fbpx Dette er en sammenslåing helt ut av det blå Hopp til hovedinnhold

Dette er en sammenslåing helt ut av det blå

Hammerfest sykehus
UT AV DET BLÅ: Vi er meget kritisk til og sterkt uenig i forslaget om kommende endring av foretaksstruktur. Foto: Finnmarkssykehuset Helseforetak

I et åpent brev til helseministeren stiller konserntillitsvalgte og konsernvernombud i Helse Nord spørsmålstegn ved Regjeringsplattformens forslag om at Finnmarkssykehuset skal bli en del av Universitetssykehuset Nord-Norge.

Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF er sterkt kritisk til fravær av prosess i forbindelse med Regjeringsplattformens forslag om at Finnmarkssykehuset HF skal bli en del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Forslaget kom helt ut av det blå og mildt sagt overraskende på oss.

Avvik fra arbeidslivets spilleregler

Regjeringsplattformen fastslår blant annet at:

«Regjeringens mål er et norsk arbeidsliv med både trygghet og fleksibilitet for arbeidstakere, seriøse arbeidsgivere og et velfungerende og effektivt trepartssamarbeid. Gjennom samarbeidet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter har Norge skapt et av verdens mest moderne og omstillingsdyktige arbeidsmarkeder …»

Trepartssamarbeidet har hatt grunnleggende betydning for utvikling og fremgang i norsk arbeidsliv. Dette er internasjonalt anerkjent, også kjent som den nordiske modellen. Vi ser med forbauselse på at man i denne viktige saken har valgt å avvike fra arbeidslivets spilleregler.

Er bekymret

Regjeringens forslag vil bety store endringer for cirka 10 000 ansatte. Konserntillitsvalgte og konsernverneombudet er bekymret for både universitetssykehusets funksjoner og lokalsykehusene som blir berørt. Vi er meget kritisk til og sterkt uenig i forslaget om kommende endring av foretaksstruktur.

Vi stiller spørsmål ved om statsråden har tenkt over konsekvenser lokalt, regionalt og nasjonalt ved å pålegge endringer i helseforetaksstrukturen. Reelle prosesser og medvirkning ser vi som grunnleggende i en pasientens helsetjeneste.

Så si oss Bent Høie; hva er viktig for deg?

Les også: