieoppgaver.

  Mens 67 prosent av sykepleierne under 30 år oppgir at de ­utfører slike oppgaver daglig, er det tilsvarende tallet for sykepleiere over 60 år kun 44 prosent.

  Årsaken til denne differansen kan både være at yngre sykepleiere utfører andre oppgaver, men også at de har en annen oppfatning av hva som bør defineres som sykepleieoppgaver.

  For eksempel mener 65,9 prosent i aldersgruppen 26 til 30 år at tilbereding av mat til brukere primært er andres ansvar, mens kun 40,8 prosent av sykepleiere over 60 år deler denne oppfatningen.

  1 av 4 sykepleiere under 26 år mener det å sitte hos urolige pasienter primært er andres oppgave, mens rundt 1 av 30 over 56 år mener det samme.

  Fritatt for kjøkkentjeneste?

  Resultatene indikerer at spesialisering kan være en måte å ­utdanne seg vekk fra visse oppgaver.

  63 prosent av sykepleierne oppgir at de daglig utfører oppgaver de ikke vil definere som sykepleieroppgaver, mens kun 45 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.  Forskjellene blir enda tydeligere om vi ser på hvilke grupper respondentene mener burde utføre oppgaver de selv tar seg av.

  For eksempel oppgir én av to sykepleierne, men kun én av ­fire spesialsykepleiere, at de daglig utfører helsefagarbeideres oppgaver.

  30 prosent av sykepleierne mener de daglig utfører oppgaver pasienten eller brukerne kunne gjort selv, mens 13 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.

  Ifølge undersøkelsen er det omtrent dobbelt så vanlig for ­sykepleiere å tilberede mat til brukerne, som det er for spesial-­sykepleiere å gjøre slikt.

  67 prosent av sykepleierne oppgir at de vasker toaletter ­etter søl i en normal arbeidsuke. 27 prosent av spesialsykepleierne svarer det samme.