Helse Sør-Øst vil ha sykehus på Gaustad og Aker, men «belyse» Ullevål-alternativet

Gaustad, sykehus, Olso
PLANEN: Det nye sykehuset på Gaustad, slik det er foreslått.

Mot ansatterepresentantenes ønske ble forslaget vedtatt i sin helhet. Ullevål skal belyses – ikke utredes – som et alternativ. 

Styret i Helse Sør-Øst går videre med planene om å bygge nytt sykehus på Aker og Gaustad i Oslo. Men samtidig skal alternativ plassering på Ullevål «belyses».

Vedtaket ble gjort torsdag ettermiddag, mot flere av ansattrepresentantenes stemmer, ifølge NRK.

Alternativt forslag

Styret stemte først på et alternativt forslag fra ansatterepresentantene, som ville ta konseptfaserapporten til orientering – ikke vedta den.

De mente at prosjektet ikke var modent nok for å vedta forslaget.

Dette ble altså nedstemt.

– Jeg er skuffet

– Synd at styret i Helse Sør-Øst ikke kunne ta til seg risikobildet på en bedre måte, at det ikke kunne imøtekomme innsigelsene og bekymringene som kom, og at dette ikke kunne synliggjøres ved å endre noe i vedtaket, sier Svein-Erik Urstrømmen til Sykepleien.

Han er foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund på Oslo universitetssykehus.

Urstrømmen var på plass i Statens hus på Hamar, der styremøtet ble holdt.

– Jeg tror det kunne bedret prosessen videre hvis styret hadde tatt disse hensynene.

– Er du skuffet?

– Ja, det er jeg. Jeg hadde håpet det hadde blitt en tydeligere diskusjon på bakgrunn av risikobildet, og at styret hadde tatt det mer til seg og gjenspeilet det i vedtaket.

Han syns det fortsatt er uklart hva det innebærer å «belyse» Ullevål-alternativet.

Frykter at det er avledningsmanøver

Vedtaket innebærer at styret ber om at det jobbes videre med planene om nytt sykehus på Aker og Gaustad parallelt.

I saksframlegget til møtet heter det at styret «ber om at Ullevål belyses som alternativ lokalisering til Gaustad, med samme virksomhetsinnhold», uten at det forklares nærmere hva det vil si å belyse dette.

Aksjonen Redd Ullevål sykehus frykter at dette er en ren avledningsmanøver.

– Ordet belyse er valgt fordi man kan jo uansett ikke starte en fullstendig konseptutredning før man vet hva man skal belyse. Det er ikke noe klart alternativ man kan begynne å tegne, sa Helse Sør-Øst-sjef Cathrine M. Lofthus under møtet.

Les også: